Example: barber

VREDNOSTI LABORATORIJSKIH REZULTATA KOD ODRASLIH, …

indikatora kvaliteta meĎunarodnefederacije za kliničkuhemiju i laboratorijsku medicinu i radne grupe za laboratorijske greške i bezbednost pacijenata (IFCC LEPS), i oni u okviru indikatora ... TABELA #2 Kritične vrednosti hematoloških parametara i parametara koagulacije - hemostaze za …

Tags:

  Tabela, Kvaliteta

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of VREDNOSTI LABORATORIJSKIH REZULTATA KOD ODRASLIH, …

Related search queries