Example: quiz answers

KONTERINGSANVISNING - webfactoring.no

KONTERINGSANVISNING . Konto- Hendelse Betegnelse p Bokf ringsbilag Debet Kredit Konto-gruppe gruppe 1 Oversendelse av fakturaer Fordringskonto Faktura Kundefordringer 15xx Salgskonto/utg. mva 30xx/. 2 Oversendelse av kreditnota Fordringskonto Kreditnota 30xx/ Kundefordringer 15xx Finanskonto Provisjon og Andre 3 Belastede Provisjon/gebyrer Provisjoner SGF 67xx Finanskonto. SGF 23xx gebyrer Finanskonto 4 Utbetaling fra oss Utbetaling Bank 19xx Finanskonto SGF 23xx Mottatte innbetalinger fra dine Finanskonto/Fordringskto 5 Innbetaling Finanskonto. SGF 237x Kundefordringer 15xx kunder Fordringskonto 6 Godkjente rabatter Tilbakef ring Rabatter/evt.

Oppsettet er basert på NS 4102:2005 – Grunnkontoramme og regnskapsoppstilling ICS 03.100.60 (dokumentet kan fås kjøpt ved henvendelse til Standard Norge tlf.67 83 86 00)

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of KONTERINGSANVISNING - webfactoring.no

1 KONTERINGSANVISNING . Konto- Hendelse Betegnelse p Bokf ringsbilag Debet Kredit Konto-gruppe gruppe 1 Oversendelse av fakturaer Fordringskonto Faktura Kundefordringer 15xx Salgskonto/utg. mva 30xx/. 2 Oversendelse av kreditnota Fordringskonto Kreditnota 30xx/ Kundefordringer 15xx Finanskonto Provisjon og Andre 3 Belastede Provisjon/gebyrer Provisjoner SGF 67xx Finanskonto. SGF 23xx gebyrer Finanskonto 4 Utbetaling fra oss Utbetaling Bank 19xx Finanskonto SGF 23xx Mottatte innbetalinger fra dine Finanskonto/Fordringskto 5 Innbetaling Finanskonto. SGF 237x Kundefordringer 15xx kunder Fordringskonto 6 Godkjente rabatter Tilbakef ring Rabatter/evt.

2 Salgskonto 30xx Kundefordringer 15xx Fordringskonto Resp. kostnads-/. 7 Tilbakef rt faktura Tilbakef ring 78xx/30xx Kundefordringer 15xx salgskonto Fordringskonto 8 Tilbakef rt kreditnota Tilbakef ring Kundefordringer 150x Resp. 78xx/30xx Utbetaling 9 kreditnota/Returnerte Finanskonto Innbetaling Kundefordringer 150x Finanskonto. SGF 23xx innbetalinger til dine kunder 10 Korreksjon Fordringskonto Korreksjon 78xx/30xx Kundefordringer 15xx 11 Korreksjon Fordringskonto Korreksjon Kundefordringer 150x Resp. 78xx/30xx Finanskonto 12 Korreksjon Korreksjon Kundefordringer 150x 78xx/30xx Finanskonto 13 Korreksjon Korreksjon 78xx/30xx Kundefordringer 15xx Rentebelastning fra Finanskonto 14 oss/belastning av Renter/Limitprovisjon Rentekostnader 81xx Finanskonto SGF 23xx limitprovisjon Finanskonto 15 Rentegodskrift fra oss Kreditrenter Finanskonto SGF 23xx Renteinntekter 805x Fordringskonto 14 Rentefakturaer til dine kunder Rentefakturaer Kundefordringer 15xx Renteinntekter 805x Finanskonto 15 Belastet merverdiavgift MVA Inng ende MVA 27xx Finanskonto SGF 23xx Oppsettet er basert p NS 4102.

3 2005 Grunnkontoramme og regnskapsoppstilling ICS (dokumentet kan f s kj pt ved henvendelse til Standard Norge 83 86 00). Generelt: Vi gj r oppmerksom p at dette er kun en veiledning. Det kan v re avvik i hvordan avregningen f res hos den enkelte bedrift. Provisjoner/gebyrer: Denne hendelsen henger sammen med linje 15 Merverdiavgift. I henholdt til bokf ringsforskriften 3-1 nr 8 skal utg ende og inng ende MVA og grunnlaget for beregning av avgiften spesifiseres pr. periode etter kontoene i regnskapssystemet. Med andre ord er det viktig at v rt gebyr f res sammen med f ringen av inng ende MVA.

4 Korreksjon provisjoner/gebyrer: Korreksjon p provisjoner/gebyrer belastet av oss vil ogs p virke f ringer p . Inng ende mva. Se MVA p avregningen. Rabatter: Debetposteringen skal ogs v re med p redusere grunnlaget for utg ende MVA, alts kto 270X. Utg ende mva. Forskudd/finansiering: Avhengig av om bedriften har finansiering hos oss eller ikke, m utbetalinger fra oss f res henholdsvis som kortsiktig gjeld eller bankinnskudd. Kontogruppe 23xx er Kortsiktig gjeld og 19xx er Bankinnskudd, kontanter og lignende. BOKF RING I FORBINDELSE MED FACTORING MED BETALINGSFORMIDLING . 1. Alle transaksjoner som dannes via nettbank, innskudd eller vrige oppdrag via banken, skal bokf res p vanlig m te (Eksempel ved utbetaling til kreditorer: kredit bank / debet leverand r).

5 2. N r du mottar Bokf ringsbilag fra oss, i forbindelse med periodisk avregning, vil det fremkomme f lgende transaksjoner: Regulering bankkonto, val. dato kr.. 3. Denne regulering spesifiseres pr. dag hvor det har v rt bevegelse p bank - konto Summen angir alle transaksjoner pr. dag, debet og kredit. 4. Denne regulering skal bokf res kredit Avregningskonto og debet bank 5. Ved hver m nedsavslutning, etter bokf ring av Bokf ringsbilag for avregning periode skal saldo p . bankkonto v re lik null, i ditt regnskap. Sum utl n, som f lge av trekk p konto , vil da v re bokf rt p avregningskontoen.

6 6. Det vil muligens kunne oppst en tidsavgrensning 30/31 1. i hver m ned. Dersom du har sp rsm l til ovennevnte, ta kontakt med din kontaktperson hos oss.


Related search queries