Example: bankruptcy

Sängtillbehör - Invacare

S ngtillbeh r F r alla behov Trusted Solutions, Passionate People . S ngtillbeh r Invacare har ett brett sortiment av tillbeh r, vilket erbjuder m jlighet att anpassa de flesta s ngar till aktuellt behov. M jlighet finns att v lja olika gavlar och s nggrindar, allt f r att kunna designa s ngen efter smak och behov. S nggavlar Samtliga s nggavlar har hakbeslag och monteras/demonteras enkelt utan verktyg. S nggavlarna passar till SB755/750/400/440. S nggavel Victoria S nggavel Sophie S nggavel Susanne S nggavel Anita Borttagbar mittpanel. Finns i bok, ljus Finns i bok, ljus Finns i bok, ljus Finns i bok, ljus ek, k rsb r och ek, k rsb r och ek, k rsb r och ek, k rsb r och vitpigmenterad bok. vitpigmenterad bok. vitpigmenterad bok. vitpigmenterad bok. Bredd 85/90 cm. Finns Bredd 85/90/105/120 Bredd 85/90 cm. Finns Bredd 85/90 cm. Kan ven i s nkt version cm. Finns ven i s nkt ven i s nkt version anv ndas i kombination (90 cm). Kan anv ndas version (90 cm). Kan (90 cm).

Samtliga sänggrindar uppfyller standard IEC60601-2-52 Sänggrind Scala Basic 2 För madrasshöjd upp till 15 cm. Sänggrind Scala Medium 2 För madrasshöjd upp till 20 cm. Sänggrind Scala Decubi 2 För madrasshöjd upp till 29 cm. Sänggrind Scala Basic Plus 2 Sänggrind med snabbkoppling. För madrasshöjd upp till 15 cm.

Tags:

  Iec60601, Iec60601 2

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Sängtillbehör - Invacare

1 S ngtillbeh r F r alla behov Trusted Solutions, Passionate People . S ngtillbeh r Invacare har ett brett sortiment av tillbeh r, vilket erbjuder m jlighet att anpassa de flesta s ngar till aktuellt behov. M jlighet finns att v lja olika gavlar och s nggrindar, allt f r att kunna designa s ngen efter smak och behov. S nggavlar Samtliga s nggavlar har hakbeslag och monteras/demonteras enkelt utan verktyg. S nggavlarna passar till SB755/750/400/440. S nggavel Victoria S nggavel Sophie S nggavel Susanne S nggavel Anita Borttagbar mittpanel. Finns i bok, ljus Finns i bok, ljus Finns i bok, ljus Finns i bok, ljus ek, k rsb r och ek, k rsb r och ek, k rsb r och ek, k rsb r och vitpigmenterad bok. vitpigmenterad bok. vitpigmenterad bok. vitpigmenterad bok. Bredd 85/90 cm. Finns Bredd 85/90/105/120 Bredd 85/90 cm. Finns Bredd 85/90 cm. Kan ven i s nkt version cm. Finns ven i s nkt ven i s nkt version anv ndas i kombination (90 cm). Kan anv ndas version (90 cm). Kan (90 cm).

2 Kan anv ndas med s nggrind Line eller i kombination med anv ndas i kombination i kombination med Britt V. s nggrind Line eller med s nggrind Line eller s nggrind Line eller Britt V. Britt V. Britt V. S nggavel Susanne/ S nggavel Olivia Anita Anv nds tilsammans med Finns i boknatur och tr l ngsida. Finns i ljus ek bredd 90 cm. Kan och bok. Kan anv ndas anv ndas i kombination tillsammans med Scala med s nggrind Line eller 2 s nggrind eller st d-/. Britt V. v ndhandtag. L ngsidor Tr l ngsida Tr l ngsida Passar till s nggavel Victoria, Sophie, Susanne Passar till Olivia s nggavel. Kan anv ndas och Anita. Finns i bok, ljus ek, k rsb r och tillsammans med Scala 2 s nggrind eller st d-/. vitpigmenterad bok. Finns i standardl ngd, + 10cm v ndhandtag. Finns i ljus ek och bok. Finns i och +20 cm, b de f r normalh g och s nkt gavel. standardl ngd, + 10 cm och + 20 cm. S nggrindar Samtliga s nggrindar uppfyller standard iec60601 -2-52. S nggrind Line S nggrind Line F rl ngningsbar Aluminiumgrind i standardl ngd f r madrassh jd Aluminiumgrind, teleskopiskt f rl ngningsbar upp till 18 cm.

3 Finns i bok, ljus ek, k rsb r och 200-220 cm. F r madrassh jd upp till 18 cm. Finns i vitpigmenterad bok. Passar till s nggavel Victoria, bok, ljus ek, k rsb r och vitpigmenterad bok. Passar Sophie, Susanne och Anita. till s nggavel Victoria, Sophie, Susanne och Anita. S nggrind Britt V Grindf rh jning + 15 cm Tr grind i standardl ngd samt ven f rl ngd, + 10 Monterbar f rh jningsribba som h jer s nggrinden och + 20 cm f r madrassh jd upp till 18 cm. Finns i med 15 cm. F r madrassh jd upp till 33 cm. Tv . bok, ljus ek, k rsb r och vitpigmenterad bok. Passar olika utf randen, passande till Line och Britt V. till s nggavel Victoria, Sophie, Susanne och Anita. F llbara s nggrindar i metall. S nggrind S nggrind S nggrind S nggrind Scala Basic 2 Scala Basic Plus 2 Scala Medium 2 Scala Decubi 2. F r madrassh jd upp till S nggrind med F r madrassh jd upp till F r madrassh jd upp till 15 cm. snabbkoppling. F r 20 cm. 29 cm. madrassh jd upp till 15 cm. Grindskydd Grindskydd polstrat till Grindskydd i n t till s ng- Grindskydd polstrat till Grindskydd till s nggrind Line och Britt V grind Line och Britt V f llbar metallgrind grindf rh jning + 15 cm Finns som normalpolstrat Finns i l ngderna Finns som normalpolstrat Helt ckande grindskydd och dubbelpolstrat i standard och f rl ngd och dubbelpolstrat.

4 Kan som sp nns olika h rt l ngderna standard och + 10 samt +20 cm. Kan sitta kvar p grinden n r beroende p om det r f rl ngd + 10 samt + 20 sitta kvar p grinden n r denna s nks. Tv ttbart i monterat p Line eller cm. Kan sitta kvar p denna s nks. Tv ttbart i 90 grader. F rg duvbl . Britt V. Tv ttbart i 90. grinden n r denna s nks. 60 grader. F rg vit. grader. F rg duvbl . Tv ttbart i 90 grader. F rg duvbl . St d- och v ndhandtag St d- och v ndhandtag med snabbkoppling i 5 olika l ngder och 2 olika h jder Kan anv ndas som hj lp vid v ndning i s ng samt vid i/urstigning till/fr n s ng. Finns i f rgerna beige och alu-silver. Storlekar fr n v nster till h ger: H25xB80 cm, H40xB30 cm, H25xB30 cm samt H40xB50 cm (ej i bild). St dhandtag sv ngbart St d - och v ndhandtag Situp-st d Uppresningsst d Octave med Det sv ngbara snabbkoppling Anv nds som hj lp f r Anv nds som eget st d st dhandtaget kan att komma upp helt i vid f rflyttning till/fr n anv ndas vid v ndning i Kan anv ndas som hj lp sittande samt som extra s ng, till/fr n rullstol/.

5 S ng eller som extra hj lp vid v ndning i s ng hj lp att komma ur rollator eller till st ende. vid urstigning ur s ng. samt vid i/urstigning s ngen. Kan monteras Passar i s ngbottens H16xB34 cm inneb r att till/fr n s ng. H40xB30 p h /v sida i fot nden. lyftb gshylsor p h /v . handtaget inte hindrar cm. Passar till Octave Finns i beige och sida. Finns i beige och benen att passera ovanf r s ngen. Finns i alu-silver. alu-silver. alu-silver. handtaget. Finns i beige och alu-silver. Lyftb gar Lyftb ge Lyftb ge sv ngbar Lyftb ge Octave Kan anv ndas f r att Sv ngbar parallellt med s ngens Kan anv ndas f r att underl tta v rd underl tta v rd och l ngsida och till ca 20 grader och f rflyttning i s ng. Kan st llas in i f rflyttning i s ng. Kan fr n huvud nde. L mplig vid h jd- och l ngdled. Finns i silver. st llas in i h jd- och anv ndning av taklyft. Handtaget kan l ngdled. Finns i beige st llas in i h jd- och l ngdled. Finns in och alu-silver. beige och alu-silver.

6 Vriga tillbeh r Avst ndsst d Alternativa hjulstorlekar L gbyggnadssats Skyddar v ggar och elektriska Ett flertal olika hjulstorlekar 75 - 150 75 cm, separat l sbara kontakter fr n ofrivillig skada. Kan mm, separat eller centralt l sbar hjul. Finns i beige placeras p s ngramens kort- eller broms som alternativ. Riktningssp rr och alu-silver. Passar l ngsida. Olika utf randen beroende kan erbjudas till 100, 125 och 150 mm SB755/750. p s ngmodell. Finns i beige och hjul. alu-silver. T cksidor vid Begr nsningsbygel F rl ngningsdelar till F rl ngningsdel Octave f rl ngning bendel Etude Finns i 10 cm. Placeras i Skydd f r s ngram vid F rhindrar bendelen p Finns i 10 samt 20 cm. Ger huvud- och/eller fot nde. f rl ngning av s ng. SB755/750 att komma ett madrassm tt p 210 Ger madrassm tt p 210. Olika l ngder beroende under horisontalplanet. resp 220 cm. eller 220 cm. p f rl ngning 5, 10 och F rg beige eller 16 cm. Finns i beige eller alu-silver. Teleskopiskt alu-silver.

7 St llbar 85-120 cm. vriga tillbeh r H rnstolpar Pia II Grindl s Ledningsh llare Transportbeslag till Etude Anv nds vid montering Enkel fixering/l sning F r effektiv upph llning av integrerade av grinden n r oavsiktlig av man verdosans sladd Kompletta beslag f r s nggrindar Line/Britt V anv ndning av grinden och/eller n tsladden fr n transport och f rvaring/. p Octave. skall f rhindras. Passar hjulet n r s ngen flyttas. lagring av Etude s ngen. alla modeller av Tv olika modeller, en f r integrerade s nggrindar. Etude Classic och en f r Etude Plus. Transportvagn Transportvagn Filtst d Droppst llning F ste f r droppst llning F r lagring och F r lagring och Placeras i fot nden Kan f stas i transport av 85/90 transport av f r att avlasta tryck s ngbottens F ste f r cm breda s ngar. samtliga 85-120 cm fr n t cket p lyftb gshylsor p droppst llning f r s ngar. benen/f tterna. h /v sida eller lyftb gshylsa eller f stas i l ngsidan l ngsida. (f sten ing r ej). Alternativa man verdosor Man verdosa HB85 och Man verdosa HB75 och Man verdosa Soft Man verdosa HL85 till HL85 HB74 Control Octave Passar till 4-motors HB75 passar 4-motors Funktionsbaserad Varje funktion p HL85.

8 SB755/750. HB85 r SB755/750. HB74 man verdosa med kan l sas individuellt. standard. Med HL85 passar till 3-motors l ttryckta knappar. kan varje funktion l sas SB750/400/440. Passar till 3- och individuellt. 4-motors SB750/755. Alternativa man verdosor och andra elektriska tillbeh r Man verdosa f r H llare f r man verdosa IR-mottagare (utan IR-s ndare reumatiker s ndare). H llare f r man verdosa S ndare som anv nds RA-man verdosa med f r att underl tta Mottagare samt tillsammans med l ttryckta knappar. tkomst. Olika versioner f rgreningskabel f r IR-mottagare. beroende p modell. anslutning av standard man verdosa. S nglampa LED S nglarm F rgreningskabel Kan monteras i h rnhylsan p Alarmet kan anpassas till individuella Kan anv ndas vid behov alla Invacare s ngar. Mycket l g behov. Finns i standard och av tv man verdosor. str mf rbrukning (4W). Finns i epileptikerfunktion. Passar till de flesta aluminium. s ngar. Batterienhet F rl ngningskabel ACP box Manuell s nkningsdosa Att anv ndas som 2,5 m l ng Erbjuder m jligheten att Kan anv ndas till att batteribackup.

9 S ngen f rl ngningskabel till st nga av en eller flera s nka/h ja s ngen och kan levereras f rberedd man verdosa. funktioner i s ngen. vriga motorfunktioner med extra uttag f r n r det inte finns n gon batterienhet. Installeras i annan str m. Kopplas efterhand. direkt till aktuell motor i s ngen. vrigt Matbordsbricka S ng-/l sbord Sonnet Basic S ng-/l sbord Pausa Stabil matbordsbricka passande Stabilt s ng-/l sbord. H jdst llbart H jdst llbar 72-116 cm. s ngbredd 85 och 90 cm. Placeras p 65-100 cm. Avlastningshylla samt Vinklingsbar skiva. Max de integrerade grindarna. Kan ven vinklingsbar skiva i sex l gen. Max belastning 10 kg. anv ndas som avlastningsyta vid belastning 20 kg. v rdarbete. S ngbord Sonnet Dual S ngbord Sonnet Combi S ngryggst d elektriskt Mat-/l sskivan kan vinklas och anpassas Matskivan kan anpassas i h jd fr n F r anv ndning i vanlig i h jd fr n 75-105 cm beroende p 31-93 cm och kan enkelt ndras fr n s ng. Finns i bredderna behov och kan ndras fr n h ger till h ger till v nster sida om bordet.

10 En 85, 90, 105 och 120. v nster sida om bordet. Tv l dor, l da, ett sk p och tv hyllor. Finns i bok, cm. Se ven separat ett sk p och en hylla. Finns i bok, ljus ljus ek, k rsb r och vitpigmenterad broschyr. ek, k rsb r och vitpigmenterad bok. bok. Alla horisontella ytor r gjorda av Maxbelastning 6 kg. plastlaminat. Maxbelastning 4 kg. Invacare SB 755, SB 400 Invacare Etude Plus (Low) Invacare Octave . S nggrindar S nggavlar S nggrindar Etude Plus S nggrindar S nggavlar Victoria Line / Line F rl ngningsbar / Line x Sophie Sophie s nkt1 Britt V / Britt V F rl ngd 1 Passar Susanne Susanne s nkt1 Line F rl ngningsbar Scala Basic 2 x Octave Anita Anita s nkt1 Olivia Britt V s nggavlar Line / Line Scala Basic Plus 2 x Britt V F rl ngd F rl ngningsbar / Scala Medium 2 x x x Britt V / Britt V. F rl ngd Scala Decubi 2 x 1. Endast f r 90 cm Scala Basic 2 /. x x x Scala Basic Plus 2 Uppfyller kraven i IEC 60601-2-52. Scala Medium 2 x x x Scala Decubi 2 x x x Kundservice: 08-761 70 90 Invacare AB.


Related search queries