Example: marketing

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (P ... …

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING ( ). Schooljaar 2016-2017. VMBO - THEORETISCHE LEERWEG 3 EN 4. Harens Lyceum Locatie Zuidlaren Julianalaan 78. 9471 EC ZUIDLAREN. Tel: 050 3210571. VOORWOORD: Welkom in de bovenbouw van de theoretische leerweg in Zuidlaren. Voor de leerlingen in TL-4 een vertrouwd idee, maar voor de leerlingen in TL-3 is het allemaal nieuw. Zaken gaan net iets anders of zijn helemaal nieuw voor je. Je hebt te maken met schoolexamens, zowel schriftelijke schoolexamens, maar ook mondelinge schoolexamens, praktische opdrachten en het sectorwerkstuk in TL-4. Al deze onderdelen tellen voor het schoolexamen mee. Aan het einde van TL-4, het examenjaar, vindt het centraal examen plaats. Op 12 mei 2017 starten de centrale examens VMBO-TL met het examen Nederlands.

Je hebt te maken met schoolexamens, zowel schriftelijke schoolexamens, maar ook mondelinge schoolexamens, praktische opdrachten en het sectorwerkstuk in TL-4.

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (P ... …

1 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING ( ). Schooljaar 2016-2017. VMBO - THEORETISCHE LEERWEG 3 EN 4. Harens Lyceum Locatie Zuidlaren Julianalaan 78. 9471 EC ZUIDLAREN. Tel: 050 3210571. VOORWOORD: Welkom in de bovenbouw van de theoretische leerweg in Zuidlaren. Voor de leerlingen in TL-4 een vertrouwd idee, maar voor de leerlingen in TL-3 is het allemaal nieuw. Zaken gaan net iets anders of zijn helemaal nieuw voor je. Je hebt te maken met schoolexamens, zowel schriftelijke schoolexamens, maar ook mondelinge schoolexamens, praktische opdrachten en het sectorwerkstuk in TL-4. Al deze onderdelen tellen voor het schoolexamen mee. Aan het einde van TL-4, het examenjaar, vindt het centraal examen plaats. Op 12 mei 2017 starten de centrale examens VMBO-TL met het examen Nederlands.

2 Het schoolexamen en het centraal examen zijn aan offici le regels gebonden. Deze regels vind je in het Examenreglement. De leerlingen van TL-4 ontvangen een apart informatieboekje omtrent het Centraal Examen. Dit boekwerkje ontvang je op een later tijdstip van school. Een deel van de regels en afspraken vind je in dit boekje, het zogenaamde PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING (PTA). In het PTA staat de omschrijving van de leerstof, de wijze van TOETSING , het gewicht van een cijfer en de herkansingsmogelijkheden. Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat je slaagt voor je examen! De inhoud van dit boekje is hierbij ook van belang, het geeft je informatie over je rechten en je plichten bij het examen. Bewaar het daarom goed en zorg dat je goed op de hoogte bent van de inhoud van het examenreglement en het PTA!

3 We wensen je veel succes in de bovenbouw TL! Namens het Harens Lyceum, Vera van der Waarden Teamleider Zuidlaren Contactpersonen: Teamleider Harens Lyceum, locatie Zuidlaren, Mevr. V. van der Waarden Examensecretaris en co rdinator vmbo Harens Lyceum Zuidlaren, Dhr. P. Meijer l Mentoren theoretische leerweg 3 Harens Lyceum Zuidlaren , Mevr. S. Baardolf Mevr. J. Versteegh Mentoren theoretische leerweg 4 Harens Lyceum Zuidlaren, Mevr. K. Mennenga Dhr. R. Bosch PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING schooljaar 2016-2017. vmbo theoretische leerweg 3. Harens Lyceum Toelichting bij de s: PO = praktische opdracht HD = handelingsdeel T = toets S = schriftelijk M = mondeling P1T1 = periode 1 , toets 1. P3P2 = periode 3 , praktische opdracht 2.

4 PTA AARDRIJKSKUNDE 2016-2017. THEORETISCHE LEERWEG 3: 2016-2017. Methode: Wereldwijs toetsnr leerstofomschrijving Eind- TOETSING tijd weging her termen P1T1 Module 1: par. 1 t/m 4 ARME EN RIJKE 13 T 50 1x Ja NEDERLANDERS min P1T2 Module 1: 13, 14, 15 T 50 2x Ja ARM EN RIJK min P1P1 Praktische Opdracht: P 1x Nee VISUALISEREN' . EINDE PERIODE 1. P2T3 Module 2: par. 1 t/m 8 7 T 50 1x Ja ENERGIE IN JE EIGEN OMGEVING min NEDERLAND EN FRANKRIJK. P2T4 Module 2: 7,8,9 T 50 2x Ja BRONNEN VAN ENERGIE min P2P2 Praktische Opdracht: P 1x Nee Toets maken van module 2' . EINDE PERIODE 2. P3T5 Module 3 19,20,21 T 50 2x Ja GRENZEN EN IDENTITEIT IN JE min EIGEN OMGEVING. IDENTITEITEN IN BELGIE EN. NEDERLAND. P3T6 Module 4, 5 EN 6: T 50 2x Nee INLEIDING CENTRAAL min EXAMENONDERWERPEN.

5 WEER EN KLIMAAT'. WATER'. BEVOLKING EN RUIMTE'. EINDE PERIODE 3. PTA BIOLOGIE 2016-2017. THEORETISCHE LEERWEG 3 2016-2017. METHODE: Biologie voor jou (gt 3a en 3b). toetsnr leerstofomschrijving Eind - toetsin tijd weging her termen g P1T1 Thema 1 en 2 K 4, 5, 6, 13 T 50 2 ja P1T2 Thema 3 K 10, 11, 12, 13 T 50 2 ja P1P1 Praktische opdracht V 3, 4 PO nvt 1 nee EINDE PERIODE 1. P2T3 Thema 4 K5, 12, 13 T 50 2 ja P2T4 Thema 5 K 11 T 50 2 ja P2P2 Praktische opdracht V3 PO nvt 1 nee EINDE PERIODE 2. P3T5 Thema 6 K13 T 50 2. P3T6 Thema 7 K 11 T 50 2 ja P3T7 Thema 8 en 9 K 8, 11 T 50 3 nee P3P3 Praktische opdracht V 2, 3 PO nvt 1 nee EINDE PERIODE 3. PTA DUITS 2016-2017. THEORETISCHE LEERWEG 3 2016-2017. METHODE: Neue Kontakte 3 VMBO KGT.

6 Eind - toetsnr leerstofomschrijving TOETSING tijd weging her termen P1T1 S 25 1 Nee instaptoets lezen &. instaptoets werkwoorden P1T2 S 25 1 Nee P1T3 Neue Kontakte H1 S 50 2 Ja P1T4 Neue Kontakte H2 S 50 2 Ja EINDE PERIODE 1. P2T5 Neue Kontakte H3 & H4 S 50 3 Ja P2P1 Spreken H1 - H4 & Duits boek PO 10 2 Nee P2P2 Kijk- Luistertoets H1 H4 PO 50 2 Nee EINDE PERIODE 2. Neue Kontakte H5 & H6 & zakelijke P3T6 S 50 4 Ja brief P3P1 Luisteren H3 H6 PO 50 2 Nee P3T2 Neue Kontakte H7 & H8 S 50 3 Nee EINDE PERIODE 3. PTA ECONOMIE 2016-2017. THEORETISCHE LEERWEG 3 2016-2017. e METHODE: Pincode GL / TL 5 editie toetsnr leerstofomschrijving Eind - toetsi tijd weging her Termen ng P1T1 Instaptoetsen T 1 Nee 50. P1T2 Hfst 1 EC/K/4A T 50 1 Ja (EC/K/8).

7 P1P1 Praktische opdracht EC/K/1, 2, 3, PO Nvt 1 Nee Vergelijkend warenonderzoek 4A. EINDE PERIODE 1. P2T3 Hfst 2 en 3 EC/K/4A/4B T 50 2 Ja (EC/K/8). P2T4 Hfst 4 EC/K/4B T 50 1 Ja P3P2 Praktische opdracht verzekeren EC/K/1, 2, 3, PO nvt 1. 4A. EINDE PERIODE 2. P3T5 Hfst 5 en 6 EC/K/5B/5A T 50 2 Ja (EC/K/8). P3T6 Hfst 7 en 8 EC/K/6 T 50 2 Nee EC/K/7. EINDE PERIODE 3. PTA ENGELS 2016-2017. THEORETISCHE LEERWEG 3 2016-2017. METHODE: Stepping Stones toetsnr leerstofomschrijving Eind - toetsin tijd weging her termen g P1T1 Chapter 1: Stones, grammatica en woordjes S 50 3 Ja min P1T2 Lezen: Early Blackbirds boekje PO 50 1 Nee min P1T3 Chapter 2: Stones, grammatica en woordjes S 50 3 Ja min EINDE PERIODE 1. P2T4 Lezen: Early Blackbirds boekje PO 50 1 Nee min P2T5 Chapter 3: Stones, grammatica en woordjes PO 50 3 Ja min P2T6 Luistertoets S 50 1 Nee min P2P7 Presentatie PO 50 2 Nee min P2T8 Chapter 4: Stones, grammatica en woordjes S 50 3 Ja min EINDE PERIODE 2.

8 P3T9 Lezen: Early Blackbirds PO 50 1 Nee min P3T10 Chapter 5: Stones, grammatica en woordjes S 50 3 Ja min P3P11 Examenteksten PO 100 3 Nee min P3T11 Chapter 6: Stones, grammatica en woordjes S 50 3 Nee min EINDE PERIODE 3. PTA GESCHIEDENIS 2016-2017. THEORETISCHE LEERWEG 3 2016-2017. METHODE: MEMO 3vmbo KGT. toetsnr leerstofomschrijving Eind - toetsin tijd weging her termen g P1T1 Hoofdstuk 1 Paragraaf en S 50 1 Nee min P1T2 Hoofdstuk 1 Nederland en Indonesi S 50 2 Ja min EINDE PERIODE 1. P1T3 Hoofdstuk 4 Paragraaf en S 50 1 Nee min P2T4 Hoofdstuk 4 Nederland na 1945: cultuur en S 50 2 Ja mentaliteit min P2P1 PO Beter lang haar dan kortzichtig PO 2 Nee EINDE PERIODE 2. P3T5 Hoofdstuk 5 Paragraaf en S 50 1 Nee min P3T6 Hoofdstuk 5 De Koude Oorlog S 50 2 Ja min P3P2 PO Conflicten in de Koude Oorlog PO 2 Nee EINDE PERIODE 3.

9 PTA LO2 2016-2017. Toetsnr. Korte leerstofomschrijving Eind TOETSING tijd weging Herk. omschr. termen PERIODE 1. P1P1 PO1 Praktijkcijfer spel K4 Praktijk 2 uur 3 Ja P1P2 PO2 Praktijkcijfer atletiek + K7 Praktijk 2 uur 3 Ja verslag bewegingsanalyse P1T1 T1 Theorietoets K3 Theorie 50 min 2 Ja P1P3 PO3 Inzet en houding K1 Praktijk 1 Nee PERIODE 2. P2P4 PO4 Praktijkcijfer ensceneringsrollen K10 Praktijk 2 uur 1 Ja P2P5 PO5 Praktijkcijfer spel K4 Praktijk 2 uur 3 Ja P2P6 PO6 Praktijkcijfer turnen K5 Praktijk 2 uur 3 Ja P2T2 T2 Theorietoets K3 Theorie 50 min 2 Ja P2P7 PO7 Inzet en houding K1 Praktijk 1 Nee PERIODE 3. P3P8 PO8 Beoordeling sportfolio K1/K11 Verslag 2 Ja P3P9 PO9 Bewegen en gezondheid K11 Praktijk + 2 uur 4 Ja EHBSO P3P10 PO10 Bewegen en regelen K10/K7 Praktijk 2 uur 2 Ja P3P11 PO11 Praktijkcijfer spel K4 Praktijk 2 uur 2 Ja P2P12 PO12 Inzet en houding K1 Praktijk 1 Nee PTA NASK-1 2016-2017.

10 THEORETISCHE LEERWEG 3 2016-2017. Toets- Leerstof Stofomschrijving Examen- TOETSING Tijd Weging Herk. code NOVA eenheden (min). PERIODE 1. P1T1 H1 Krachten V/2 s 50 1 ja P1P1 -- Practicumtoets K/2 K/3 p+s 50 1 nee P1T2 H2 Elektriciteit K/5 s 50 1 ja P1T3 H3 Energie K/6 s 50 1 ja PERIODE 2. P2T4 H4 Het weer K/12 s 50 1 ja P2T5 H5 Licht K/7 s 50 1 ja P2T6 H6 Schakelingen K/5 s 50 1 ja PERIODE 3. P3T7 H7 Materie K/4 s 50 1 ja P3T8 H8 Straling K/11 s 50 1 nee P3P2 -- Practicumtoets K/2 K/3 p+s 50 1 nee EINDCIJFER PTA JAAR 3 natuurkunde (nask 1). PTA NEDERLANDS 2016-2017. Nederlands THEORETISCHE LEERWEG 3 2016-2017. METHODE: Nieuw Nederlands en Struikelblokken toetsnr leerstofomschrijving Eind - toetsin tijd weging her termen g P1T1 Hoofdstuktoets of deeltoets hst.