Example: bankruptcy

Legea nr. 69 2000 - ccja.ro

LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 (*actualizata*). educatiei fizice si sportului (actualizata pana la data de 26 iunie 2009*). EMITENT: PARLAMENTUL. ---------------- *) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 9. mai 2000. Aceasta este forma actualizata de "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" Piatra Neamt pana la data de 26 iunie 2009, cu modificarile si completarile aduse de: ORDONANTA DE URGENTA nr. 240 din 24. noiembrie 2000; ORDONANTA DE URGENTA nr. 56 din 11 aprilie 2001 respinsa de Legea nr. 610 din 31 octombrie 2001; ORDONANTA nr. 7 din 19 iulie 2001**);. Legea nr. 345 din 1 iunie 2002**); Legea nr. 414 din 26 iunie 2002**);. Legea nr. 493 din 11 iulie 2002; Legea nr. 221 din 22 mai 2003; ORDONANTA. DE URGENTA nr. 64 din 28 iunie 2003; Legea nr.

din11ianuarie2001!sEadispus!organizareaşi!func’ionareaMinisterului!Educaiei!şi! Cercetării!abrogânduEse!HOTĂRÂREA!nr.!690!din!6!noiembrie ...

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Legea nr. 69 2000 - ccja.ro

1 LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 (*actualizata*). educatiei fizice si sportului (actualizata pana la data de 26 iunie 2009*). EMITENT: PARLAMENTUL. ---------------- *) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 9. mai 2000. Aceasta este forma actualizata de "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" Piatra Neamt pana la data de 26 iunie 2009, cu modificarile si completarile aduse de: ORDONANTA DE URGENTA nr. 240 din 24. noiembrie 2000; ORDONANTA DE URGENTA nr. 56 din 11 aprilie 2001 respinsa de Legea nr. 610 din 31 octombrie 2001; ORDONANTA nr. 7 din 19 iulie 2001**);. Legea nr. 345 din 1 iunie 2002**); Legea nr. 414 din 26 iunie 2002**);. Legea nr. 493 din 11 iulie 2002; Legea nr. 221 din 22 mai 2003; ORDONANTA. DE URGENTA nr. 64 din 28 iunie 2003; Legea nr.

2 472 din 4 noiembrie 2004;. ORDONANTA nr. 83 din 19 august 2004 aprobata de Legea nr. 494 din 12 noiembrie 2004; ORDONANTA DE URGENTA nr. 119 din 14 iulie 2005; Legea nr. 293 din 24. octombrie 2005; ORDONANTA DE URGENTA nr. 205 din 22 decembrie 2005; Legea . nr. 124 din 4 mai 2006; Legea nr. 241 din 12 iulie 2007; Legea nr. 34 din 13 martie 2009; ORDONANTA DE URGENTA nr. 77 din 24 iunie 2009. LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 (*actualizat *) educa iei fizice i sportului (actualizat p n la data de 26 iunie 2009*) EMITENT: PARLAMENTUL - - - - - - - - - - - - - - - - *) Textul ini ial a fost publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 9 mai 2000. Aceasta este forma actualizat de "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" Piatra Neamt pana la data de 26 iunie 2009, cu modific rile i complet rile aduse de: ORDONAN A DE URGEN nr.

3 240 din 24 noiembrie 2000; ORDONAN A DE URGEN nr. 56 din 11 aprilie 2001 respins de Legea nr. 610 din 31 octombrie 2001; ORDONAN A nr. 7 din 19 iulie 2001**); Legea nr. 345 din 1 iunie 2002**); Legea nr. 414 din 26 iunie 2002**); Legea nr. 493 din 11 iulie 2002; Legea nr. 221 din 22 mai 2003; ORDONAN A DE URGEN nr. 64 din 28 iunie 2003; Legea nr. 472 din 4 noiembrie 2004; ORDONAN A nr. 83 din 19 august 2004 aprobat de Legea nr. 494 din 12 noiembrie 2004; ORDONAN A DE URGEN nr. 119 din 14 iulie 2005; Legea nr. 293 din 24 octombrie 2005; ORDONAN A DE URGEN nr. 205 din 22 decembrie 2005; Legea nr. 124 din 4 mai 2006; Legea nr. 241 din 12 iulie 2007; Legea nr. 34 din 13 martie 2009; ORDONAN A DE URGEN nr. 77 din 24 iunie 2009. **) NOTA Piatra- Neam : Prin HOT R REA nr.

4 759 din 3 iulie 2003, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 9 iulie 2003 s- a dispus organizarea i func ionarea Agen iei Na ionale pentru Sport abrog ndu- se HOT R REA nr. 6 din 4 ianuarie 2001 privind organizarea i func ionarea Ministerului Tineretului i Sportului, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2001. HOT R REA nr. 759 din 3 iulie 2003, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 9 iulie 2003 a fost abrogat de HOT R REA nr. din 30 decembrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 13 ianuarie 2009 reglement nd organizarea i func ionarea Ministerului Tineretului i Sportului. Prin HOT R REA nr. 23 din 4 ianuarie 2001, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 11 ianuarie 2001 s- a dispus organizarea i func ionarea Ministerului Educa iei i Cercet rii abrog ndu- se HOT R REA nr.

5 690 din 6 noiembrie 1997 privind organizarea i func ionarea Ministerului Educa iei Na ionale, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 13 noiembrie 1997. HOT R REA nr. 23 din 4 ianuarie 2001, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 11 ianuarie 2001 a fost abrogat de HOT R REA nr. 741 din 3 iulie 2003, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 4 iulie 2003 dispun nd organizarea i func ionarea Ministerului Educa iei, Cercet rii i Tineretului. HOT R REA nr. 741 din 3 iulie 2003, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 4 iulie 2003 a fost abrogat de HOT R REA nr. 410 din 23 martie 2004, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 30 martie 2004 reglement nd organizarea i func ionarea Ministerului Educa iei i Cercet rii. HOT R REA nr. 410 din 23 martie 2004, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.

6 277 din 30 martie 2004 a fost abrogat de HOT R REA nr. 223 din 24 martie 2005, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 5 aprilie 2005 men in nd aceea i denumire a ministerului. HOT R REA nr. 223 din 24 martie 2005, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 5 aprilie 2005 a fost abrogat de HOT R REA nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007 reglement nd organizarea i func ionarea Ministerului Educa iei, Cercet rii i Tineretului. HOT R REA nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007 a fost abrogat de HOT R REA nr. 51 din 29 ianuarie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 3 februarie 2009 prin care s- a dispus organizarea i func ionarea Ministerului Educa iei, Cercet rii i Inov rii.

7 Nlocuirea denumirii acestui minister s- a realizat direct n textul formei actualizate. Prin HOT R REA nr. 4 din 4 ianuarie 2001, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 9 ianuarie 2001 s- a dispus organizarea i func ionarea Ministerului Muncii i Solidarit ii Sociale prin abrogarea HOT R RII nr. 188 din 23 martie 1999, publicate n MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 24 martie 1999 care reglementa organizarea i func ionarea Ministerului Muncii i Protec iei Sociale. HOT R REA nr. 4 din 4 ianuarie 2001, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 9 ianuarie 2001 a fost abrogat de HOT R REA nr. 737 din 3 iulie 2003, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 7 iulie 2003 reglement nd organizarea i func ionarea Ministerului Muncii, Solidarit ii Sociale i Familiei. HOT R REA nr. 737 din 3 iulie 2003, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.

8 483 din 7 iulie 2003 a fost abrogat de HOT R REA nr. 412 din 5 mai 2005, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 20 mai 2005 men in nd aceea i denumire a ministerului. HOT R REA nr. 412 din 5 mai 2005, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 20 mai 2005 a fost abrogat de HOT R REA nr. 381 din 25 aprilie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 2 mai 2007 reglement nd organizarea i func ionarea Ministerului Muncii, Familiei i Egalit ii de anse. HOT R REA nr. 381 din 25 aprilie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 2 mai 2007 a fost abrogat de HOTARAREA nr. 11 din 16 ianuarie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 23 ianuarie 2009, prin care s- a dispus organizarea i func ionarea Ministerului Muncii, Familiei i Protec iei Sociale. nlocuirea denumirii acestui minister s- a realizat direct n textul formei actualizate.

9 Prin HOT R REA nr. 22 din 4 ianuarie 2001, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 10 ianuarie 2001 s- a dispus organizarea i func ionarea Ministerului S n t ii i Familiei abrog ndu- se HOT R REA nr. din 14 decembrie 2000 privind organizarea i func ionarea Ministerului S n t ii, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 27 decembrie 2000. HOT R REA nr. 22 din 4 ianuarie 2001, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 10 ianuarie 2001 a fost abrogat de HOT R REA nr. 743 din 3 iulie 2003, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 8 iulie 2003 reglement nd organizarea i func ionarea Ministerului S n t ii. HOT R REA nr. 743 din 3 iulie 2003, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 8 iulie 2003 a fost abrogat de HOT R REA nr. 168 din 9 martie 2005, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.

10 249 din 25 martie 2005 men in nd aceea i denumire a ministerului. HOT R REA nr. 168 din 9 martie 2005, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 25 martie 2005 a fost abrogat de HOT R REA nr. 862 din 28 iunie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 590 din 7 iulie 2006 reglement nd organizarea i func ionarea Ministerului S n t ii Publice. HOT R REA nr. 862 din 28 iunie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 590 din 7 iulie 2006 a fost abrogat de HOT R REA nr. din 30 decembrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 6 ianuarie 2009, prin care s- a dispus organizarea i func ionarea Ministerului S n t ii. nlocuirea denumirii acestui minister s- a realizat direct n textul formei actualizate. **) ORDONAN A nr. 7 din 19 iulie 2001, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 3 august 2001, Legea nr.