Example: quiz answers

Search results with tag "Fkit"

EXCEL – OSNOVE - matematika.fkit.hr

EXCEL – OSNOVE - matematika.fkit.hr

matematika.fkit.hr

3 Otvara se novi izbornik, a mi biramo opciju «Worksheet» iz izbornika «General» i pritisnemo «OK»: Vidimo da se sada pojavio novi list, automatski nazvan «Sheet4», lijevo od lista «Sheet3»:

  Fkit

EXCEL – AUTOMATIZACIJA RADA - matematika.fkit.hr

EXCEL – AUTOMATIZACIJA RADA - matematika.fkit.hr

matematika.fkit.hr

2 Preko ovog izbornika možemo dodati nove dodatke ili brisati već postojeće. Oni dodaci koji su u gornjoj listi označeni kvačicom već su instalirani i …

  Matematika, Fkit

2 - Formule i funkcije - matematika.fkit.hr

2 - Formule i funkcije - matematika.fkit.hr

matematika.fkit.hr

1 EXCEL - FORMULE I FUNKCIJE UPISIVANJE FORMULE U POLJE Postoji nekoliko načina da se u određeno polje u Excelu upiše formula: 1. DIREKTNIM UPISIVANJEM

  Formule, Matematika, 2 formule i funkcije matematika, Funkcije, Fkit, Formule i funkcije

Similar queries