PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: tourism industry

Search results with tag "Voor de"

Reken voor schenritf voor de geautomatiseerde ...

download.belastingdienst.nl

Belastingdienst | Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2018 – Uitgave januari 6 2.2.2 Loonbelasting/premie volksverzekeringen berekenen volgens schijventarief (a, b en c) De waarde van a, b en c is afhankelijk van de waarde van L, waarbij de volgende definities gelden: • a is het maximum van respectievelijk de 1e schijf, van de 1e plus de 2e schijf, of van de

  Voor, Voor de

SOCIALE VOORDELEN VOOR PERSONEN MET EEN

www.zol.be

Voor de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming kan de aanvraag vanaf 21 jaar ingediend worden, maar nooit nadat hij 65 jaar is geworden. Voor de tegemoetkoming hulp aan bejaarden kan dit wel. Voor de leeftijd van 65 jaar geldt de aanvraag van de inkomensvervangende tegemoetkoming meteen ook

  Voor, Voor de, Sociales, Personnes, Sociale voordelen voor personen met een, Voordelen

HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN VAN DE EUROPESE

www.europarl.europa.eu

Europese Unie en de communautaire verdragen, uit het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, uit de door de Gemeenschap en de Raad van Europa aangenomen sociale handvesten, alsook uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen en van het Europees Hof voor de ...

  Voor, Voor de, Europee, Trenches, Verdrag, Handvest van de grondrechten van de europese, Handvest, Grondrechten, Europese, Europees verdrag, De rechten

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Technische

www.technischegroothandel.org

de vereniging Alternatief Voor Vakbond, gevestigd te Amsterdam, de vereniging FNV, gevestigd te Utrecht, de vereniging CNV Vakmensen, gevestigd te Utrecht, de vereniging De Unie, gevestigd te Culemborg, namens werknemers anderzijds, hebben voor de periode 1 januari 2019 tot en met 30 september 2022 de navolgende collectieve arbeidsovereenkomst ...

  Voor, Voor de, Technische, Collectieve arbeidsovereenkomst, Collectieve, Arbeidsovereenkomst, Collectieve arbeidsovereenkomst voor de technische

Werkwijzer Poortwachter - UWV

www.uwv.nl

5.7 Kosten re-integratie in relatie tot resterende duur van tijdelijk dienstverband 16 5.8 Marginale mogelijkheden 17 ... • De verplichting voor de werkgever om passende arbeid aan te bieden en de wettelijke plicht voor de werknemer om aan zijn re-integratie mee te werken. Deze plichten zijn neergelegd in de artikelen 629 lid 3, 658a lid 2 en ...

  Voor, Voor de, Keston

Onderhoudsverplichtingen van huurder en verhuurder De ...

www.shwj.nl

Wie betaalt: De huurder of SHWJ Overzicht kostenverdeling reparaties Onderstaande lijst is uitgangspunt voor de verdeling van de kosten van het verhelpen van reparaties.

  Voor, Voor de

Beroepscode voor de Jeugd- en Gezinsprofessional

skjeugd.nl

Daarnaast dient rekening gehouden te worden met de bepaling in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) dat de staat zich niet zomaar mag inmengen in zijn persoonlijke aangelegenheden, ook wel het recht op ‘family life’ genoemd. Het is aan de professional om af te wegen welk belang op dat moment op de voorgrond moet staan.

  Voor, Voor de, Europee, Trenches, Verdrag, Europees verdrag, De rechten

ANVR-Reizigersvoorwaarden

www.anvr.nl

voor de pakketreis van belang zijn. Je hebt recht op prijsverlaging onder aftrek van de werkelijk gemaakte administratiekosten als om dezelfde redenen de kosten zoals in dit artikel omschreven dalen. 5.5. Als de organisator binnen de grenzen van artikel 5.4 de reissom met meer

  Voor, Voor de, Keston, De kosten

Informatie delen in samenwerkingsverbanden - …

www.privacyindezorg.nl

Dit informatieblad is bestemd voor de verantwoordelijke, dat is degene die voor eigen doeleinden persoonsgegevens van anderen gebruikt. DIT INFORMATIEBLAD GAAT IN OP DE VOLGENDE ONDERWERPEN:

  Voor, Voor de

Rolstoeltoegankelijke toiletruimten Doucheruimten

www.batutrecht.nl

De beugels moeten ca 100 mm voor de closetpot uitsteken. 5.5 Closetrolhouder U Zorg dat de closetrol zittend op de closetpot bereikbaar is, bijvoorbeeld door een closetrolhouder in één van de armsteunen. 5.6 Doorspoelinrichting Zorg dat de bediening van het waterreservoir voor rolstoelgebruikers en voor kleine mensen bereikbaar is.

  Voor, Voor de

221 Aanvraagformulier - Fluvius

www.fluvius.be

huurder vereniging van ... • te verwerken voor de toekenning en uitbetaling van een aanvullende premie in opdracht van de gemeente of provincie. In dit geval ontvangt de gemeente of provincie enkel de gegevens die noodzakelijk zijn voor de controle van de premie uitbetaald door Fluvius. ...

  Voor, Voor de, Huurder

Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken

www.knmt.nl

geldig voor alle Europese lidstaten. Voor de Nederlandse markt dragen Europese normen de codering NEN-EN. ESBL Extended-Spectrum Bèta-Lactamase FFP Beschermingsklassen mondneusmaskers (FF staat voor filtering facepiece en de P staat voor partikel) HBsAg Hepatitis B surface Antigen HBV Hepatitis B virus

  Voor, Voor de

Beleidsboek nutsvoorzieningen en servicekosten

www.huurcommissie.nl

voor de toetsing van de kosten voor gas, elektriciteit en water, die gebruikt wordt bij afrekeningen vanaf het jaar 2017. Ten slotte zijn enkele tabellen bijgewerkt met de meest recente cijfers. 1 juli 2019 De tabel van de graaddagen is gewijzigd. De berekening van de vaste kosten

  Voor, Voor de, Keston, Zijn, De kosten voor

Handhaving door en voor gemeenten - VNG | Vereniging …

vng.nl

Handhaving door en voor gemeenten Handhaving door en voor gemeenten Een juridische handleiding voor de gemeentelijke praktijk Vereniging van Nederlandse Gemeenten Nassaulaan 12 2514 JS Den Haag +31 70 373 83 93 info@vng.nl oktober 2019 vng.nl Handhaving door en voor gemeenten

  Voor, Voor de, Handhaving

WEGWIJS AAN DE BALIE Welkomstboek voor de

www.advocaat.be

WEGWIJS AAN DE BALIE Welkomstboek voor de advocaat-stagiair 2017-18 Dit boek is een realisatie van het departement communicatie. Auteurs: Gracy Saerens en Babette De

  Voor, Voor de

HYGIËNEADVIES VOOR DE PATIËNT MET SYMPTOMEN VAN …

covid-19.sciensano.be

HYGIËNEADVIES VOOR DE PATIËNT MET SYMPTOMEN VAN COVID-19 DIE THUIS GEÏSOLEERD IS Versie 01 April 2020 U bent ziek van COVID-19, of er is een vermoeden dat u besmet bent met COVID-19 – wat wil zeggen dat u symptomen vertoont. Volg dan het onderstaande advies om te voorkomen dat het virus zich ver-

  Voor, Voor de

Uitbreidingstips voor de kleuterklas - Hoogbegaafd …

www.hoogbegaafdvlaanderen.be

Bron en ©: www.hoogbegaafdvlaanderen.be. Je mag deze tips gebruiken met een duidelijke bronvermelding. Stuur ons ook eens jouw tip door, als ouder of leerkracht! info@hoogbegaafdvlaanderen.be

  Voor, Voor de

Bronvermelding volgens APA-richtlijnen

bibliotheek.nhlstenden.com

Bronvermelding volgens APA-richtlijnen. Plagiaat . Als je voor je werkstuk gebruik hebt gemaakt van literatuur of andere bronnen, dan je door moet bronvermelding duidelijk maken welke delen van je werkstuk zijn overgenomen of gebaseerd op het werk van een ander. Het is voor de lezer van je werkstuk van belang om te weten op wie of wat

  Voor, Voor de, Bronvermelding, Volgens, Richtlijnen, Bronvermelding volgens apa richtlijnen

Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming

autoriteitpersoonsgegevens.nl

4.3.2 Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst 38 4.3.3 Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke plicht 38 4.3.4 Noodzakelijk om de vitale belangen te beschermen 39 4.3.5 Noodzakelijk voor een taak in het algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag 39

  Handleiding, Voor, Voor de, Algemene, Verordening, Handleiding algemene verordening gegevensbescherming, Gegevensbescherming

Handreiking voor de invulling van …

www.nkd.nl

Handreiking voor de invulling . van ondersteuningsniveau 2 en 3 . bij het vermoeden van . Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

  Voor, Voor de

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 32 BIS …

www.cnt-nar.be

cao 32 bis/3. 27.09.2016 Artikel 2 Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst moet worden verstaan onder : 1 werknemers : de personen die krachtens een arbeidsovereenkomst of een leerovereenkomst arbeid verrichten ;

  Voor, Voor de

Aanwijzingen voor de implementatie van het Brzo 2015

content.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

pgs 6: aanwijzigingen voor de implementatie van het brzo 2015 pgs 6 aanwijzingen voor de implementatie van het brzo 2015 versie 1.0 (november 2016)

  Voor, Voor de

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

www.echr.coe.int

3 De tekst van het Verdrag is weergegeven zoals gewijzigd door de bepalingen van Protocol Nr. 14 (ETS Nr 194), vanaf de datum van inwerkingtreding per 1 juni 2010.

  Voor, Voor de

InsideBusiness Payments

www.inginsidebusiness.com

InsideBusiness Payments, Gebruikershandleiding 3 Let op: Dit hoofdstuk is bestemd voor de gebruikers van InsideBusiness Payments die beschikken

  Voor, Voor de

Stichting INNOVO

www.innovo.nl

Verkorte handleiding gebruik RTC Platform met ePortfolio voor medewerkers in het kader van Werving en Selectie voor de vervangerspool Flexforce INNOVO van

  Handleiding, Voor, Voor de

DE GERECHTSDEURWAARDER - Belgium

justitie.belgium.be

gerechtsdeurwaarder > wat kost de gerechtsdeurwaarder Voor buitengerechtelijke opdrachten, zoals de minnelijke invordering van schulden, kan hij zelf zijn prijs bepalen. De gerechtsdeurwaarder kan over deze prijs onderhandelen met zijn opdrachtgever. Hou er rekening mee dat er bij de kosten die u betaalt voor de diensten van een gerechtsdeurwaarder

  Voor, Voor de, Gerechtsdeurwaarder, De gerechtsdeurwaarder, De gerechtsdeurwaarder voor

De no-riskpolis - UWV

www.uwv.nl

voor uw werknemer. Op het moment dat uw werknemer ziek wordt, geeft u bij de ziekmelding aan dat voor hem de no-riskpolis geldt. De voorwaarden voor de no-riskpolis vindt u op uwv.nl. Wanneer meld ik mijn werknemer ziek? Als uw werknemer ziek wordt, geef dit dan binnen 6 weken aan ons door. Doe dit bij voorkeur online via Digipoort of de ...

  Voor, Voor de

Voorwaarden UnivéGebouwen verzekering

www.unive.nl

Dit hoort alleen bij het gebouw voor de verzekering als dit apart meeverzekerd is: • zonnepanelen- en zonnecollectoreninstallaties aan of op het gebouw (op uw kosten ... • aanpassingen die zijn aangebracht voor rekening of risico van de huidige huurder of pachter. Goed om te weten: we kunnen hier een andere afspraak over maken.

  Voor, Voor de, Huurder

De elektronische vragenlijst downloaden Vooraf

formulieren.cbs.nl

Centraal Bureau voor de Statistiek Statistics Netherlands De elektronische vragenlijst downloaden 2 • Vereist een beeldschermresolutie van minimaal 800X600;

  Voor, Voor de

158-2010: How to Use Arrays and DO Loops: Do I DO OVER

support.sas.com

Do you tend to copy DATA step code over and over and just change the variable? Do you want to learn how to take those hundreds of line of code that essentially do the same operation and reduce them to something that is more efficient? Then come and learn about ARRAYs and DO loops. ARRAYs and DO loops are powerful data manipulation tools that ...

  Over, Voor de

158-2010: How to Use Arrays and DO Loops: Do I DO OVER

support.sas.com

ARRAYs and DO loops are powerful data manipulation tools that help make code more efficient. In this workshop you will learn when ARRAYs and DO loops can and should be used, how to set up an ARRAY with and without specifying the number of array elements,

  Array, Loops, Over, Do loops, Voor de

Similar queries