PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: stock market

Search results with tag "Van de"

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN …

www.cnc-cbn.be

2 42bis tot 42septies), op basis van de reële waarde te waarderen.Deze machtiging (of verplichting naargelang de keuze van de lidstaten) kan volgens de Zevende Richtlijn6 beperkt worden tot de geconsolideerde jaarrekening.

  Van de

Dieren van de axenroos - webzoom.freewebs.com

webzoom.freewebs.com

De dieren van de axenroos en hun gedrag De leeuw is de koning van de dieren. Hij weet altijd raad en wijst de weg. Hij neemt de leiding stevig in handen. De kameel is een volgzaam woestijndier. Hij loopt mee in de karavaan en draagt alle lasten.

  Van de, Raad

Opgelet voor al te voortvarende constructies om uw ...

www.sandersaccounting.be

ONDERNEMERS 1 - 23 JANUARI 2009 22 onder& nemers o fiscaal De huurprijs en -voordelen die een bedrijfsleider (van de eerste categorie) van zijn vennootschap ontvangt voor de verhuur van

  Van de

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN …

www.cnc-cbn.be

3 11. De onmiddellijke creditering van de rekening 489X Ontvangen voorschotten op kapitaal is de boekhoudkundige uitdrukking van de onvoorwaardelijke en onherroepelijke beslissing van de

  Van de

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de

verdi.vlaanderen

Pagina 3 van 4 hulppersoneel van de onderwijsinstellingen voor deeltijds kunstonderwijs, domeinen "Muziek", "Woordkunst-drama" en "Dans", geldt automatisch voor de

  Van de

OVEREENKOMST MET DE AANVRAGERS VOOR DE

www.huisarts.be

Versie geldig vanaf 01.07.2017 BIJLAGE A: model van aanvraagformulier: Aanvraagformulier voor de terugbetaling van de specialiteit XARELTO (§ 6330000 van hoofdstuk IV van het K.B.

  Van de, Van het

BIJLAGE A: model van aanvraagformulier - huisarts.be

www.huisarts.be

BIJLAGE A: model van aanvraagformulier: Aanvraagformulier voor de terugbetaling van de specialiteit PRADAXA (§ 6270000 van hoofdstuk IV van het K.B. van

  Van de, Van het

Mark de Vries Kim Wilhelm - orthopediedelft.eu

www.orthopediedelft.eu

Impact De Putter et al, JBJS, 2012: economische impact Hand en pols letsels ongeveer 20 % van alle letsels op SEH Kostbaarste letsels nog voor knie en heup #Kostbaarste letsels, nog voor knie en heup # Fracturen van de hand en vingggers “kostbaarste” binnen de groep hand en pols letsels ! Mn jonge mensen, vol in werksfeer Goede behandeling belangrijk !

  Behandeling, Van de

BIJLAGE A: Formulier voor aanvraag tot terugbetaling van ...

www.huisarts.be

Bijlage B Criteria die vermeld moeten worden in het protocol van de spirometrie voor een aanvraag in het kader van §6110000 Het protocol van de spirometrie moet ten minste volgende elementen bevatten:

  Van de

Kinderen als wapen en prooi in …

vagga.be

Kinderen als wapen en prooi in vechtscheidingssituaties. Oktober 2007 4 Kinderen als wapen en prooi in vechtscheidingssituaties De behandeling van de ernstige psychische problemen bij deze kinderen

  Van de

BASISTRAINING ROND DE DETECTIE EN BEHANDELING VAN ...

www.eetexpert.be

Over Eetexpert: Eetexpert.be vzw ondersteunt in opdracht van de Vlaamse minister van welzijn, volksgezondheid gezin, alle Vlaamse zorgverstrekkers, beleid en pers bij hun inzet rond eet- en

  Behandeling, Van de, Behandeling van

door E. VANHOVE - tpr.be

www.tpr.be

3. Wat zijn nude rechten van de schuldenaar? Hij kan verzet doen tegen de beslissing die het beslag heeft toegelaten ( 4) en in beroep gaan ; de beschikking tot in trekking geldt als opheffing.

  Van de, Beslissing, De beslissing die

Interesten tussen een bedrijfsleider en zijn …

www.bibf.be

2 Pacioli Nr. 374 BIBF-IPCF / 25 november - 8 december 2013 van het belang van de vennootschap, begaan zij een bestuursfout. Indien die fout leidt tot schade voor de ...

  Van de

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN …

www.cnc-cbn.be

4. De wettelijke en reglementaire bepalingen van het Belgisch boekhoudrecht met betrekking tot het houden en bewaren van de boeken en verantwoordingsstukken, die ook van toepassing op zijn de

  Van de

GERECHTSDEURWAARDERS Arrondissement Antwerpen

www.gdwantw.com

GERECHTSDEURWAARDERS Arrondissement Antwerpen * Raad van de arrondissementskamer 2018-2019 Drukkerijstraat 14 2000 Antwerpen Telefoon secretariaat: 03-232 84 58

  Van de

Algemene Voorwaarden 2017 N - AG Insurance

www.aginsurance.be

Hospitalisatieverzekering Plus 3 INHOUDSTAFEL Voorwoord 2 1. De waarborgen 4 1.1. Omvang van de waarborgen 4 1.1.1. De waarborg Ziekenhuisopname 4

  Van de, Algemene

Socratische gespreksvoering Reflecteren op ...

www.hetnieuwetrivium.nl

www.hetnieuwetrivium.nl 4 Kenmerken van het socratische gesprek Kenmerkend voor de socratische dialoog is het expliciteren van de onderliggende

  Van de, Kenmerken van het, Kenmerken

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de ...

www.triodos.nl

3 1. Het afsluiten van een hypotheek De Triodos Hypotheekadviseur kan u informeren over de hypotheekmogelijkheden in uw persoon­ lijke situatie.

  Van de

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking - …

www.acv-lrb-gent.be

C6 • 25.02.2009 /8 Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken en daarbij een financiële tussenkomst van de

  Van de

HOOFDSTUK IV HET BESTAND “RIJKSREGISTER …

www.ibz.rrn.fgov.be

IV. HET BESTAND “RIJKSREGISTER VAN DE NATUURLIJKE PERSONEN” RRNS003 IV‐2 01/09/2014 Voor de personen die geboren zijn in of na het jaar 2000 wordt de berekening bedoeld in het voorgaande

  Hoofdstuk, Van de

Samenvatting ITIL Service Management - rusbach.nl

rusbach.nl

Samenvatting ITIL Service Management ITIL Service Management pagina 4 Examen Bij het beantwoorden van de examenvragen kunnen de volgende aandachtspunten helpen.

  Van de, Samenvatting

Vereenvoudigd voorbeeld van een vereffening ...

www.bibf.be

PACIOLI NR. 286 BIBF-IPCF 3 23 NOvemBeR – 6 deCemBeR 2009 Boeking van de ereloonkosten i.v.m. de vereffening: 6370 Toevoeging aan voorzieningen voor risico’s en kosten 200 000

  Van de

CRB 2017-2666 - Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

www.ccecrb.fgov.be

2 CRB 2017-2666 CCR 10 Inbehandelingneming Het dagelijks bestuur van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) heeft tijdens zijn vergadering

  Van de, Raad

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN De

www.cnc-cbn.be

1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92

  Van de

Katatonie meten: welke schaal te kiezen?

www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl

j. rooseleer/a. willaert/p. sienaert 290 tijdschrift voor psychiatrie 53 (2011) 5 Bush-Francis Catatonia Rating Scale De se-lectie van de criteria van de Bush-Francis Catatonia

  Van de

A D V I E S Nr. 1.808 ...

www.cnt-nar.be

Bij brief van 28 april 2011 heeft Mevrouw Milquet, toenmalig minister van Werk en Gelijke Kansen, het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over

  Van de

Terugstroombeveiligings- toestellen

www.wattsindustries.be

TERUGSTROOMBEVEILIGINGSTOESTELLEN 7 BA 909 DN 20 (3⁄ 4") t/m DN 50 (2") De oplossing: BA 909 terugstroombeveiliging met beluchting van de tussenkamer, voorzien van ...

  Van de

Ecopure wervelend en zwevend bed

www.eco-beton.be

Picobells “ Van de natuur geleerd…“ Welk nut hebben Picobells? Het dragermateriaal, genaamd “Picobells”, vormt door zijn concept een behuizing voor de

  Van de

Handboek Landbouw & Zorg

www.landbouwzorg.nl

Woord vooraf Woord vooraf Dit handboek Voor het leesgemak Versie 5 Handboek Landbouw & Zorg, versie 5.1, maart 2007. Dit handboek is een uitgave van de

  Van de

De algemene vergadering van uw vennootschap

www.vdvaccountants.be

van de maand, voor een vergaderdatum ten vroegste op de achttiende van de maand. In de praktijk kan enkel worden aangeraden om iets ruimere marges te nemen.

  Van de

De fiscale aspecten van de overdracht van een onderneming

www.vdvaccountants.be

Niet naar aanleiding van de stopzetting verwezenlijkte meerwaarden Meerwaarden op materiële of financiële vaste activa die u reeds meer dan vijf jaar voor uw beroepswerkzaamheid gebruikte, worden belast tegen 16,5 %.

  Van de

De studie der plaatsnamen of toponymie - daris.be

www.daris.be

3. Namen met Germaanse, vooral Frankische bestanddelen Het grootste gedeelte van de Nederlandse plaatsnamen is van Frankische oorsprong. De meeste Frankische toponiemen vertonen een samengestelde vorm : een zelfstandig

  Van de

De maatschap - Welkom bij VDV

www.vdvaccountants.be

Kenmerken. 1. Burgerlijke en commerciële maatschappen . Afhankelijk van de activiteiten die de maatschap aan de dag wil leggen, kan zij een burgerlijk of een handelsdoel hebben.Welke hoedanigheid de vennoten zelf hebben, is hierbij ondergeschikt.

  Van de

DE REGLEMENTERING VAN HET VRIJ BEROEP (*) door

www.tpr.be

Onderafdeling I. Kan de wetgever volstaan met een reglementering van de dienst aileen? (nr. 83) § 1.Foutloze of objectieve aansprakelijkheid (nrs.

  Van de

De rekening-courant van vennoten - BIBF

www.bibf.be

15 SEPTEMBER 2002 2 PACIOLI N R 126 BIBF-IPCF 1.2. Mag men door R/C de vennootschap onbeperkt financieren? Het maatschappelijk kapitaal is een borg voor de schuldeisers van de vennootschap.

  Van de

Similar queries