Example: tourism industry

Search results with tag "Kerajaan"

Pengurusan Kenderaan Kerajaan - Universiti Putra Malaysia

Pengurusan Kenderaan Kerajaan - Universiti Putra Malaysia

devel.upm.edu.my

PENGURUSAN KENDERAAN KERAJAAN WP 4.1 Pengurusan Kenderaan Kerajaan 1. Tujuan 1.1 Pekeliling ini bertujuan untuk menetapkan peraturan mengenai Pengurusan Kenderaan Kerajaan. 2. Latar Belakang 2.1 Pada masa ini, peraturan berhubung Pengurusan Kenderaan Kerajaan terkandung di dalam beberapa Pekeliling

  Pengurusan, Kenderaan, Kerajaan, Pengurusan kenderaan kerajaan

JABATAN PERDANA MENTERI - treasury.gov.my

JABATAN PERDANA MENTERI - treasury.gov.my

www.treasury.gov.my

84 Aktiviti 3 : Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah Fungsi : (a) Penghubung antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah; (b) pemudahcara dalam pelaksanaan projek pembangunan Kerajaan

  Kerajaan

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2017

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2017

docs.jpa.gov.my

KERAJAAN MALAYSIA . PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2017 . PENAMBAHBAIKAN WAKTU BEKERJA BERPERINGKAT (WBB) DI AGENSI KERAJAAN PERSEKUTUAN . TUJUAN . 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan memaklumkan keputusan Kerajaan berhubung dengan penambahbaikan Waktu Bekerja Berperingkat (WBB) di agensi …

  Malaysia, Pekeliling, Kerajaan, Kerajaan malaysia

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - Towards Sustaining …

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - Towards Sustaining …

www.lgm.gov.my

30 april 2014 30 april 2014 p.u. (a) 119 warta kerajaan persekutuan federal government gazette peraturan-peraturan lembaga getah malaysia (pelesenan dan permit) 2014

  Kerajaan, Persekutuan, Warta kerajaan persekutuan, Warta

BAHAGIAN 4 KAWALAN ASET ALIH KERAJAAN - …

BAHAGIAN 4 KAWALAN ASET ALIH KERAJAAN - …

audit.moh.gov.my

BAHAGIAN 4 KAWALAN ASET ALIH KERAJAAN Tujuan : Bagi menentukan sama ada rekod-rekod harta modal, inventori dan bekalan pejabat ada diselenggarakan, mengikut peraturan dan kemas kini dan juga bagi menentukan

  Hail, Kerajaan, Alih kerajaan

BAJET 2016 - treasury.gov.my

BAJET 2016 - treasury.gov.my

www.treasury.gov.my

ix BAJET KERAJAAN PERSEKUTUAN 2016 PERBELANJAAN MENGURUS PERBELANJAAN PEMBANGUNAN KE MANA DIBELANJAKAN DARI MANA DATANGNYA 1 Terdiri daripada hasil, pinjaman dan penggunaan aset Kerajaan.

  Kerajaan

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - Customs

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - Customs

gst.customs.gov.my

29 disember 2017 29 december 2017 p.u. (a) 447 warta kerajaan persekutuan federal government gazette perintah cukai barang dan perkhidmatan (pelepasan) (pindaan) 2017

  Kerajaan, Persekutuan, Warta kerajaan persekutuan, Warta

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - imej.spa.gov.my

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - imej.spa.gov.my

imej.spa.gov.my

13 november 2017 13 november 2017 p.u. (a) 343 warta kerajaan persekutuan federal government gazette kaedah-kaedah suruhanjaya perkhidmatan awam 2017

  Kerajaan, Persekutuan, Warta kerajaan persekutuan, Warta

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - hasil.gov.my

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - hasil.gov.my

www.hasil.gov.my

27 disember 2017 27 december 2017 p.u. (a) 420 warta kerajaan persekutuan federal government gazette kaedah-kaedah cukai pendapatan (potongan daripada saraan) (pindaan) 2017

  Kerajaan, Persekutuan, Warta kerajaan persekutuan, Warta

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - miti.gov.my

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - miti.gov.my

www.miti.gov.my

31 mac 2017 31 march 2017 p.u. (a) 103 warta kerajaan persekutuan federal government gazette perintah kastam (larangan mengenai import) 2017

  Kerajaan, Persekutuan, Warta kerajaan persekutuan, Warta

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - mcmc.gov.my

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - mcmc.gov.my

www.mcmc.gov.my

14 april 2015 14 april 2015 p.u. (a) 78 warta kerajaan persekutuan federal government gazette peraturan-peraturan perkhidmatan pos (pelesenan) 2015

  Federal, Kerajaan, Persekutuan, Warta kerajaan persekutuan, Warta, Warta kerajaan persekutuan federal

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - customs.gov.my

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - customs.gov.my

www.customs.gov.my

27 disember 2013 27 december 2013 p.u. (a) 376 warta kerajaan persekutuan federal government gazette perintah cukai jualan (pengecualian ) 2013

  Federal, Kerajaan, Persekutuan, Warta kerajaan persekutuan, Warta, Warta kerajaan persekutuan federal

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - …

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - …

gst.customs.gov.my

29 disember 2017 29 december 2017 p.u. (a) 446 warta kerajaan persekutuan federal government gazette peraturan-peraturan cukai barang dan perkhidmatan (pindaan) t r s y

  Federal, Kerajaan, Persekutuan, Warta kerajaan persekutuan, Warta, Warta kerajaan persekutuan federal

Pelaksanaan Kerajaan Elektronik Malaysia - isac.intan.my

Pelaksanaan Kerajaan Elektronik Malaysia - isac.intan.my

isac.intan.my

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration Pelaksanaan Kerajaan Elektronik Malaysia Oleh: Unti LathianEG danPengurusan

  Cisa, Pelaksanaan, Kerajaan, Elektronik, Pelaksanaan kerajaan elektronik

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - …

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - …

gst.customs.gov.my

29 disember 2017 29 december 2017 p.u. (b) 610 warta kerajaan persekutuan federal government gazette penetapan tarikh permulaan kuat kuasa appointment of date of coming into operation

  Federal, Kerajaan, Persekutuan, Warta kerajaan persekutuan, Warta, Warta kerajaan persekutuan federal

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - Customs

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - Customs

www.customs.gov.my

27 mac 2015 27 march 2015 p.u. (a) 58 warta kerajaan persekutuan federal government gazette perintah cukai barang dan perkhidmatan (pembekalan berkadar …

  Kerajaan, Persekutuan, Warta kerajaan persekutuan, Warta

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - hasil.gov.my

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - hasil.gov.my

www.hasil.gov.my

30 januari 2014 30 january 2014 p.u. (a) 35 warta kerajaan persekutuan federal government gazette kaedah-kaedah cukai pendapatan …

  Federal, Kerajaan, Persekutuan, Warta kerajaan persekutuan, Warta, Warta kerajaan persekutuan federal

PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL 52013 - PENGURUSAN …

PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL 52013 - PENGURUSAN …

audit.moh.gov.my

6.2.2 Perolehan Kenderaan Kerajaan selain daripada Kereta Saloon hendaklah mendapat kelulusan peruntukan Bahagian Pengurusan Belanjawan, Perbendaharaan dan mematuhi tatacara perolehan Kerajaan yang berkuat kuasa. 6.3 Model Kereta Saloon yang ditetapkan di perenggan 6.1 dan 6.2.1 adalah tertakluk kepada pindaan yang diluluskan oleh

  Perolehan, Kerajaan, Perolehan kerajaan

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2021

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2021

docs.jpa.gov.my

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2021 DASAR PELAKSANAAN IMUNISASI COVID-19 BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN ... apa-apa pekeliling, surat pekeliling, peraturan dan arahan . lain yang dikeluarkan oleh Kerajaan dari semasa ke semasa sepanjang perkhidmatannya dalam …

  Malaysia, Sutra, Pekeliling, Surat pekeliling, Kerajaan, Kerajaan malaysia pekeliling

DASAR PENGURUSAN DOKUMEN TERPERINGKAT

DASAR PENGURUSAN DOKUMEN TERPERINGKAT

www.pnm.gov.my

(c) Surat Pekeliling Am Bil. 2 Tahun 1987, Peraturan Pengurusan Rahsia Rasmi (d) Akta Rahsia Rasmi 1972, Pindaan 1987 1.2 Langkah Kerajaan mengadakan peraturan-peraturan sedemikian adalah untuk memastikan bahan-bahan tersebut yang merupakan aset kerajaan tidak terjatuh ke tangan orang-orang atau pihak-pihak yang boleh

  Sutra, Pekeliling, Surat pekeliling, Kerajaan

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - Customs

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - Customs

www.customs.gov.my

27 mac 2015 27 march 2015 p.u. (a) 59 warta kerajaan persekutuan federal government gazette perintah cukai barang dan perkhidmatan (pelepasan) (pindaan) 2015

  Barang, Kerajaan, Persekutuan, Warta kerajaan persekutuan, Warta

JADUAL 1 - MOHON TANAH KERAJAAN - …

JADUAL 1 - MOHON TANAH KERAJAAN - …

www.pdtag.gov.my

4 viii. Bilangan anak dalam tanggungan dan butir-butir diri mereka adalah seperti berikut:- BIL NAMA JANTINA UMUR NAMA SEKOLAH/INSTITUSI

  Kerajaan, Tanah, Jadual, Jadual 1 mohon tanah kerajaan, Mohon

JPA.BP.SPPP.B04 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM …

JPA.BP.SPPP.B04 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM …

www.jpapencen.gov.my

notis pelepasan / pengasingan caruman kerajaan di kumpulan wang simpanan pekerja untuk tujuan pengiraan faedah persaraan maklumat ahli 3. nama 4. tarikh lahir

  Kerajaan

www.kabinet.gov.my

www.kabinet.gov.my

www.kabinet.gov.my

cn 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Bahagian Kabinet, Perlembagaan Dan Perhubungan Antara Kerajaan, o o z z z z 0 0 z o z CE Jabatan Perdana Menteri,

  Kerajaan

Surat Hebahan Hari-Hari Kelepasan Am ... - …

Surat Hebahan Hari-Hari Kelepasan Am ... - …

www2.selangor.gov.my

setiausaha kerajaan, negeri selangor darul ehsan, tingkat 19, bangunan sultan salahuddin abdul aziz shah, 40503 shah alam, selangor darul ehsan

  Kerajaan

MANUAL PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING

MANUAL PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING

eperunding.treasury.gov.my

iii PENDAHULUAN Manual Perolehan Perkhidmatan Perunding Edisi 2011 ini bertujuan untuk memberi panduan dan sebagai rujukan kepada semua Kementerian dan Agensi Kerajaan dalam melaksanakan perolehan perkhidmatan perunding bagi

  Dalam, Perolehan, Kerajaan, Kerajaan dalam

URUSAN SERI PADUKA BAGINDA SHAH ALAM - …

URUSAN SERI PADUKA BAGINDA SHAH ALAM - …

www.hasil.gov.my

2 Nama Majikan 4 <>>>>>? 017 CP8 - Pin. 2017 Borang SARAAN BAGI TAHUN 1 Seperti Didaftarkan E No. Majikan 2 3 Status Majikan 1 = Kerajaan

  Sire, Kerajaan, Paduka, Baginda, Seri paduka baginda

Menangani dalam PEROLEHAN - SPRM

Menangani dalam PEROLEHAN - SPRM

www.sprm.gov.my

dengan apa jua cara elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman dan/atau ... kerajaan • Pengenalan • Fakta berkaitan rasuah dalam perolehan awam ... PELAKSANAAN perolehan Kontraktor melaksanakan kerja, membuat pembekalan atau perkhidmatan. Fasa Proses Kerja

  Dalam, Pelaksanaan, Perolehan, Kerajaan, Elektronik, Dalam perolehan

GARIS PANDUAN KESELAMATAN-14072015 - kpkt.gov.my

GARIS PANDUAN KESELAMATAN-14072015 - kpkt.gov.my

www.kpkt.gov.my

GARIS&PANDUANKESELAMATANFIZIKAL&KPKT&& & 2& & Disediakan Oleh: Bahagian Khidmat Pengurusan Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT)

  Kerajaan

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA BAHAGIAN …

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA BAHAGIAN …

www.jpapencen.gov.my

jpa.bp.umum.bk jabatan perkhidmatan awam malaysia bahagian pasca perkhidmatan aras 2-5, blok c2, kompleks c pusat pentadbiran kerajaan persekutuan

  Pentadbiran, Kerajaan, Pentadbiran kerajaan

GDQ 3URVSHN 3UHVWDVL (NRQRPL

GDQ 3URVSHN 3UHVWDVL (NRQRPL

mof.gov.my

pelaksanaan beberapa inisiatif utama Kerajaan seperti insentif cukai dan langkah liberalisasi untuk menarik pelaburan, terutamanya dalam sektor minyak dan gas serta perkhidmatan. Perbelanjaan awam dijangka terus menyokong aktiviti ekonomi dengan pengembangan perbelanjaan modal oleh Perusahaan Awam Bukan Kewangan (PABK).

  Pelaksanaan, Kerajaan

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN DAN PANDUAN …

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN DAN PANDUAN …

www.ltat.org.my

SALINAN DOKUMEN YANG PERLU DISERTAKAN Borang yang telah lengkap hendaklah dikembalikan kepada : BIL KENYATAAN 1 Kad Pengenalan Pemohon. Ketua Penolong Setiausaha, 2 Kad Pengenalan Pasangan Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor (Bahagian Perumahan) 3 Sijil Nikah / Pendaftaran Perkahwinan / Perceraian /Kematian.

  Pejabat, Kerajaan

PERJANJIAN PENYEWAAN - Bahagian Khidmat Pengurusan

PERJANJIAN PENYEWAAN - Bahagian Khidmat Pengurusan

pengurusan.moh.gov.my

KERAJAAN MALAYSIA yang bagi tujuan Perjanjian ini diwakili oleh ... alih jenis debu kering ABC berat setiap satu 4.5kg atau 9kg [sila nyatakan jika ... Kawalan Keselamatan Tuan Tanah hendaklah menyediakan perkhidmatan kawalan keselamatan selama dua puluh empat (24) jam setiap hari di Bangunan tersebut untuk ...

  Hail, Kerajaan, Bahagian, Kawalan, Penyewaan

Pekeliling Bil 3 Tahun 2002 - Public Service Department

Pekeliling Bil 3 Tahun 2002 - Public Service Department

docs.jpa.gov.my

KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2002 PEMILIKAN DAN PERISYTIHARAN HARTA OLEH PEGAWAI AWAM TUJUAN 1. Pekeliling ini bertujuan untuk memberi penjelasan dan panduan mengenai pemilikan dan perisytiharan harta oleh pegawai awam di bawah Peraturan 10,

  Malaysia, Pekeliling, Harta, Kerajaan, Malaysia pekeliling

RASIONALISASI SKIM PERKHIDMATAN BAGI PERKHIDMATAN …

RASIONALISASI SKIM PERKHIDMATAN BAGI PERKHIDMATAN …

docs.jpa.gov.my

kerajaan malaysia _____ pekeliling perkhidmatan bilangan 1 tahun 2016 _____ rasionalisasi skim perkhidmatan . bagi perkhidmatan awam persekutuan . di bawah sistem saraan malaysia . jabatan perkhidmatan awam . malaysia

  Malaysia, Pekeliling, Kerajaan, Kerajaan malaysia

1PEKELILING PERBENDAHARAAN (1PP): PENGURUSAN ASET …

1PEKELILING PERBENDAHARAAN (1PP): PENGURUSAN ASET

www.moe.gov.my

BAHAGIAN PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L A Y S I A 4 AM 2.3 AM 2.1 AM 2.2 AM 2.4 AM 1.1 AM 2.5 Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan - Pendaftaran

  East, Hail, Kerajaan, Bahagian, Aset alih kerajaan

ArAhAn PerbendAhArAAn

ArAhAn PerbendAhArAAn

www.mof.gov.my

Aset Awam adalah semua aset termasuk Aset Tak Alih serta Barang-Barang Awam yang mempunyai pengertian yang diberi kepadanya di bawah seksyen 3 Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61] yang dibeli, disewa beli atau dibina dengan wang Kerajaan, yang diterima melalui sumbangan atau hadiah, yang diperolehi melalui proses

  East, Hail, Kerajaan

KAEDAH PEROLEHAN KERAJAAN : PEMBELIAN TERUS &amp; …

KAEDAH PEROLEHAN KERAJAAN : PEMBELIAN TERUS &

pmsarawak.treasury.gov.my

nombor kod untuk setiap dokumen tawaran sebut harga Initial Menandatangani ringkas pada lembaran yang menyatakan harga dan pada apa-apa pindaan tulisan atau taipan bertindih dalam tawaran sebut harga Merekod Merekod pada borang jadual sebut harga dengan mencatatkan nama penyebut harga, kod penyebut harga, harga yang ditawarkan, tempoh siap/tempoh

  True, Perolehan, Kaedah, Kerajaan, Pembelian, Kaedah perolehan kerajaan, Pembelian terus amp

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - dca.gov.my

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - dca.gov.my

www.dca.gov.my

P.U. (A) 97 6 Peraturan 85. Tindakan pra-penerbangan oleh ketua juruterbang kapal udara 86. Taklimat penumpang oleh ketua juruterbang 87. Kelengkapan keselamatan bagi …

  Kerajaan, Persekutuan, Warta kerajaan persekutuan, Warta

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING AKAUNTAN …

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING AKAUNTAN …

www.anm.gov.my

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA BILANGAN 5 TAHUN 2021 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan TARIKH DAN PERATURAN PEMBAYARAN EMOLUMEN TAHUN 2022 1. TUJUAN Surat Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan:- 1.1 Tarikh pembayaran emolumen bulanan bagi …

  Malaysia, Sutra, Pekeliling, Surat pekeliling, Kerajaan, Kerajaan malaysia surat pekeliling

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING AKAUNTAN …

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING AKAUNTAN …

www.anm.gov.my

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA BILANGAN 5 TAHUN 2021 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan TARIKH DAN PERATURAN PEMBAYARAN EMOLUMEN TAHUN 2022 1. TUJUAN Surat Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan:- 1.1 Tarikh pembayaran emolumen bulanan bagi …

  Malaysia, Pekeliling, Kerajaan, Kerajaan malaysia

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING AKAUNTAN …

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING AKAUNTAN …

www.anm.gov.my

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA BILANGAN 6 TAHUN 2021 TARIKH AKHIR PROSES DOKUMEN KEWANGAN ... perolehan aset, sila rujuk Lampiran B – Garis Panduan Perakaunan Aset dan Inventori. Rujuk Garis Panduan eP. PTJ PTJ 29.11.2021 24.12.2021 .

  Perolehan, Kerajaan

Similar queries