Example: barber

Search results with tag "Ve teknik"

Hukuki ve Teknik Boyutuyla Elektronik Tebligat ile …

Hukuki ve Teknik Boyutuyla Elektronik Tebligat ile …

www.ankarabarosu.org.tr

Prof. Dr. Asaf VAROL Dr. İhsan BAŞTÜRK İŞ ˛ Ankara Barosu Dergisi 265 maddesinde “Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mer-

  Teknik, Ve teknik

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ - tesk.org.tr

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ - tesk.org.tr

www.tesk.org.tr

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

  Teknik, Ve teknik

Similar queries