Example: quiz answers

BAREMA PC 124 - files.sodiska.be

BAREMA PC 124. BASISBAREMA VAN TOEPASSING VAN 1 APRIL 2018 TOT 30 JUNI 2018. Categorie Categorie Categorie Categorie Categorie Categorie I IA II II A III IV.. Index + 0,059 + 0,062 + 0,063 + 0,066 + 0,067 + 0,071. 14,053 14,750 14,979 15,727 15,931 16,910. WIJZIGING CATEGORIE N SINDS 01/06/2007. Oude benaming Oude benaming I Ongeschoolde II A 1ste geoefende IA 1ste ongeschoolde III Geschoolde 1ste graad II Geoefende IV Geschoolde 2de graad LOONBIJSLAGEN VAN TOEPASSING VAN 1 APRIL 2018 TOT 30 JUNI 2018. Categorie n Basisuurloon Toeslag Totaal Meestergast 16,910 (categorie IV) + 3,382 20,292.

BAREMA PC 124 BASISBAREMA VAN TOEPASSING VAN 1 APRIL 2018 TOT 30 JUNI 2018 Categorie I Categorie I A Categorie II Categorie II A Categorie III

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of BAREMA PC 124 - files.sodiska.be

1 BAREMA PC 124. BASISBAREMA VAN TOEPASSING VAN 1 APRIL 2018 TOT 30 JUNI 2018. Categorie Categorie Categorie Categorie Categorie Categorie I IA II II A III IV.. Index + 0,059 + 0,062 + 0,063 + 0,066 + 0,067 + 0,071. 14,053 14,750 14,979 15,727 15,931 16,910. WIJZIGING CATEGORIE N SINDS 01/06/2007. Oude benaming Oude benaming I Ongeschoolde II A 1ste geoefende IA 1ste ongeschoolde III Geschoolde 1ste graad II Geoefende IV Geschoolde 2de graad LOONBIJSLAGEN VAN TOEPASSING VAN 1 APRIL 2018 TOT 30 JUNI 2018. Categorie n Basisuurloon Toeslag Totaal Meestergast 16,910 (categorie IV) + 3,382 20,292.

2 Ploegbaas A 15,931 (categorie III) + 1,593 17,524 . Ploegbaas B 16,910 (categorie IV) + 1,691 18,601 . TOESLAG PETROCHEMIE. Bedrag vanaf 01/04/2018: 0,613 / uur ( een stijging van 0,003 vorig kwartaal). VERGOEDING KOST EN HUISVESTING VAN 1 APRIL 2018 TOT 30 JUNI 2018. Huisvesting = 12,83 Kost = 27,01 Totaal kost + huisvesting = 39,84 . Deze vergoedingen zijn gestegen het voorgaande kwartaal. STUDENTENARBEID VANAF 01/07/2017. 9,190 indien het gaat om een student die geen opleiding bouw volgt. 10,018 indien het gaat om een student die wel een opleiding bouw volgt.

3 Toepassingsmodaliteiten de uitbetaling van de lonen: - de werkgever is met zijn verplichtingen in orde zodra hij de lonen betaalt welke voorkomen in de conventionele schaal; het toekennen van hogere lonen wordt alleen door de werkgever beoordeeld. - wanneer een arbeider van een vorige werkgever een loon had verkregen dat hoger lag dan datgene dat in de conventionele schaal is opgenomen, dan is er voor de nieuwe werkgever geen verplichting datzelfde loon toe te kennen. De aanwerving kan dus altijd geschieden met strikte toepassing van de lonen die in de conventionele schaal zijn opgegeven.

4 - zo de werkgever hogere lonen toekent, dan moet de conventionele vastgestelde verhoging toegevoegd worden aan de werkelijk uitbetaalde lonen. BAREMA ARBEIDERS ONDERWORPEN AAN DEELTIJDSE LEERPLICHT. GELDIG VANAF 01/04/2018. 15 jaar 7,589 17 jaar 11,805 . 15 jaar en 6 maanden 8,291 17 jaar en 6 maanden 13,210 . 16 jaar 8,994 18 jaar 14,053 . 16 jaar en 6 maanden 10,399 . VERGOEDING VOOR INDUSTRIELE LEERLINGEN VANAF 01/06/2017. Jongerenleerlingenwezen Vergoeding voor de eerste maand Vergoeding voor de volgende maanden Leeftijd Vergoeding Leeftijd Vergoeding 15 jaar 333,40 15 jaar 500,10.

5 16 jaar 364,70 16 jaar 547,00. 17 jaar 395,90 17 jaar 593,80. 18 jaar 427,20 18 jaar 640,70. 19 jaar 458,40 19 jaar 687,60. 20 jaar 489,70 20 jaar 734,50. 21 jaar en + 520,90 21 jaar en + 781,30. Bouwleerlingenwezen Vergoeding voor de eerste maand Vergoeding voor de volgende maanden Leeftijd Vergoeding Leeftijd Vergoeding 18 jaar 427,20 18 jaar 640,70. 19 jaar 458,40 19 jaar 687,60. 20 jaar 489,70 20 jaar 734,50. 21 jaar en + 520,90 21 jaar en + 781,30.


Related search queries