PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: tourism industry

Search results with tag "Dayanak"

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

www.ozelokullardernegi.org.tr

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, her derece ve türdeki özel öğretim kurumlarının açılış ve işleyişiyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

  Kapsam, Dayanak

MADDE 1- Kapsam Dayanak - meb.gov.tr

www.meb.gov.tr

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ortaöğretim

  Madde, Kapsam, Dayanak, Madde 1, Kapsam dayanak

I- KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR - gib.gov.tr

www.gib.gov.tr

1 VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7143 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) I- AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden

  Kapsam, Dayanak, I kapsam, Dayanak ve

I- KAPSAM VE DAYANAK A- AMME ALACAKLARI 1-

www.gib.gov.tr

BAZI ALACAKLARIN YENĠDEN YAPILANDIRILMASINA ĠLĠġKĠN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) I- AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ĠliĢkin Kanun 19/8/2016 tarihli ve

  Mame, Kapsam, Dayanak, I kapsam ve dayanak a amme alacaklari 1, Alacaklari, Kapsam ve dayanak

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MERKEZ ve TAŞRA TEŞKİLATI ARŞİV ...

www.icisleri.gov.tr

30/10/2013 tarih ve 2891 sayılı Bakanlık Makamı Oluru ile 23/08/2016 tarih ve 2610 sayılı Bakanlık Makamı Oluru ile yapılan değişiklikler Yönergeye işlenmiştir. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MERKEZ ve TAŞRA TEŞKİLATI ARŞİV HİZMETLERİ ve SAKLAMA SÜRELERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Kapsam, Dayanak, Dayanak ve

KABİN YOL BOYU DENETİMLERİNE İLİŞKİN ESAS VE …

web.shgm.gov.tr

KABİN YOL BOYU DENETİMLERİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER TALİMATI (SHT – KABİN YOL BOYU) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve kısaltmalar Amaç MADDE 1– (1) Bu Talimatın amacı, havayolu işletmelerinin kabin emniyet ve güvenlik prosedürlerinin ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak yerine getirildiğini

  Madde, Kapsam, Dayanak, Madde 1

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA …

www.tubitak.gov.tr

1 TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI BURS VE DESTEK PROGRAMLARININ YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

  Kapsam, Dayanak

BALONLA TİCARİ HAVACILIK ... - web.shgm.gov.tr

web.shgm.gov.tr

BALONLA TİCARİ HAVACILIK FAALİYETLERİ TALİMATI (SHT-BALON Rev.3) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

  Kapsam, Dayanak

Yıldırımdan Korunma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM …

www.konyaelektrikcilerodasi.org

Yıldırımdan Korunma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Uygulama ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1-Bu Yönetmelik, yapıların yıldırımdan koruma tesislerinin can ve mal güvenliği

  Kapsam, Dayanak

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA …

tubitak.gov.tr

1 TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI BURS VE DESTEK PROGRAMLARININ YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

  Dayanak

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

www.isguvenligi.net

1) Darbeli gürültüye maruziyet de dahil maruziyetin düzeyine, türü ve süresine, 2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen maruziyet sınır değerlerine ve maruziyet etkin değerlerine, 3) Özellikle hassas risk gruplarına dahil işçilerin sağlık ve güvenliklerine olan etkilerine, 4) Teknik olarak mümkünse, gürültü ile işe bağlı ototoksik maddelerin

  Dayanak

İNSANSIZ HAVA ARACI SİSTEMLERİ TALİMATI (SHT- C B L …

web.shgm.gov.tr

Değişiklik No 02 Değişiklik Tarihi 12/06/2017 Sayfa 1 / 37 Yayım Tarihi 22/02/2016 SHT – İHA İNSANSIZ HAVA ARACI SİSTEMLERİ TALİMATI (SHT-İHA) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Talimat, Türk Hava Sahasında iletilecek veya kullanılacak sivil İnsansız Hava Aracı (İHA) sistemlerinin ithali, satıı, kayıt ve tescili, uçua ...

  Dayanak, Dayanak ve

NÜFUS HİZMETLERİ KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN …

www.mevzuat.gov.tr

5076 ğ) Dayanak belgesi: Aile kütüğüne ilenen nüfus olaylarının dayanağı olan form, tutanak, mahkeme kararı, noter senedi, doğum veya ölüm raporu gibi resmî belgeler ile bunların

  Dayanak

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ …

www.kugm.gov.tr

S a y f a 1 | 65 KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Başlangıç ve Temel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Kapsam, Dayanak

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM …

mevzuat.meb.gov.tr

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç . MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı personelinin izin haklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

  Dayanak

KURSU YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ookgm.meb.gov.tr

ş) Sürücü: Karayolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiyi, t) Şehirler arası karayolu: 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı

  Dayanak

BAĞIMSIZ DENETÇİLERE YÖNELİK SÜREKLİ EĞİTİM …

kgk.gov.tr

BAĞIMSIZ DENETÇİLERE YÖNELİK SÜREKLİ EĞİTİM PROGRAMLARI DÜZENLEME USUL VE ESASLARI Amaç, kapsam, dayanak MADDE 1 - (1) Bu düzenleme, bağımsız denetçilerin mesleki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla, temel mesleki konularda …

  Madde, Dayanak, Dayanak madde

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ - Mevzuat

www.mevzuat.gov.tr

Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıtır. Tanımlar MADDE 4 – (Değişik: 14/3/2016-2016/8646 K.) (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

  Madde, Dayanak, Dayanak madde

CEZA MUHAKEMESİNDE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ …

alternatifcozumler.adalet.gov.tr

Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5271 sayılı Kanunun 253 üncü maddesi ile 29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte ...

  Madde, Dayanak, Dayanak madde 3

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE …

webdosya.kosgeb.gov.tr

Dayanak MADDE 3 - (1) Bu Uygulama Esasları, 15/6/2010 tarihli ve 27612 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında 2018/16 sayılı KOSGEB İcra Komitesi kararı ile kabul edilerek uygulamaya konulan Yurt Dışı Pazar Destek Programının 19 uncu maddesine istinaden ...

  Madde, Dayanak, Dayanak madde

14 Ekim 2021 PERŞEMBE Sayı : 31628 YÖNETMELİK MİLLÎ …

ttkb.meb.gov.tr

Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 52 nci, 53 üncü, 54 üncü ve 55 inci maddeleri ile 10/7/2018 tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 319 uncu

  Madde, Dayanak, Dayanak madde

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM …

oidb.ankara.edu.tr

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Üniversitesinde yürütülen ön lisans ve lisans programlarında kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilikin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıtır. Tanımlar

  Madde, Dayanak, Dayanak madde

Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239

ookgm.meb.gov.tr

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, her derece ve türdeki özel öğretim kurumlarının açılış ve işleyişiyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – Bu Yönetmelik, ô/ î/ î ì ì ó tarihli ve ñ ñ ô ì sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda

  Kapsam, Dayanak, Dayanak ve

T.C. Resmî Gazete

www.resmigazete.gov.tr

Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-nununun 6 ncı, 7 nci ve ek 43 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE

  Madde, Dayanak, Dayanak madde 3

6405 - Mevzuat

www.mevzuat.gov.tr

6406 Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen kanunlara dayanılarak hazırlanmıştır. Yönetmeliğe bağlı ekler MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğe …

  Madde, Dayanak, Dayanak madde 3

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

mevzuat.meb.gov.tr

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve eğitim kurumlarında okul-aile birliklerinin kuruluş, işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

  Kapsam, Dayanak, Okul, Dayanak ve, Okul ai̇le bi̇rli̇ği̇, Ai̇le, Bi̇rli̇ği̇

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE BAŞARI, ÜSTÜN …

mevzuat.meb.gov.tr

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ . VE ÖDÜL VERİLMESİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Dayanak

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ - tesk.org.tr

www.tesk.org.tr

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; a) (Değişik bent: 20/03/2009 - 27175 S.R.G Yön/1.mad.)

  Dayanak, Dayanak ve

Kapsam Dayanak Madde 2- Madde 3- - tbb.org.tr

www.tbb.org.tr

2 d) Saklama hizmetleri; kiralık kasa, altın, kıymetli maden ve/veya sermaye piyasası araçlarının saklanması, e) Kredi kartları, banka kartları ve seyahat çekleri gibi ödeme vasıtalarının

  Dayanak

NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU - mevzuat.gov.tr

www.mevzuat.gov.tr

9737 Tescilde dayanak belgesi zorunluluğu MADDE 12-(1) Nüfus kütüklerine düülen kiisel durumla ilgili her kayıt ve açıklamanın bu Kanuna göre yetkili kılınmı görevlilerce, usûlüne ve örneğine uygun olarak

  Dayanak

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ ...

abdigm.meb.gov.tr

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI. AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ . İÇ HİZMET YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

  Dayanak

SULAMA ALANLARINDA ARAZİ ... - mevzuat.gov.tr

www.mevzuat.gov.tr

2152 Hukuki Dayanak Madde 3 – Kanunun 25 inci maddesi, bu yönetmeliğin hukuki dayanağını teúkil eder. İKİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Uygulama Bölgesinin İlanı Madde 4 – Kanunda tesbit edilen amaçların gerçekletirilmesinde önceliği bulunan yerler, Genel Müdürlükçe Bakanlık Makamına sunulur. Bakanlıkça, bu yerlerin uygulama bölgesi olarak ilan edilmesinde fayda ...

  Madde, Dayanak, Dayanak madde 3

MADDE 1- Kapsam MADDE 2- Dayanak MADDE 3 MADDE

www.antalyahavalimani.gov.tr

ANTALYA HAVALĠMANI GĠRĠġ KARTLARI YÖNERGESĠ (Revizyon 01) Sayfa 4 / 15 Giri kartlarında tahditli alanların tespiti MADDE 6-(1) GiriĢ kartlarında tahditli alanların tespiti için, Havalimanı Eğitim, AraĢtırma Denetleme Birimi (EADB) tarafından ön çalıĢma yapılır.

  Madde, Dayanak, Dayanak madde 3 madde

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM r …

www.ilkyardim.org.tr

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin artırılması, ilkyardım bilgi ve

  Madde, Kapsam, Dayanak, Madde 1

Similar queries