Example: barber

Search results with tag "Sosial kompetanse"

6 Sosial kompetanse – å gjøre andre gode

6 Sosial kompetanse – å gjøre andre gode

www.stiftelsen-hvasser.no

6 Sosial kompetanse – å gjøre andre gode Fra læreplanen: • Eleven skal kunne forklare hva sosial kompetanse vil si, og gi eksempler på hvordan en selv kan bruke sosial

  Kompetanse, Sosial kompetanse, Sosial

Lærerens profesjonskunnskap i historisk perspektiv

Lærerens profesjonskunnskap i historisk perspektiv

arvema.com

4 … faglig kompetanse, endrings- og utviklingskompetanse, yrkesetisk kompetanse, didaktisk kompetanse og sosial kompetanse (NOU 2003:16 §23.5).

  Kompetanse, Sosial kompetanse, Sosial

Emosjonell og Sosial Kompetanse (ESK) i arbeidslivet

Emosjonell og Sosial Kompetanse (ESK) i arbeidslivet

www.stamiweber.no

Emosjonell og sosial kompetanse-4: • Relasjonelle (sosiale) ferdigheter (relationship management – å kunne tilpasse seg hensiktsmessig og frembringe ønskelige reaksjoner/atferd hos

  Kompetanse, Sosial kompetanse, Sosial

Similar queries