PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: stock market

2018 - hacumre.diyanet.gov.tr

HAC. 2018. Y ce Allah Buyuruyor ki: "Hacc da umreyi de s rf Allah i in tam olarak yerine getiriniz." (Bakara, 2/196).. "Hac, bilinen aylardad r. Kim o aylarda hacca niyet ederse (ihram n giyerse), hac esnas nda kad na yakla mak, g nah say lan davran lara y nelmek, kavga etmek yoktur." (Bakara, 2/197). 2. Peygamber Efendimiz ( ) yle Buyurmaktad r: Kim Allah i in hacceder, k t s z ve davran lardan ve Allah'a kar gelmekten sak n rsa, annesinin onu do urdu u g nk gibi (kul hakk hari g nahlar ndan ar nm olarak) hacdan d ner. (Buh r , Hac, 4; M slim, Hac, 438). (Allah taraf ndan) kabul edilmi hacc n kar l ancak cennettir. (M slim, Hacc, 437). 3. Rahman' n Misafiri Karde lerimiz! Bu kutlu hac yolculu unu nasip eden Y ce Allah'a hamd, hac ibadetini b t n y nleriyle bizlere reten Peygamber Efendimize ( ) sal t selam olsun. Mekke-i M kerreme ve Medine-i M nevvere'nin manevi atmosferini doya doya teneff s edebilme, hacc n z usul ne uygun olarak eda etti inizde Peygamber Efendimizin ( ).

4 Rahman’ın Misafiri Kardeşlerimiz! Bu kutlu hac yolculuğunu nasip eden Yüce Allah’a hamd, hac ibadetini bütün yönleriyle bizlere öğreten Peygamber Efendimize

Tags:

  Diyanet

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of 2018 - hacumre.diyanet.gov.tr

Related search queries