Example: tourism industry

intercompany-transacties en consolidatie

12009 -- Bedrijfsadministratie - (FE) - Deel 4 Versie -- 07-jun-2010 Versie -- 07-jun-20101 Auteur: Wim Laman2009~ (FE)~ (FE) les 6 programmaintercompany-transacties en consolidatie downstream-sales en upstream-sales Richtlijn 260 bij vennootschappelijke jaarrekening invloed vennootschapsbelasting cijfermatig voorbeeldVersie -- 07-jun-20102 Auteur: Wim Laman2009~ (FE)~PRES04 Intercompanytransacties1 van 2 Het centrale probleem bij intercompanytransacties is dat de groep pas iets verdient als er met derden wordt gehandeld. Winsten op onderlinge transacties dienen tot die tijd buiten hetgroepsresultaat te blijven. Bij onderlinge leveranties vallen uiteen in: downstream-sales:van moeder aan dochter upstream-sales:van dochter aan moederVersie -- 07-jun-20103 Auteur: Wim Laman2009~ (FE)~PRES04 Intercompanytransacties2 van 2 Maar ook als het product inmiddels verkocht is, moet er een eliminatie plaatsvinden.

2 2009 -- Bedrijfsadministratie - GBE3.2 (FE) - Deel 4 Versie 1.01 -- 07-jun-2010 Versie 1.01 -- 07-jun-2010 Auteur: Wim Laman 5 2009~GBE3.2 (FE)~PRES04

Tags:

  Laman

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of intercompany-transacties en consolidatie

1 12009 -- Bedrijfsadministratie - (FE) - Deel 4 Versie -- 07-jun-2010 Versie -- 07-jun-20101 Auteur: Wim Laman2009~ (FE)~ (FE) les 6 programmaintercompany-transacties en consolidatie downstream-sales en upstream-sales Richtlijn 260 bij vennootschappelijke jaarrekening invloed vennootschapsbelasting cijfermatig voorbeeldVersie -- 07-jun-20102 Auteur: Wim Laman2009~ (FE)~PRES04 Intercompanytransacties1 van 2 Het centrale probleem bij intercompanytransacties is dat de groep pas iets verdient als er met derden wordt gehandeld. Winsten op onderlinge transacties dienen tot die tijd buiten hetgroepsresultaat te blijven. Bij onderlinge leveranties vallen uiteen in: downstream-sales:van moeder aan dochter upstream-sales:van dochter aan moederVersie -- 07-jun-20103 Auteur: Wim Laman2009~ (FE)~PRES04 Intercompanytransacties2 van 2 Maar ook als het product inmiddels verkocht is, moet er een eliminatie plaatsvinden.

2 De reden is dat het activiteitenniveau van de groep anders een vertekend beeld geeft. M verkoopt een product van 10 voor 15 aan D1. D1 verkoopt het product voor 20 aan D2. D2 verkoopt het product voor 25 aan X. Winst van de groep: 25 -10 = 15. Omzet van de groep: 15 + 20 + 25 = 60 Corrigeren tot: 60 - 15 - 20 = -- 07-jun-20104 Auteur: Wim Laman2009~ (FE)~PRES04 Nog niet gerealiseerde voordelen Geconsolideerde jaarrekening nog niet gerealiseerde voordelen op transacties tussen de groepsmaatschappijen elimineren meerderheidsbelang:downstreamsales voor 100% elimineren ten laste van resultaat Vennootschappelijke jaarrekening moeder nog niet gerealiseerde voordelen op transacties tussen de groepsmaatschappijen elimineren meerderheidsbelang:downstreamsales voor % deelneming elimineren ten laste van resultaat22009 -- Bedrijfsadministratie - (FE) - Deel 4 Versie -- 07-jun-2010 Versie -- 07-jun-20105 Auteur.

3 Wim Laman2009~ (FE)~PRES04 Invloed Vpb Hoofdregel Vpb wordt berekend over de winst van elke nv/bv afzonderlijk, dus ook over intercompany-profits. Uitzondering Geen Vpb over intercompany-profits als de leden van een groep tot een fiscale eenheid behoren. -- 07-jun-20106 Auteur: Wim Laman2009~ (FE)~PRES04 Uitleg voorbeeld 2 uit boek1 van 4 RekeningD Cr D Cr D Cr D CrDeelneming 80018098030950 Voorraad2000 1500 500500 Bank 1200 2100 2000 11001100200 Aandelenkapitaal 200020002000 WInst na betalen Vpb100 1001002000 2000 2580 2580 2550 2550 RekeningD Cr D Cr D Cr D CrOpbr.

4 Verkopen21002100 Aandeel res. na ( 80% van 225)180302280 22802250 2250 RekeningD Cr D Cr D CrVoorraad2100 1925 175 Bank 1000 2750 2100 1125525 Aandelenkapitaal 10001000 Winst na 225Te betalen Vpb75 751000 1000 RekeningD CrOpbr. verkopen2750 Inkooppr. 7600 Balans 1-1 JournaalCorrectie vlgs +180 Balans 1-1 Journaal Balans 31-12 Balans deelnemingBank Aandelenkapitaal Aandelenkapitaal 80% aandelen Dado voor Dado BV 800 Aandelenkapitaal Aandelenkapitaal per 1 jan 2007 Mondial NVBalans per 1 jan 2007 Dado BVBalans per 1 jan 2007 Mondial NVBalans per 1 jan 2007 Dado BVals excel-bestandals pdf-bestandVersie -- 07-jun-20107 Auteur.

5 Wim Laman2009~ (FE)~PRES04 Uitleg voorbeeld 2 uit boek2 van 4 consolidatie resultatenrekeningD Cr D Cr D CrKostenInkooppr. , , , ,0125,0 Kosten200,0525,0725,0 Belasting100,075,012,5162,5 Winst na ,0225,0150,0442,537,545,0 Aandeel derden45,045,0 OpbrengstenOpbr. , , , ,0175,0 Aandeel res. ,0150,00, , , , , , , , , Dado -- 07-jun-20108 Auteur: Wim Laman2009~ (FE)~PRES04 Uitleg voorbeeld 2 uit boek3 van 4 consolidatie balansD Cr D Cr D CrActivaDeelneming 950,030,0 980,0 Voorraad 500,0 175,0 50,0 625,0 Actieve ,5 12,5 Bank ,0 , ,0 PassivaAandelenkapitaal ,0 ,0 800,0 ,0200,0 Winst na belast.

6 450,0 225,0 37,5 30,0 442,5180,045,0 Aandeel derden245,0 245,0Te betalen Vpb100,075,0175, ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,5 ,5 GeconsolideerdBALANSM ondial Dado Eliminatiepostenbalans32009 -- Bedrijfsadministratie - (FE) - Deel 4 Versie -- 07-jun-2010 Versie -- 07-jun-20109 Auteur: Wim Laman2009~ (FE)~PRES04 Uitleg voorbeeld 2 uit boek4 van 4 Totaal overzicht consolidatieD Cr D Cr D CrActivaDeelneming 950,030,0 980,0 Voorraad 500,0 175,0 50,0 625,0 Actieve ,5 12,5 Bank ,0 , ,0 PassivaAandelenkapitaal ,0 ,0 800,0 ,0200,0 Winst na belast.

7 450,0 225,0 37,5 30,0 480,0180,045,0 Aandeel derden245,0 245,0Te betalen Vpb100,075,0187, ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,5 ,5D Cr D Cr D CrKostenInkooppr. verk. ,0 ,0 ,0 ,0125,0 Kosten 200,0 525,0725,0 Belasting 100,0 75,0 12,5 162,5 Winst na belast. 450,0 225,0 150,0 442,537,545,0 Aandeel derden45,0 45,0 OpbrengstenOpbr. verkopen ,0 ,0 ,0 ,0175,0 Aandeel res.

8 Deeln. 150,0 150,00, ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 Dado -- 07-jun-201010 Auteur: Wim Laman2009~ (FE)~PRES04 ei


Related search queries