Example: barber

Search results with tag "Kemudahan cuti"

PENGURUSAN CUTI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM

PENGURUSAN CUTI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM

pendaftar.umt.edu.my

guna kemudahan cuti rehat secara formal dengan mengisi borang permohonan cuti untuk diluluskan/memohon melalui e-Cuti Bagaimana jika tidak mendapat kelulusan? 5 . Perintah Am, Bab C 14 (A) (a) Tiada gaji bagi tempoh tidak hadir bekerja tanpa cuti ... •Cuti Isteri Bersalin

  Cuti, Kemudahan, Kemudahan cuti, Bersalin

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2014

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2014

docs.jpa.gov.my

Kerajaan telah menambah baik pelaksanaan kemudahan Cuti Menjaga Anak supaya tidak terikat dengan tempoh Cuti Bersalin. Kemudahan Cuti Menjaga Anak yang tidak terikat dengan tempoh Cuti Bersalin turut diperluas kepada pegawai wanita yang mempunyai anak tiri tanggungan, anak angkat yang diambil mengikut undang-undang dan anak pelihara.

  Pekeliling, Cuti, Kemudahan, Kemudahan cuti, Bersalin, Cuti bersalin

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2017

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2017

docs.jpa.gov.my

kemudahan Cuti Rehat, Cuti Rehat Khas atau Cuti Tanpa Gaji atas urusan persendirian, tertakluk pada kelayakan cuti pegawai; g. Cuti Umrah adalah diberikan sekali sahaja (one-off) sepanjang tempoh perkhidmatan, yang meliputi perkhidmatan di bawah …

  2017, Pekeliling, Perkhidmatan, Bilangan, Tahun, Cuti, Kemudahan, Kemudahan cuti, Pekeliling perkhidmatan bilangan 3 tahun 2017

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2017

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2017

docs.jpa.gov.my

kemudahan Cuti Tanpa Gaji Untuk Mengerjakan Haji sebagaimana yang diperuntukkan dalam perenggan 4, perkara 3, Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2016 dan peraturan lain yang berkuat kuasa. Kemudahan Cuti Bersalin tanpa gaji ini juga tidak menyebabkan tempoh kontrak yang berkuat kuasa terputus.

  Cuti, Kemudahan, Kemudahan cuti, Bersalin, Kemudahan cuti bersalin

KADAR CUTI REHAT TAHUNAN DAN TAWARAN OPSYEN …

KADAR CUTI REHAT TAHUNAN DAN TAWARAN OPSYEN …

www.jpapencen.gov.my

Kemudahan Cuti Rehat disediakan kepada pegawai Perkhidmatan Awam untuk tujuan kecekapan dan kepentingan perkhidmatan. Kadar kelayakan Cuti Rehat bagi seseorang pegawai adalah tertakluk kepada tempoh perkhidmatan yang melayakkan, iaitu tempoh perkhidmatan yang boleh diambil kira bagi

  Cuti, Kemudahan, Kemudahan cuti

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2015

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2015

docs.jpa.gov.my

(iv) bagi pegawai sedang berkhidmat yang kekal diberi kemudahan Cuti Rehat tahunan mengikut PP Bil. 4/2002 atau PP Bil. 20/2005 dan dilantik ke jawatan lain yang kadar kelayakan cuti rehatnya adalah lebih tinggi, kadar kelayakan

  Cuti, Bagi, Kemudahan, Kemudahan cuti

Similar queries