Example: stock market

Search results with tag "Cuti rehat khas bagi"

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 8 Tahun 2017

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 8 Tahun 2017

docs.jpa.gov.my

2 3. Dalam hal ini, Kerajaan telah bersetuju untuk menaikkan kadar kelayakan Cuti Rehat Khas bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan daripada tujuh (7) hari kepada

  Earth, Cuti, Bagi, Cuti rehat khas bagi, Khas

Similar queries