PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: confidence

Search results with tag "Kapsam dayanak"

MADDE 1- Kapsam Dayanak - meb.gov.tr

www.meb.gov.tr

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ortaöğretim

  Madde, Kapsam, Dayanak, Madde 1, Kapsam dayanak

Similar queries