Example: barber

ĮGALIOJIMAS PASIRAŠYTI SOCIALINIO DRAUDIMO …

ĮGALIOJIMAS PASIRAŠYTI SOCIALINIO DRAUDIMO PRANEŠIMUS I2 11 12 13 Y Y Y Y – M M – D D Nr. IG-1 versija 01 (įgaliotojo vardas, pavard ė) (įgaliotojo pareigos) (įgaliotojo parašas) (3 - draud ėjo teisin ėforma, pavadinimas; 4 - draud ėjo kodas; 5 - juridinio asmens kodas; 6 - telefono numeris; 7 - buvein ė;

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of ĮGALIOJIMAS PASIRAŠYTI SOCIALINIO DRAUDIMO …

Related search queries