Example: confidence

Search results with tag "Pekeliling"

UJIAN KEMAHIRAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT SECARA …

UJIAN KEMAHIRAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT SECARA …

www.anm.gov.my

LAMPIRAN A Sukatan Peperiksaan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan 6/7 16.7 Surat Pekeliling Perbendaharaan 16.8 Surat Pekeliling Dan Arahan Akauntan Negara Malaysia 16.9 Pekeliling

  Pekeliling, Perbendaharaan, Pekeliling perbendaharaan

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING AKAUNTAN …

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING AKAUNTAN …

www.anm.gov.my

SPANM BIL. 5/2021 1 JANM.BKP.600-14/1/11 Jld.3 (6) KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA BILANGAN 5 TAHUN 2021 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan TARIKH DAN PERATURAN PEMBAYARAN EMOLUMEN TAHUN 2022 1. TUJUAN Surat Pekeliling ini bertujuan untuk …

  Pekeliling, Bilangan, Bilangan 5

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING AKAUNTAN …

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING AKAUNTAN …

finance.moh.gov.my

2.5.5 Pekeliling Perbendaharaan (1) Pekeliling Perbendaharaan: (i) PS 6.1 Garis Panduan Pemantapan Penubuhan Pusat Tanggungjawab (ii) PS 2.1 Terimaan Hasil Kerajaan Elektronik di Terminal Point-Of-Sale (iii) PS 2.2 Terimaan Kerajaan Secara Elektronik Melalui Portal Kementerian atau Jabatan ...

  Pekeliling, Perbendaharaan, Pekeliling perbendaharaan

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING AKAUNTAN …

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING AKAUNTAN …

www.anm.gov.my

5.2 Surat Pekeliling ini hendaklah dibaca bersama dengan arahan-arahan lain yang dikeluarkan dari semasa ke semasa. Peruntukan Surat pekeliling ini juga dipanjangkan kepada semua Perkhidmatan Awam Negeri, Badan Berkanun Persekutuan, Badan Berkanun Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan tertakluk kepada penerimaan oleh

  Pekeliling, Perkhidmatan

Tuntutan Elaun Kerana Bertukar Atau Perpindah Rumah

Tuntutan Elaun Kerana Bertukar Atau Perpindah Rumah

docs.jpa.gov.my

3. BIL iv vi RUJUKAN Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/2002. Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2/1993. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bit. 3/1984.

  Pekeliling

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING AKAUNTAN …

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING AKAUNTAN …

www.anm.gov.my

anm(t) 81/10/6/10 (48) kerajaan malaysia surat pekeliling akauntan negara malaysia bilangan 8 tahun 2018 tarikh akhir proses dokumen kewangan bagi tahun kewangan 2018

  Pekeliling, Bilangan

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING AKAUNTAN …

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING AKAUNTAN …

www.anm.gov.my

anm(t) 81/10/6/10 (49) kerajaan malaysia surat pekeliling akauntan negara malaysia bilangan 9 tahun 2018 tarikh dan peraturan pembayaran gaji tahun 2019

  Pekeliling, Bilangan

SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 15 …

SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 15 …

docs.jpa.gov.my

3. Rekod perkhidmatan merupakan dokumen yang mencatatkan maklumat pegawai sektor awam. Salah satu jenis rekod tersebut ialah Buku Perkhidmatan yang merupakan dokumen penting bagi urusan perkhidmatan seseorang pegawai seperti mana yang dinyatakan dalam Bahagian II kepada Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2007 - Panduan Pengurusan …

  Pekeliling, Perkhidmatan, Bilangan, Pekeliling perkhidmatan bilangan, Pekeliling perkhidmatan bilangan 5

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING AKAUNTAN …

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING AKAUNTAN …

www.anm.gov.my

bertarikh 8 Jun 2021: Cadangan Pindaan Arahan Perbendaharaan 105 – Tarikh Membayar Gaji dan surat rujukan MOF.BKSK.600-2/13/1(1) bertarikh 29 Oktober 2021: Penetapan Tarikh dan Peraturan Pembayaran Emolumen Tahun 2022. 3. PERATURAN PEMBAYARAN EMOLUMEN Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia (SPANM) ini hendaklah dibaca bersama

  Pekeliling, Perbendaharaan

Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2017

Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2017

www.jpapencen.gov.my

jpa.500-5/1/3 (1) no. siri: kerajaan malaysia surat pekeliling perkhidmatan bilangan 2 tahun 2017 kebenaran gantian cuti rehat melebihi 150 hari digunakan

  Sutra, Pekeliling, Perkhidmatan, Bilangan, Surat pekeliling perkhidmatan bilangan

TATACARA TINDAKAN TATATERTIB

TATACARA TINDAKAN TATATERTIB

imej.spa.gov.my

Pekeliling Surat Pekeliling Surat Edaran Yang Berkaitan 15 1 21 2 25 3 35 4 59 7 67 8 75 9 83 10 97 11 41 103 5 47 BAB 6. ... kenaikan pangkat telah ditubuhkan di peringkat kementerian, jabatan . Pegawai Perkhidmatan Awam Am Persekutuan di bawah Perkara 132(1)(c) ... Keterhutangan kewangan yang serius – Peraturan 13 Meminjamkan wang ...

  Pekeliling, Kementerian, Tatacara, Tatatertib, Kewangan, Tindakan, Tatacara tindakan tatatertib

www.sabah.gov.my

www.sabah.gov.my

www.sabah.gov.my

pekeliling jabatan bendahari negeri sabah bil. 15 tahun 2017 27 november 2017 tatacara penyediaan dan pembayaran pencen dan ganjaran mantan apdun

  Pekeliling, Tahun, Bendahari

KERAJAAN MALAYSIA - anm.gov.my

KERAJAAN MALAYSIA - anm.gov.my

www.anm.gov.my

spanm bil. 11/2017 anm(t) 81/10/6/10 (40) kerajaan malaysia surat pekeliling akauntan negara malaysia bilangan 11 tahun 2017 polisi peralihan pelaksanaan

  Pekeliling, Kerajaan

KERAJAAN MALAYSIA Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan ...

KERAJAAN MALAYSIA Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan ...

www.portal.doa.gov.my

Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 2.6/2013 M.S. 2/34 TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN KP 2.6/2013 Pelupusan 1. Objektif 1.1 Pelupusan aset kerajaan bertujuan untuk :- 1.1.1 Memastikan agensi Kerajaan tidak menyimpan aset yang

  East, Pekeliling, Hail, Kerajaan, Aset alih kerajaan, Aset kerajaan

Borang Perubatan 1/09

Borang Perubatan 1/09

hrpz2.moh.gov.my

Dokumen Kewangan : Harga (RM) ii 13. Dokumen Sokongan Yang Disertakan ... Kelulusan Penggunaan Ubat Oleh Kementerian Kesihatan Malaysia/ Pengarah Hospital Universiti “Penggunaan ubat yang . ... peraturan sebagaimana yang ditetapkan dalam Perintah Am Bab F Tahun 1974 dan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 21 Tahun 2009. Berkaitan itu, permohonan ...

  Pekeliling, Kementerian, Kewangan

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN JAWATANKUASA …

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN JAWATANKUASA …

www.lgm.gov.my

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN PS5.1/2013 No Perkara Tanggungjawab Catatan 1. Tujuan 1.1. Pekeliling ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai penubuhan, peranan serta

  Pekeliling

BORANG PERAKUAN DAN PENGESAHAN OLEH PEGAWAI …

BORANG PERAKUAN DAN PENGESAHAN OLEH PEGAWAI …

www.jpapencen.gov.my

BORANG PERAKUAN DAN PENGESAHAN OLEH PEGAWAI PERUBATAN KERAJAAN * [ Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2001 ] 1. Nama Pesakit 2. No. Kad Pengenalan 6. Saya memperakukan kemudahan di butiran 4 dan / atau 5 diperlukan oleh pesakit, walau bagaimanapun ianya disahkan tidak dapat

  Pekeliling, Perkhidmatan, Bilangan, Pekeliling perkhidmatan bilangan 4

RASIONALISASI SKIM PERKHIDMATAN BAGI PERKHIDMATAN …

RASIONALISASI SKIM PERKHIDMATAN BAGI PERKHIDMATAN …

docs.jpa.gov.my

kerajaan malaysia _____ pekeliling perkhidmatan bilangan 1 tahun 2016 _____ rasionalisasi skim perkhidmatan . bagi perkhidmatan awam persekutuan . di bawah sistem saraan malaysia . jabatan perkhidmatan awam . malaysia

  Malaysia, Pekeliling, Sistem, Saraan, Sistem saraan malaysia

SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 8 TAHUN …

SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 8 TAHUN …

docs.jpa.gov.my

Kumpulan Pengurusan dan Profesional serta Kumpulan Pelaksana bagi ... Anggota Perkhidmatan Awam Persekutuan (Lampiran A2 – Panduan Pelaksanaan Sistem Penilaian Prestasi Pegawai Perkhidmatan Awam Malaysia dan Lampiran A3 – Panduan Penyediaan Sasaran Kerja Tahunan). 2 3. Penambahbaikan terhadap sistem penilaian sedia ada juga …

  Panduan, Pekeliling, Kumpulan

Kadar Dan Syarat Tuntutan Elaun, Kemudahan Dan Bayaran ...

Kadar Dan Syarat Tuntutan Elaun, Kemudahan Dan Bayaran ...

pengurusan.moh.gov.my

Perkhidmatan Awam melalui surat bil. (30) dan (40) dlm. JPA (S) 63/163 bertarikh 23 Ogos 1994 dan 10 November 1994 atau mana-mana peraturan lain yang akan dikeluarkan oleh Agensi Pusat dari semasa ke semasa; 3.1.1.10 tuntutan Elaun Gantian Makan mengikut kadar Elaun Makan di bawah Pekeliling Bertugas Rasmi yang

  Sutra, Pekeliling, Surat bil

KEW.PA-10 BORANG ADUAN KEROSAKAN ASET ALIH …

KEW.PA-10 BORANG ADUAN KEROSAKAN ASET ALIH …

jknj.moh.gov.my

Pekeliling Perbendaharaan Malaysia AM 2.4 Lampiran B KEW.PA-10 BORANG ADUAN KEROSAKAN ASET ALIH Bahagian I (Untuk diisi oleh Pengadu) 1. Jenis Aset : 2. Nombor Siri Pendaftaran Aset/ : Komponen 3. Pengguna Terakhir : 4. Tarikh Kerosakan : 5. Perihal Kerosakan : 6. Nama Dan Jawatan : 7. Tarikh :

  Pekeliling, Perbendaharaan, Pekeliling perbendaharaan

KADAR BAYARAN PENSYARAH/PENCERAMAH DAN …

KADAR BAYARAN PENSYARAH/PENCERAMAH DAN …

bendahari.ump.edu.my

RUJUKAN : SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 19 TAHUN 2002 Diploma/ Sijil Sarjana Muda Sarjana Ph.D RM100.00 /jam RM200.00 /jam RM300.00 /jam RM400.00 /jam Had Maksimum Sebulan Tidak melebihi 1/2 daripada gaji bulanan pegawai Semua pegawai tetap, kontrak, sementara, sambilan dan sangkut yang memberi syarahan/ceramah sambilan atau …

  Pekeliling, Perbendaharaan, Pekeliling perbendaharaan

docs.jpa.gov.my

docs.jpa.gov.my

docs.jpa.gov.my

Dengan berkuatkuasanya Garis Panduan ini, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2011 ditangguhkan pelaksanaannya. Sekian, terima kasih. "WAWASAN KEMAKMURAN BERSAMA 2030" "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" Saya yang menjalankan amanah, (TAN SRI MOHD KHAIRUL ADIB BIN ABD RAHMAN) s.k. YBhg. Dato' Asri bin Hamidon Ketua Setiausaha …

  Pekeliling

KEW.PS-8 BORANG PERMOHONAN STOK (INDIVIDU ... - …

KEW.PS-8 BORANG PERMOHONAN STOK (INDIVIDU ... - …

www.selangor.gov.my

Pekeliling Perbendaharaan Malaysia AM 6.5 Lampiran B

  Pekeliling, Perbendaharaan, Pekeliling perbendaharaan

II. PENGURUSAN ASET ALIH 1. Apakah yang dimaksudkan ... - …

II. PENGURUSAN ASET ALIH 1. Apakah yang dimaksudkan ... - …

www.doa.gov.my

11 24. Bagi aset seperti penghawa dingin yang melekat di siling dan didaftarkan sebagai Aset Tak Alih perlu ada di dalam KEW.PA-7? Alat penghawa dingin yang melekat pada bangunan adalah komponen bangunan dan didaftarkan mengikut Tatacara Pengurusan Aset Tak Alih (Pekeliling Am Bil. 2 Tahun 2012).

  Pekeliling, Tahun

DASAR PENGURUSAN DOKUMEN TERPERINGKAT

DASAR PENGURUSAN DOKUMEN TERPERINGKAT

www.pnm.gov.my

(c) Surat Pekeliling Am Bil. 2 Tahun 1987, Peraturan Pengurusan Rahsia Rasmi (d) Akta Rahsia Rasmi 1972, Pindaan 1987 1.2 Langkah Kerajaan mengadakan peraturan-peraturan sedemikian adalah untuk memastikan bahan-bahan tersebut yang merupakan aset kerajaan tidak terjatuh ke tangan orang-orang atau pihak-pihak yang boleh

  Sutra, Pekeliling, Surat pekeliling, Kerajaan

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2021

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2021

docs.jpa.gov.my

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2021 DASAR PELAKSANAAN IMUNISASI COVID-19 BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN ... apa-apa pekeliling, surat pekeliling, peraturan dan arahan . lain yang dikeluarkan oleh Kerajaan dari semasa ke semasa sepanjang perkhidmatannya dalam …

  Malaysia, Sutra, Pekeliling, Surat pekeliling, Kerajaan, Kerajaan malaysia pekeliling

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2017

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2017

docs.jpa.gov.my

Waktu Bekerja Berperingkat (WBB) telah dilaksanakan di semua agensi Kerajaan Persekutuan mulai 1 Jun 2007 sebagaimana yang ditetapkan di dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2007 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan . 2 Bilangan 3 Tahun 2010. Tambahan Waktu Peringkat bagi bulan Ramadan telah

  Pekeliling, Waktu, Bekerja, Berperingkat, Waktu bekerja berperingkat

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2018

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2018

docs.jpa.gov.my

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2018 GARIS PANDUAN PENGENDALIAN KES GANGGUAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA TUJUAN Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan menjelaskan tindakan yang perlu diambil oleh Ketua Jabatan dan pegawai-pegawai yang terlibat dalam mengendalikan kes gangguan seksual di tempat kerja. …

  Pekeliling, Perkhidmatan, Bilangan, Pekeliling perkhidmatan, Pekeliling perkhidmatan bilangan 5, Gangguan seksual, Gangguan, Seksual

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2016

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2016

docs.jpa.gov.my

KERAJAAN MALAYSIA _____ PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2016 _____ KEMUDAHAN CUTI KUARANTIN . TUJUAN . 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan melaksanakan keputusan Kerajaan berkaitan dengan kemudahan Cuti Kuarantin kepada pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan. LATAR BELAKANG . 2. Kemudahan Cuti

  Malaysia, Pekeliling, Cuti, Cuti kuarantin, Kuarantin, Malaysia pekeliling

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2004

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2004

www.pcb.gov.my

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2004 _____ PANDUAN PERTUKARAN PEGAWAI AWAM . TUJUAN . 1. Pekeliling ini bertujuan menjelaskan urusan pertukaran pegawai awam supaya dapat dilaksanakan dengan lebih teratur, berkesan dan seragam. LATAR BELAKANG. 2. Pertukaran merupakan salah satu fungsi pengurusan sumber manusia yang …

  Pekeliling

Pekeliling Bil 3 Tahun 2002 - Public Service Department

Pekeliling Bil 3 Tahun 2002 - Public Service Department

docs.jpa.gov.my

KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2002 PEMILIKAN DAN PERISYTIHARAN HARTA OLEH PEGAWAI AWAM TUJUAN 1. Pekeliling ini bertujuan untuk memberi penjelasan dan panduan mengenai pemilikan dan perisytiharan harta oleh pegawai awam di bawah Peraturan 10,

  Malaysia, Pekeliling, Harta, Kerajaan, Malaysia pekeliling

PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL 52013 - PENGURUSAN …

PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL 52013 - PENGURUSAN …

audit.moh.gov.my

Kenderaan Kerajaan. LATAR BELAKANG 2. Pada masa ini, peraturan berhubung Pengurusan Kenderaan Kerajaan terkandung di dalam beberapa Pekeliling Perbendaharaan dan Surat Arahan Perbendaharaan. Sehubungan itu, peraturan tersebut digabungkan di dalam satu pekeliling untuk memudahkan rujukan. Selain itu, beberapa peraturan dikemas kini

  Pekeliling, Kerajaan

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2015

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2015

docs.jpa.gov.my

2 dan bapa angkat yang sah di sisi undang-undang serta anak angkat (termasuk anak angkat de facto dan anak pelihara) yang sah di sisi undang-undang.. TAFSIRAN . 4. Dalam Pekeliling Perkhidmatan ini - ‘ahli keluarga terdekat’ bermaksud suami, isteri, ibu kandung atau ibu

  2015, Pekeliling, Perkhidmatan, Pekeliling perkhidmatan

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2015

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2015

docs.jpa.gov.my

PERMOHONAN KEMUDAHAN CUTI TANPA REKOD . BAGI URUSAN KEMATIAN AHLI KELUARGA TERDEKAT. DI BAWAH PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2015. Arahan: Maklumat hendaklah dilengkapkan dengan jelas dan menggunakan huruf besar.

  Pekeliling, Perkhidmatan, Bilangan, Pekeliling perkhidmatan bilangan 4

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 21 TAHUN 2009

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 21 TAHUN 2009

www.ummc.edu.my

jpa (saraan) (s) 264/15/16-4 ( 5 ) no. siri : kerajaan malaysia. pekeliling perkhidmatan bilangan 21 tahun 2009. peraturan permohonan perbelanjaan kemudahan perubatan

  Pekeliling, Perkhidmatan, Bilangan, Pekeliling perkhidmatan bilangan

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2015

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2015

docs.jpa.gov.my

1 jpa.saraan(s) 81/3/7 jld.2 ( 1 ) no. siri: kerajaan malaysia pekeliling perkhidmatan bilangan 2 tahun 2015 penambahbaikan kaedah pemberian

  2015, Pekeliling, Tahun, Tahun 2015

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2003

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2003

docs.jpa.gov.my

kerajaan seri paduka baginda . malaysia . pekeliling perkhidmatan bilangan 4 tahun 2003 . panduan urusan persaraan dan pencen . jabatan perkhidmatan awam

  Sire, Pekeliling, Urusan, Paduka, Baginda, Seri paduka baginda

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 21 TAHUN 2009

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 21 TAHUN 2009

ummc.edu.my

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 1993 (SPP Bil. 1/1993). 4. Selaras dengan hasrat untuk mempertingkatkan keberkesanan penyampaian perkhidmatan, Kerajaan telah bersetuju supaya peraturan permohonan perbelanjaan kemudahan …

  Pekeliling, Perkhidmatan, Bilangan, Pekeliling perkhidmatan bilangan

Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 9.1 Lampiran A

Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 9.1 Lampiran A

hrpz2.moh.gov.my

Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 9.1 Lampiran B M.S. 1/3 LAMPIRAN B SURAT KELULUSAN DAN TAWARAN PEMBIAYAAN KOMPUTER / TELEFON PINTAR (SMARTPHONES) Encik/Puan, No. K/P: Permohonan Mendapatkan Pembiayaan Komputer Dengan ini dimaklumkan bahawa permohonan tuan/puan untuk mendapatkan kemudahan …

  Sutra, Pekeliling, Perbendaharaan, Pekeliling perbendaharaan

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2011

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2011

docs.jpa.gov.my

4 (h) pengambilan PSH hendaklah berdasarkan keperluan tugas yang bersesuaian dengan kelayakan prinsip akademik berasaskan kadar upahan untuk kerja (rate for the job); (i) waktu bekerja PSH adalah selama sembilan (9) jam sehari

  Pekeliling, Perkhidmatan, Bilangan, Pekeliling perkhidmatan bilangan

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2019 - JMG

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2019 - JMG

www.jmg.gov.my

untuk melaksanakan Waktu Bekerja Fleksi (WBF) bagi menggantikan Waktu Bekerja Berperingkat (WBB) di agensi Kerajaan Persekutuan di seluruh negara. LATAR BELAKANG Elemen fleksibiliti bagi waktu bekerja dalarn perkhidmatan awam telah dilaksanakan sejak tahun 1998 apabila Kerajaan memperkenalkan WBB. 3.

  Pekeliling, Perkhidmatan, Bilangan, Waktu, Bekerja, Berperingkat, Waktu bekerja berperingkat, Pekeliling perkhidmatan bilangan 5, Waktu bekerja

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 21 TAHUN 2009

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 21 TAHUN 2009

docs.jpa.gov.my

kemudahan perubatan yang diperlukan oleh seseorang pegawai atau pesara Perkhidmatan Awam Persekutuan atau ahli keluarga mereka yang berkelayakan tidak dapat diperolehi di hospital/ klinik Kerajaan, kemudahan perubatan tersebut boleh diperolehi di hospital/ klinik/ agensi swasta atas tanggungan

  Pekeliling, Diperlukan

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2017

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2017

docs.jpa.gov.my

kemudahan Cuti Umrah adalah seperti yang berikut: a. Cuti Umrah adalah bagi maksud menunaikan ibadah umrah di tanah suci Mekah dan ziarah di Madinah; b. Cuti Umrah adalah cuti tanpa rekod yang diperuntukkan kepada . pegawai . perkhidmatan awam. persekutuan yang beragama Islam dan bertaraf tetap;

  2017, Pekeliling, Perkhidmatan, Bilangan, Tahun, Cuti, Pekeliling perkhidmatan bilangan 3 tahun 2017

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2014

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2014

docs.jpa.gov.my

Kerajaan telah menambah baik pelaksanaan kemudahan Cuti Menjaga Anak supaya tidak terikat dengan tempoh Cuti Bersalin. Kemudahan Cuti Menjaga Anak yang tidak terikat dengan tempoh Cuti Bersalin turut diperluas kepada pegawai wanita yang mempunyai anak tiri tanggungan, anak angkat yang diambil mengikut undang-undang dan anak pelihara.

  Pekeliling, Cuti, Kemudahan, Kemudahan cuti, Bersalin, Cuti bersalin

Similar queries