Example: barber

APA ה יללכ יפ לע תורוקמ תביתכו טוטיצ רוכזא הדובעה ףוגב …

, - -APA ? - .. ( ) : 1. : ( , , , ) , . , / ( ) - . ).

apa - ה יללכ יפ - לע תורוקמ תביתכו טוטיצ , רוכזא?תורוקמ תמישר עודמ רוקסל תנמ -לע םיפסונ םיירקחמו םייטרואית תורוקמ לע הביתכה ךלהמב ךמתסמ תיעדמה הדובעה בתוכ

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of APA ה יללכ יפ לע תורוקמ תביתכו טוטיצ רוכזא הדובעה ףוגב …

1 , - -APA ? - .. ( ) : 1. : ( , , , ) , . , / ( ) - . ).

2 ( 2. : / . , . , , / ( ) . !!! .. , - . ) American Psychological Association, 2001 .(.)

3 , . APA- . )APA, 2001.( - . ) 1 ,2 ,3 ( - ) 4 ,5:( 1. ) ( 2. ) ( 3. , 4. , ) ( 5. , , ) 1990; , ( : ( ) 1 ,2.

4 ( ( ) 4 ,5 (, , ) .( , ( ) 5 ,(- , " . - );( . ( ) , 3 ,( .. 6. ) Denzin, ( 7. ) Denzin, ( 8. ) Edleson & Tolman, ( 9. ) Edleson & Tolman, 1992; Finkelhore, 1983; Gelles, 1996 (.))))

5 10. 1992) ,Edleson & ( : ( ) 8 ,(& , and. ( ) 6 ,8 / ,( , . , ( ) 7 ,9 ,( ). ,( ( ) 9 ,( - , " . - );( . ( ) 10 ,(.)))))

6 11. , ) 1990; , 1994 ;Loseke, 1984; Werner, 1995 (.. : - , " -a-b-c . - , . , , . ,( , ) " " " " , " et al.:( ) " 12.

7 Henry, Sagar, & Plunkett, 1996.( 13. ) 1997 (.. 14.. , ) 1983.( 15. ) Edleson et al., 1994 (.. 16..) Edleson et al., 1994.( : ( ) 12 .( ( : ) " " 13.( ( " et al. "et ,al )16 ,15.( ( , ).))))

8 Bach, Hill, & Dodley, 1983 ( - )Bach, Moon, & Katz, 1983 ( - )Bach et al., 1983 .( ( - , , ) " " ," "" et al. (" .. ( ) . , )16 ,18 .( ) 17 . ,(. 16. ) O Keefe, 1996, 1997(.))

9 17. ) O Keefe, 1996a, 1996b(.. 18. ) Rosenbaum & O Leary, 1980, 1983(.. 19. ) O Leary & Rosenbaum, 1984; Rosenbaum & O Leary, 1980(.. : 18 ,- . 19 - . , . 20. ) ' 1987 (-) ' 1996 (.. 21. , ) D. Dutton, 1999; M. Dutton, 1996 (.. - ( , ) , ) 22.

10 ( , - . - , 22 ,23.( 22.. , ) 1992.( 23. : .. ) American Psychological Association [APA], 2001 .( : .. )APA, 2001.( .. , . 24.. , )1980.( - 25.))


Related search queries