Example: biology

De algemene heffingskorting bij migratie

De algemene heffingskorting bij migratie In de praktijk worden veel vragen gesteld over de (uitbetaling van de) algemene heffingskorting . In het onderstaande artikel leg ik de basisbeginselen en een aantal situaties uit. In dit artikel wordt ingegaan op de algemene heffingskorting van 'gezinnen', die gedurende het kalenderjaar in Nederland komen wonen n werken. Algemeen De heffingskorting kan worden verdeeld in een inkomstenbelastingdeel (IB-deel: 1,85%) en een premie volksverzekeringendeel (Pvv-deel: 31,15%). Inkomstenbelastingdeel Voor het inkomstenbelastingdeel van de heffingskorting moet een persoon in principe een heel kalenderjaar inwoner zijn van Nederland (hierdoor wordt hij gezien als een binnenlands belastingplichtige). Een uitzondering hierop is als iemand door overlijden geen heel jaar inwoner is van Nederland. In dit geval bestaat ook het recht op het inkomstenbelastingdeel van de heffingskorting .

De algemene heffingskorting bij migratie In de praktijk worden veel vragen gesteld over de (uitbetaling van de) algemene heffingskorting. In het onderstaande artikel leg ik de basisbeginselen en een aantal situaties

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of De algemene heffingskorting bij migratie

1 De algemene heffingskorting bij migratie In de praktijk worden veel vragen gesteld over de (uitbetaling van de) algemene heffingskorting . In het onderstaande artikel leg ik de basisbeginselen en een aantal situaties uit. In dit artikel wordt ingegaan op de algemene heffingskorting van 'gezinnen', die gedurende het kalenderjaar in Nederland komen wonen n werken. Algemeen De heffingskorting kan worden verdeeld in een inkomstenbelastingdeel (IB-deel: 1,85%) en een premie volksverzekeringendeel (Pvv-deel: 31,15%). Inkomstenbelastingdeel Voor het inkomstenbelastingdeel van de heffingskorting moet een persoon in principe een heel kalenderjaar inwoner zijn van Nederland (hierdoor wordt hij gezien als een binnenlands belastingplichtige). Een uitzondering hierop is als iemand door overlijden geen heel jaar inwoner is van Nederland. In dit geval bestaat ook het recht op het inkomstenbelastingdeel van de heffingskorting .

2 Een niet-inwoner van Nederland wordt voor belastingdoeleinden gezien als een buitenlands belastingplichtige. Een persoon die niet in Nederland woont, heeft geen recht op de heffingskorting tenzij er wordt geopteerd voor binnenlandse belastingplicht. Een uitzondering is aanwezig voor inwoners van Belgi , Suriname, de BES-landen, Cura ao, Sint-Maarten, Aruba en Duitsland. Inwoners van deze landen hebben zonder te opteren recht op heffingskortingen (onder andere de algemene heffingskorting , combinatiekorting, ouderschapsverlofkorting) op basis van de non-discriminatiebepalingen uit het belastingverdrag, de BRN en de BRK en het grensarbeiderprotocol bij het belastingverdrag met Duitsland. Naar aanleiding van een aantal arresten is het ook verdedigbaar dat overige buitenlands belastingplichtige (niet inwoners van Belgi , Suriname, de BES-landen, Cura ao, Sint-Maarten, Aruba en Duitsland) niet meer hoeft te opteren om in aanmerking te komen voor de heffingskortingen.

3 Misschien dat in de toekomst een wetwijziging zal plaatsvinden die dit ook bevestigd. Premie volksverzekeringendeel Het premie volksverzekeringendeel van de heffingskortingen is verdeeld over een AOW, ANW en AWBZ deel. Iedere belastingplichtige (ongeacht binnenlands of buitenlands) die sociaal verzekerd is in Nederland heeft recht op het premie volksverzekeringen deel van de heffingskortingen. Vanaf het moment dat iemand 65 jaar wordt, wijzigt het bedrag van de heffingskorting door het wegvallen van de AOW-premie. Voor de buitenlands belastingplichtige die in Nederland (bijvoorbeeld) uitsluitend box 3 inkomen heeft, bestaat geen recht op het premie volksverzekeringen deel van de heffingskorting . Hoofdregel De heffingskortingen kunnen niet meer bedragen dan het totaal bedrag van de inkomstenbelasting (na aftrek van tegemoetkoming ter voorkoming van dubbele belasting) en de premies volksverzekeringen, berekend over de belastbare inkomens van alle drie boxen.

4 Een uitzondering op deze hoofdregel is de uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de weinig of niets verdienende echtgenoot of partner. De minstverdienende partner heeft recht op uitbetaling van de algemene heffingkorting voor zover de fiscale partner wel voldoende belastingen/premies volksverzekeringen heeft betaald en hij of zij meer dan zes maanden dezelfde partner heeft gehad. Voorbeeld Man en vrouw wonen beiden in Nederland en hebben twee kinderen. De vrouw werkt in Nederland en de man werkt niet en zorgt voor de kinderen. Fiscaal loon van de vrouw bedraagt Verschuldigde belasting Verschuldigde premies volksverzekeringen algemene heffingskorting IB-deel ( 112). algemene heffingskorting Pvv-deel ( ). Arbeidskorting IB-deel ( 84). Arbeidskorting Pvv-deel ( ). Totaal verschuldigd De totaal verschuldigde belasting en premie volksverzekeringen is voldoende zodat de man in aanmerking komt voor de uitbetaling van de algemene heffingskorting van (2011).

5 Sinds 2009 wordt het bedrag van de uitbetaling van de algemene heffingskorting voor de minstverdienende partner jaarlijks afgebouwd met 6 2/3%. De afbouw geldt niet voor personen die geboren zijn voor 1 januari 1972 noch voor gezinnen met thuiswonende kinderen die jonger zijn dan zes jaar. Internationale situaties De vraag die in de praktijk veel voorkomt is hoe de uitbetaling van de algemene heffingskorting uitwerkt in geval van migratie . Situatie 1: Man en vrouw (gehuwd) wonen en werken in Itali tot 1 mei. Zij verdient tot 30 april Op 1 mei verhuizen ze naar Nederland waar zij werkzaam zal zijn. Haar inkomen vanaf 1 mei is Hij heeft gedurende het hele jaar geen inkomen genoten. Uitwerking: Aangezien de echtelieden vanaf 1 mei inwoner zijn van Nederland kwalificeren zij vanaf 1. mei als fiscale partners. Haar Nederlands belastbaar inkomen is Verschuldigde belasting Verschuldigde premies volksverzekeringen ( *8) algemene heffingskorting IB-deel (0).

6 algemene heffingskorting Pvv-deel ( ). Arbeidskorting IB-deel ( 84). Arbeidskorting Pvv-deel ( ). Totaal verschuldigd De totaal verschuldigde belasting en premie volksverzekeringen is voldoende zodat de man in aanmerking komt voor de uitbetaling van de algemene heffingskorting ad. (Pvv-deel 2011). Beiden echtlieden hebben geen recht op het inkomstenbelastingdeel van de heffingskortingen aangezien ze geen heel jaar inwoner zijn van Nederland. Zij hebben wel recht op het premie volksverzekeringendeel aangezien ze beiden sociaal verzekerd zijn in Nederland vanaf 1 mei. Situatie 2: Man en vrouw (gehuwd) wonen en werken in Frankrijk tot 1 september. Op 1 september verhuizen ze naar Nederland waar zij werkzaam zal zijn. Haar inkomen vanaf 1 september is Hij heeft gedurende het hele jaar geen inkomen genoten. Uitwerking: Aangezien de echtelieden vanaf 1 september inwoner zijn van Nederland en minder dan 6.

7 Maanden op hetzelfde adres zijn ingeschreven kwalificeren zij niet als fiscale partners. Haar Nederlands belastbaar inkomen is Verschuldigde belasting 277. Verschuldigde premies volksverzekeringen ( *5) algemene heffingskorting IB-deel (0). algemene heffingskorting Pvv-deel ( ). Arbeidskorting IB-deel ( 47). Arbeidskorting Pvv-deel ( 785). Totaal verschuldigd Aangezien ze niet kwalificeren als fiscale partners heeft de partner geen recht op de uitbetaling van de algemene heffingskorting . Situatie 3: Man en vrouw (gehuwd) wonen en werken in Duitsland tot 1 mei. Zij verdient tot 1 mei Op 1 mei verhuizen ze naar Nederland waar zij werkzaam is. Haar inkomen vanaf 1. mei is Hij heeft gedurende de periode tot 30 april verdiend. Hij heeft nog geen baan in Nederland gevonden en heeft dus in de periode na 1 mei geen inkomen genoten. Uitwerking: Aangezien de echtelieden vanaf 1 mei inwoner zijn van Nederland, kwalificeren ze vanaf 1.

8 Mei als fiscale partners. Haar Nederlands belastbaar inkomen is Verschuldigde belasting Verschuldigde premies volksverzekeringen ( *8) algemene heffingskorting IB-deel (0). algemene heffingskorting Pvv-deel ( ). Arbeidskorting IB-deel (84). Arbeidskorting Pvv-deel ( ). Totaal verschuldigde belasting Hij heeft geen inkomsten genoten die belastbaar waren in Nederland en ze kwalificeren als fiscale partners. De totaal verschuldigde belasting en premie volksverzekeringen is voldoende zodat de man in aanmerking komt voor de uitbetaling van de algemene heffingskorting ad. (Pvv-deel). Ondanks dat de partner in het buitenland inkomen heeft genoten voordat ze naar Nederland verhuizen heeft hij recht op de uitbetaling van de algemene heffingkorting (Pvv-deel). Tip voor de praktijk Om te kwalificeren als fiscale partners voor de uitbetaling van de algemene heffingskorting is het noodzakelijk dat beide personen voor meer dan 6 maanden staan ingeschreven op hetzelfde woonadres bij de gemeentelijke basisadministratie.

9 Als het mogelijk is om de verhuisdatum te plannen adviseren wij om te emigreren na 1 juli en te immigreren voor 1 juli. Om in aanmerking te komen voor de hele algemene heffingskorting dien je een heel jaar inwoner te zijn van Nederland. Is de immigratiedatum begin januari of de emigratiedatum eind december, dan kan (onder bepaalde omstandigheden) het voordelig zijn om voor de korte periode als niet-inwoner te opteren voor binnenlandse belastingplicht om toch de volledige heffingskortingen te krijgen. Auteur(s): Peggy Ramaekers MB FB, Manager Human Capital Eindhov


Related search queries