PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: quiz answers

Search results with tag "Oneerlijke"

University of Groningen Oneerlijke handelspraktijken ...

www.rug.nl

Hoofdstuk 2 De Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken 14 1. Inleiding 14 2. Verbod op oneerlijke handelspraktijken 15 3. Toepassingsgebied 15 4. Volledige harmonisatie 16 ... 3.3 Ratio van artikel 7:7 BW en van bescherming tegen oneerlijke handelspraktijken 56 3.4 Vergelijking artikel 7: 7 BW en artikel 41 WMPC 57

  Bescherming van, Bescherming, Oneerlijke, Handelspraktijken, Oneerlijke handelspraktijken

Bescherming van de consument tegen oneerlijke ...

ec.europa.eu

Bescherming van de consument tegen oneerlijke handelspraktijken Richtlijn oneerlijke handelspraktijken: beschermt consumenten tegen misleidende en agressieve praktijken van handelaren, zoals het verstrekken van onjuiste informatie of het gebruik van agressieve technieken om hun keuzes te beïnvloeden.

  Bescherming van, Bescherming, Oneerlijke, Handelspraktijken, Oneerlijke handelspraktijken

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Oneerlijke ...

pure.uva.nl

stemming met het doel’ van de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken ‘de overeenkomst na zes maanden is beëindigd’ (r.o. 8). Zie D. Verkade, Oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten , Deventer: Kluwer 2009, p. 82 en de daar aangehaalde literatuur.

  Oneerlijke, Handelspraktijken, Oneerlijke handelspraktijken

De oneerlijke incassopraktijk - Ten Hoeve & Van der Horst ...

www.hoevehorstincasso.nl

Oneerlijke handelspraktijken, misleidende reclame en vergelijkende reclame. Kluwer, 2009, p. 17. ... Naar mijn mening is het geheel naar de geest van de richtlijn om de bescherming door te trekken naar praktijken van de cessionaris. Het zou immers onacceptabel zijn dat de schuldeiser het verbod op oneerlijke

  Bescherming, Oneerlijke, Handelspraktijken, Oneerlijke handelspraktijken

Inhoud - Hét internetportaal voor juristen - Recht.nl

www.recht.nl

De omzetting van de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken in België: reculer pour mieux sauter? / 25 Mw. prof. dr. E. Terryn Bescherming voor niet-consumenten door het ontstaan van reflexwerking van de ‘zwarte lijsten’ uit de Wet oneerlijke

  Bescherming, Oneerlijke, Handelspraktijken, Oneerlijke handelspraktijken

inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ...

ec.europa.eu

2 Conclusies van de Raad van 12 december 2016, Versterking van de positie van landbouwers in de voedselvoorzieningsketen en aanpakken van oneerlijke handelspraktijken. 3 COM(216) 32 …

  Oneerlijke handelspraktijken van, Oneerlijke, Handelspraktijken, Oneerlijke handelspraktijken

University of Groningen Het toepassingsgebied van de art ...

www.rug.nl

“Het wetsvoorstel ziet alleen op de bescherming van consumenten tegen oneerlijke handelspraktijken. Dit is in overeenstemming met de richtlijn oneerlijke

  Bescherming van, Bescherming, Oneerlijke, Handelspraktijken, Oneerlijke handelspraktijken

de voorzitter Wettelijk kader tegen oneerlijke ...

www.absvzw.be

oneerlijke handelspraktijken tussen ondernemingen aan te passen. Daarmee wil de minister (en de regering) een algemeen wettelijk kader invoeren dat de bescherming van het evenwicht tussen ondernemingen garandeert door hun rechten en concurrentiepositie

  Bescherming van, Bescherming, Oneerlijke, Handelspraktijken, Oneerlijke handelspraktijken

Reclamerecht en Oneerlijke Mededinging - ivir.nl

www.ivir.nl

Het wetsvoorstel tot implementatie van Richtlijn 2005/29 inzake oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten lijkt de bescherming van de economische belangen van consumenten inhoudelijk aan te scherpen.

  Bescherming van, Bescherming, Oneerlijke handelspraktijken van, Oneerlijke, Handelspraktijken

Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken

www.depremievergelijker.nl

Bescherming van kwetsbare consumenten ... Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van Richtlijn 84/450/EEG van de Raad, Richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees ...

  Bescherming van, Bescherming, Oneerlijke handelspraktijken van, Oneerlijke, Handelspraktijken, Oneerlijke handelspraktijken

Financial Law Institute

www.law.ugent.be

Op 12 mei 2010 is de Wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en de bescherming van de consument (hierna Wet ... oneerlijke handelspraktijken2, ... het Europees Parlement en de raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot ...

  Bescherming van, Bescherming, Oneerlijke handelspraktijken van, Oneerlijke, Handelspraktijken

REGELEN BETREFFENDE VERKOOPSPROMOTIES EN HUN ...

lib.ugent.be

van de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken in de Belgische wetgeving (Hoofdstuk II). Daarna behandelen we in het bijzonder het lot van de verkooppromoties (Hoofdstuk III). Tevens wordt kort ingegaan op de Regeling ambulante activiteiten (Hoofdstuk IV).

  Oneerlijke, Handelspraktijken, Oneerlijke handelspraktijken

Een betere bescherming van consumenten - TPR

tpr.be

DE WET BETREFFENDE DE HANDELSPRAKTIJKEN EN DE CONSUMENT. PERSPECTIEVEN VOOR EEN BETERE BESCHERMING ... STAND VAN ZAKEN 1. De uitvaardiging in 1971 van een nieuwe wet (W.H.P.) op het terrein van de oneerlijke concurrentie en verkooppromotie werd door de wetgever zelf ( 1) verklaard vanuit twee doelstellingen: 1 °) het globaliseren van een ...

  Bescherming van, Bescherming, Oneerlijke, Handelspraktijken

CZB/KL/KSO/2008/206 B ETREFT: 1 PROCEDURE 1.1 Ontvangst

www.agodi.be

buurt is en stelt dat er sprake is van oneerlijke handelspraktijken. Verzoekende partij merkt eveneens op dat verwerende partij de buurtbewoners misbruikt door ... klager de bescherming van zijn eigen aanbod ten opzichte van anderen als belang kan laten gelden.

  Bescherming van, Bescherming, Oneerlijke handelspraktijken van, Oneerlijke, Handelspraktijken

3. Parentificatie een rotte roeping - Mark Kinet

www.markkinet.be

stempel drukken. Maar ook het zondebokfenomeen kan beschouwd worden als een vorm van parentificatie. Het kind wordt dan op oneerlijke wijze gedwongen om verantwoordelijkheid

  Oneerlijke

XXXVIIe Postuniversitaire cyclus Willy Delva - biblio.ugent.be

biblio.ugent.be

aanzien van niet-consumenten van het uit de richtlijn oneerlijke handelspraktijken voortvloeiende verbod op afgedwongen aankoop, zoals dat ook voor consumenten geldt (artikel 94, 6° WMPC).

  Oneerlijke, Handelspraktijken, Oneerlijke handelspraktijken

Rechtsgeleerdheid - kuleuven-kulak.be

kuleuven-kulak.be

Rechtsgeleerdheid De bescherming van ondernemingen tegen oneerlijke handelspraktijken Sofie De Pourcq Onderzoeksploeg Privaatrecht en Economisch Recht

  Bescherming van, Bescherming, Oneerlijke, Handelspraktijken, Oneerlijke handelspraktijken

Onderzoek naar de handelspraktijken van incassobureaus

www.acm.nl

ACM heeft de handelspraktijken van incassobureaus onderzocht vanwege de combinatie van een aantal redenen. ... ACM is op basis van de Whc bevoegd om tegen deze potentieel oneerlijke handelspraktijken op te treden, aangezien de gelijknamige wet geldt voor (de activiteiten van) incassobureaus en hun ... College Bescherming Persoonsgegevens ...

  Bescherming, Oneerlijke, Handelspraktijken, Oneerlijke handelspraktijken, Handelspraktijken van

’H RP]HWWLQJ YDQ GH 5LFKWOLMQ RQHHUOLMNH …

www.law.kuleuven.be

oneerlijke handelspraktijken die de economische belangen van de consumenten schaden en zal de interne markt op dit gebied kunnen worden voltooid”. 15 Co nc lu s i ev aA dt -G rV.

  Oneerlijke, Handelspraktijken, Oneerlijke handelspraktijken

FACULTEIT ECONOMISCHE EN TOEGEPASTE ECONOMISCHE …

www.peacepalacelibrary.nl

oneerlijke handelspraktijken op de Belgische wet handelspraktijken van 14 juli 1991 en in het bijzonder op de regeling van het gezamenlijk aanbod. Een analyse van

  Oneerlijke, Handelspraktijken, Oneerlijke handelspraktijken, Handelspraktijken van

© Copyright MERITIUS Paternalistische bescherming van de ...

www.squadrat.be

Oneerlijke handelspraktijken van verkopers jegens consumenten vóór, gedurende en na de tekoopaanbieding en de verkoop van producten of diensten zijn steeds verboden. Een handelspraktijk is oneerlijk wanneer zij in strijd is met de vereisten van professionele

  Bescherming van, Bescherming, Oneerlijke handelspraktijken van, Oneerlijke, Handelspraktijken

mr. M. (Mascha) Timpert-de Vries mr. C.W.J. (Charlotte ...

amweb.nl.s3-eu-central-1.amazonaws.com

de EU dat consumenten, ter bescherming van hun gezondheid, in staat gesteld moeten worden om een geïnformeerde beslissing te nemen over levensmiddelen ... verwezen naar Richtlijn 2005/29 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten. In het slot van dit eBook zal daarop nader worden ingegaan.

  Bescherming van, Bescherming, Oneerlijke handelspraktijken van, Oneerlijke, Handelspraktijken

Oneerlijke handelspraktijken; art. 6:193a-j BW

www.managementboek.nl

met het reguleren van oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten. In 1984 zag de richtlijn Misleidende reclame het licht. Daarna zag het voorstel voor een ... ‘Het wetsvoorstel ziet alleen op de bescherming van consumenten tegen oneerlijke handelspraktijken. Dit is in …

  Bescherming van, Bescherming, Oneerlijke handelspraktijken van, Oneerlijke, Handelspraktijken, Oneerlijke handelspraktijken

Oneerlijke handelspraktijken - Bescherming van

www.slumponline.nl

Oneerlijke handelspraktijken Bescherming van consumenten en ondernemingen onder de nieuwe regelgeving Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid

  Bescherming, Oneerlijke, Handelspraktijken, Oneerlijke handelspraktijken bescherming van

ONEERLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN EN HANDHAVING VAN ...

www.gbv.de

2.6 Nieuwe regels ter bescherming van de consument 148 2.7 Consument en eigen verantwoordelijkheid 151 2.8 Het begrip'consument' 152 ... 4.4 Het tegengaan van oneerlijke handelspraktijken: Market-Correcting 187 4.5 Beknopt overzicht van de rechtspraak Hof van

  Bescherming van, Bescherming, Oneerlijke handelspraktijken van, Oneerlijke, Handelspraktijken, Oneerlijke handelspraktijken

Oneerlijke handelspraktijken en privacy - uitgeverijparis.nl

www.uitgeverijparis.nl

causes or is likely to cause substantial injury to consumers, cannot be reasonably avoided by consumers, and is not outweighed by countervailing benefits to consumers or to competition. Unfair Acts or Practices Instituut voor Informatierecht - IViR 9

  Oneerlijke, Handelspraktijken, Oneerlijke handelspraktijken

Similar queries