PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: bachelor of science

yaşam kalitesi kavramı dönem3 2011.ppt …

YA AM KAL TES Maslow un htiya Hiyerar isi Teorisi Abraham Maslow, insanlar n neden farkl zamanlarda farkl gereksinimlerini n plana kard klar n ara t rm ve bir ihtiya hiyerar isi teorisi geli tirmi tir. Bu teoriye g re, insan n gereksinimleri 1 den 5 e do ru nem s ras yla: 1. Fiziksel gereksinimler (yiyecek, su, bar ) 2. G venlik gereksinimi (emniyet, korunma, sa l ) 3. Sosyal gereksinimler (bir toplulu a ait olma hissi, ) 4. Sayg g rme gereksinimi (toplumda say lma, sosyal stat ..) 5. Ki isel ilgileri/fikirleri/idealleri ortaya koyma gereksinimi (kendini geli tirme, ki isel ya am zenginle tirme, ki isel hedefleri ger ekle ) Maslow un ihtiya hiyerar isi teorisine g re insan, nce en nemli gereksinimini tatmin etmeye al r.

Yaşam kalitesi •DSÖ’ne göre, yaşam kalitesi; –bireyin yaşadığı kültür ve değerler sistemi içinde kendi yaşamını nasıl algıladığıdır;

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of yaşam kalitesi kavramı dönem3 2011.ppt …

Related search queries