Example: tourism industry

Borang Kemudahan Cuti Bersalin Pegawai Perkhidmatan Awam

Found 3 free book(s)
Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2017

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2017

docs.jpa.gov.my

berhubung kemudahan Cuti Bersalin kepada pegawai Perkhidmatan Awam. LATAR BELAKANG . 2. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2010 telah menetapkan bahawa seseorang pegawai yang bersalin layak mendapat cuti bersalin bergaji penuh sebanyak 300 hari sepanjang tempoh perkhidmatannya. Pegawai juga diberi fleksibiliti untuk

  Perkhidmatan, Cuti, Awam, Kemudahan, Pegawai, Bersalin, Kemudahan cuti bersalin, Cuti bersalin, Pegawai perkhidmatan awam

PENGURUSAN CUTI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM

PENGURUSAN CUTI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM

pendaftar.umt.edu.my

guna kemudahan cuti rehat secara formal dengan mengisi borang permohonan cuti untuk diluluskan/memohon melalui e-Cuti ... sebagai pegawai Perkhidmatan Awam Tidak menyalahi undang-undang negara Kadar 30 hari bagi setiap genap …

  Borang, Perkhidmatan, Cuti, Awam, Kemudahan, Pegawai, Kemudahan cuti, Pegawai perkhidmatan awam, Cuti pegawai perkhidmatan awam

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2014

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2014

docs.jpa.gov.my

kemudahan Cuti Menjaga Anak yang tidak terikat dengan Cuti Bersalin; dan (vi) pegawai yang telah diluluskan kemudahan Cuti Menjaga Anak di bawah Pekeliling Perkhidmatan Kemudahan Cuti Menjaga Anak yang terdahulu, hendaklah ditolak daripada jumlah kelayakan di bawah Pekeliling Perkhidmatan ini.

  Pekeliling, Perkhidmatan, Cuti, Pekeliling perkhidmatan, Kemudahan, Pegawai, Kemudahan cuti, Bersalin, Cuti bersalin, Pekeliling perkhidmatan kemudahan cuti

Similar queries