Example: air traffic controller

Maklumat Anak Salinan Yang Diperlukan 2. Salinan …

Maklumat Anak ( Mengikut MyKid ) Salinan Yang Diperlukan Nama Penuh * 1. Salinan Sijil Lahir Anak atau Mykid 2. Salinan Mykad Ibu Negeri Kelahiran 3. Salinan Mykad Bapa No. MyKid *. No. Sijil Kelahiran Cop / Rubber Stamp Jantina Lelaki Perempuan Nama Tahap Kesihatan Anak Normal Kurang Upaya Penyakit Kronik (Jika Ada). Maklumat Bapa / Penjaga ( Mengikut MyKad ). Nama Penuh *. No. Telefon Bimbit *. Negeri Kelahiran No. Telefon Rumah *. No. MyKad * Alamat E-Mel No. ( Lama/Polis/Tentera ) Bangsa Melayu Cina India Lain-lain Agama Islam Buddha Hindu Kristian Lain-lain Maklumat Ibu ( Mengikut MyKad ). Nama Penuh *. No. Telefon Bimbit *. Negeri Kelahiran No. Telefon Rumah *. No. MyKad * Alamat E-Mel No. ( Lama/Polis/Tentera ) Bangsa Melayu Cina India Lain-lain Agama Islam Buddha Hindu Kristian Lain-lain Pendapatan Isi Rumah < RM 1,500 RM1,50 0 - RM 3,000 RM3,000 - RM 5,000 > RM 5,000.

Maklumat Bapa Kemahiran / Minat ( Mengikut MyKad ) ( Sila Tandakan X Pada Kotak Yang Berkenaan ) Nama Penuh : No IC / Passport : Mekanik / Automotif

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Maklumat Anak Salinan Yang Diperlukan 2. Salinan …

1 Maklumat Anak ( Mengikut MyKid ) Salinan Yang Diperlukan Nama Penuh * 1. Salinan Sijil Lahir Anak atau Mykid 2. Salinan Mykad Ibu Negeri Kelahiran 3. Salinan Mykad Bapa No. MyKid *. No. Sijil Kelahiran Cop / Rubber Stamp Jantina Lelaki Perempuan Nama Tahap Kesihatan Anak Normal Kurang Upaya Penyakit Kronik (Jika Ada). Maklumat Bapa / Penjaga ( Mengikut MyKad ). Nama Penuh *. No. Telefon Bimbit *. Negeri Kelahiran No. Telefon Rumah *. No. MyKad * Alamat E-Mel No. ( Lama/Polis/Tentera ) Bangsa Melayu Cina India Lain-lain Agama Islam Buddha Hindu Kristian Lain-lain Maklumat Ibu ( Mengikut MyKad ). Nama Penuh *. No. Telefon Bimbit *. Negeri Kelahiran No. Telefon Rumah *. No. MyKad * Alamat E-Mel No. ( Lama/Polis/Tentera ) Bangsa Melayu Cina India Lain-lain Agama Islam Buddha Hindu Kristian Lain-lain Pendapatan Isi Rumah < RM 1,500 RM1,50 0 - RM 3,000 RM3,000 - RM 5,000 > RM 5,000.

2 Alamat ( Tempat tinggal sekarang ) *. Alamat Surat Menyurat Poskod Bandar Negeri Pengesahan Permohonan ( Diisi oleh Ibubapa / Penjaga ) Pengesahan Pusat Pendaftaran ( PK DUN / Parlimen / PBT / PTD ). Saya bersetuju bahawa pendaftaran ini akan terbatal sekiranya mana-mana Saya mengaku bahawa borang pendaftaran ini telah diserahkan kepada penyataan yang telah saya buat di dalam permohonan ini adalah tidak Pusat Pendaftaran TAWAS di Pejabat YAWAS. benar atau palsu. Nama Parlimen Tarikh Tandatangan Ibubapa / Penjaga Nama DUN. Pengesahan Taraf Mastautin ( Ibubapa BUKAN kelahiran Selangor ). Saya mengesahkan bahawa ibubapa ini telah *bermastautin secara sah sekurang-kurangnya 5 tahun / menetap di Selangor. Nama Petugas Nama Tandatangan Petugas & No. MyKad Petugas No. MyKad Cop Pusat Pendaftaran No. Telefon Tandatangan Pengesah & Cop Jawatan Dokumentasi YAWAS ( Diisi oleh kakitangan YAWAS ).

3 Jawatan ( Tanda pada yang berkenaan ). Ahli Parlimen / Senator Ahli Majlis Pihak Berkuasa Tempatan Adun / Pengerusi JK Penyelaras DUN Pengerusi Taman Perumahan Penghulu / Ketua Kampung Cop & Tarikh Penerimaan Borang Bahagian yang bertanda( * ) Penting dan Perlu Di Isi. Sila lengkapkan Lampiran 1 di Bahagian Sebelah Slip Penerimaan ( Sila koyakkan bahagian ini dan diserahkan kepada pemohon ). Nama Anak Nama Petugas Tarikh No. Mykid Anak Tandatangan dan Cop Tabung Warisan Anak Selangor (845878-A). Aras 5, Kompleks Belia Dan Kebudayaan Negeri Selangor, Tarikh : Lot 4, Jalan Platinum 7/52, Seksyen 7, Persiaran Kayangan,40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan Tempat : Telefon : 03 - 5481 8800 Faksimili : 03 - 5524 2068. Laman Web : Facebook : Tabung Warisan Anak Selangor-TAWAS. BORANG TAMBAHAN Maklumat . Maklumat Bapa ( Mengikut MyKad ) Maklumat Ibu ( Mengikut MyKad ).

4 Nama Penuh : Nama Penuh : No IC / Passport : No IC / Passport : Kemahiran / Minat ( Sila Tandakan X Pada Kotak Yang Berkenaan ) Kemahiran / Minat ( Sila Tandakan X Pada Kotak Yang Berkenaan ). Mekanik / Automotif Andaman Mekanik / Automotif Andaman Elektronik Memasak Elektronik Memasak Pertukangan Rumah Kimpalan Pertukangan Rumah Kimpalan Pertukangan Perabut Ternakan Pertukangan Perabut Ternakan Pertukangan Paip Perikanan Pertukangan Paip Perikanan Membancuh Simen Pertanian Membancuh Simen Pertanian Membuat Batu -bata Menjahit Membuat Batu -bata Menjahit Kraftangan Lain - Lain (Nyatakan) Kraftangan Lain - Lain (Nyatakan). Pekerjaan ( Sila Tandakan X Pada Kotak Yang Berkenaan ) Pekerjaan ( Sila Tandakan X Pada Kotak Yang Berkenaan ). Bekerja Sendiri Buruh Tani Bekerja Sendiri Buruh Tani Pekerja Bergaji Buruh Am Pekerja Bergaji Buruh Am Kerja Kampung Kakitangan Kerajaan Kerja Kampung Kakitangan Kerajaan Pesara Pekerjaan Tidak Tetap Pesara Pekerjaan Tidak Tetap Pelajar Penjaja / Berniaga Pelajar Penjaja / Berniaga Pengusaha IKS Pengawal Keselamatan Pengusaha IKS Pengawal Keselamatan Nelayan Suri Rumah Nelayan Suri Rumah Petani Tidak Bekerja Petani Tidak Bekerja Penternak Mencari Pekerjaan Penternak Mencari Pekerjaan Pekerja Kilang Pekerja Kilang Butiran Pendapatan Keluarga ( Sila Tandakan X Pada Kotak Yang Berkenaan ).

5 Kurang Dari 1000 1001 - 2000 2001 - 3000 3001 - 4000 Lebih dari 4001. Maklumat Tanggungan ( Sila Isi ). Bilangan Tanggungan* Orang Senarai nama ahli keluarga di bawah tanggungan pemohon seperti berikut : No Nama No Mykid / MyKad Tahap Kesihatan Anak Nama Sekolah / IPTA / IPTS. Normal 1 Kronik OKU. Normal 2 Kronik OKU. Normal 3 Kronik OKU. Normal 4 Kronik OKU. Normal 5 Kronik OKU. Normal 6 Kronik OKU. Normal 7 Kronik OKU. Normal 8 Kronik OKU. Normal 9 Kronik OKU. Normal 10 Kronik OKU. Perhatian. Status Anak ( Sila Tandakan X Pada Kotak Yang Berkenaan ). Borang ini adalah untuk melengkapkan Maklumat Ahli keluargaTAWAS. Yatim ( Tiada Bapa ). Maklumat ini Diperlukan sebagai rujukan Kerajaan Negeri Selangor. * Borang ini diisi secara sukarela dan tiada paksaan. Yatim ( Tiada Ibu ). Lampirkan Salinan Laporan Kesihatan dari hospital Yatim Piatu (sekiranya ahli pesakit kronik).

6 Lampirkan Salinan Sijil Kematian (sekiranya ahli anak yatim).


Related search queries