Example: confidence

KOÇ OKULU ĞİTİM ÖĞRETİM YILI ŞVURU ve KAYIT …

Milli E itim Bakanl . VKV Ko zel lkokulu, Ortaokulu ve Lisesi Orhanl K y . ay rlar Mevkii PK 60. Tuzla 34941 stanbul T: 0216 585 62 00. F: 0216 304 10 48 / Lise 0216 304 23 97 / lkokul-Ortaokul KO OKULU . 2017-2018 E T M RET M YILI. 3. ve 5. SINIF BA VURU ve KAYIT B LG LER . 3. SINIF. S nav i in Ba vuru : 24 Mart-7 Nisan 2017 S nav Tarihi : 4 Haziran 2017 Pazar, Giri saati : 09:30. S nav saati :10:00. S nav Sonu lan : 21 Haziran 2017. Kesin Kay t : (As l) 28-30 Haziran 2017, saat 09:30 15:00. (Yedek) 03-04 Temmuz 2017, saat 09:30 15:00. Kesin kay tlar randevu ile yap lacakt r. 5. SINIF. S nav i in Ba vuru : 24 Mart-7 Nisan 2017 S nav Tarihi : 4 Haziran 2017 Pazar, Giri saati : 09:30.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı VKV Koç Özel İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi Orhanlı Köyü Çayırlar Mevkii PK 60 Tuzla 34941 İstanbul T: 0216 585 62 00

Tags:

  Okulu

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of KOÇ OKULU ĞİTİM ÖĞRETİM YILI ŞVURU ve KAYIT …

1 Milli E itim Bakanl . VKV Ko zel lkokulu, Ortaokulu ve Lisesi Orhanl K y . ay rlar Mevkii PK 60. Tuzla 34941 stanbul T: 0216 585 62 00. F: 0216 304 10 48 / Lise 0216 304 23 97 / lkokul-Ortaokul KO OKULU . 2017-2018 E T M RET M YILI. 3. ve 5. SINIF BA VURU ve KAYIT B LG LER . 3. SINIF. S nav i in Ba vuru : 24 Mart-7 Nisan 2017 S nav Tarihi : 4 Haziran 2017 Pazar, Giri saati : 09:30. S nav saati :10:00. S nav Sonu lan : 21 Haziran 2017. Kesin Kay t : (As l) 28-30 Haziran 2017, saat 09:30 15:00. (Yedek) 03-04 Temmuz 2017, saat 09:30 15:00. Kesin kay tlar randevu ile yap lacakt r. 5. SINIF. S nav i in Ba vuru : 24 Mart-7 Nisan 2017 S nav Tarihi : 4 Haziran 2017 Pazar, Giri saati : 09:30.

2 S nav saati :10:00. S nav Sonu lan : 21 Haziran 2017. Kesin Kay t : (As l) 28-30 Haziran 2017, saat 09:30 15:00. (Yedek) 03-04 Temmuz 2017, saat 09:30 15:00. Kesin kay tlar randevu ile yap lacakt r. 2, 4, 6, 7 ve 8. SINIFLAR: Bu s n flara renci al nmamaktad r. BA VURU KO ULLARI ve GEREKL BELGELER. 3. SINIF. 3. s n fa, 2016-2017 ders y l nda 2. s n fta okuyan renciler i in aday kay t ba vurusu yap labilir. S nav creti olarak KDV dahil 400 TL (D rty z TL KDV dahil), MEB Destek Hizmetleri Genel M d rl D ner Sermaye letmesi'nin Ziraat Bankas , T rkiye Vak flar Bankas veya T rkiye Halk Bankas ubelerinden herhangi birine Kurumsal Tahsil t Program arac l yla, rencinin kimlik numaras na g re s nav ba vuru tarihleri aras nda yat r lacakt r.

3 (Para yat rma i lemi ATM'lerden karts z i lemler men s nden E itim demeleri se ilerek de yap labilir.). Ba vurular adresinden internet zerinden yap lacakt r. 2016-2017 ders y l nda yurt d nda renim g ren renciler i in ba vurular n okula yap lmas gerekmektedir. (Tel: 0216 585 63 39). 5. SINIF. 5. s n fa, 2016-2017 ders y l nda 4. s n fta okuyan renciler i in aday kay t ba vurusu yap labilir. S nav creti olarak KDV dahil 400 TL (D rty z TL KDV dahil), MEB Destek Hizmetleri Genel M d rl D ner Sermaye letmesi'nin Ziraat Bankas , T rkiye Vak flar Bankas veya T rkiye Halk Bankas ubelerinden herhangi birine Kurumsal Tahsil t Program arac l yla, rencinin kimlik numaras na g re s nav ba vuru tarihleri aras nda yat r lacakt r.

4 (Para yat rma i lemi ATM'lerden karts z i lemler men s nden E itim demeleri se ilerek de yap labilir.). Ba vurular adresinden internet zerinden yap lacakt r. 2016-2017 ders y l nda yurt d nda renim g ren renciler i in ba vurular n mutlaka okula yap lmas gerekmektedir. (Tel: 0216 585 63 55). Aday kay t creti denmi olsa dahi, di er ba vuru ko ullar na sahip olmayan adaylar n ba vurular kabul edilmez.


Related search queries