Example: bankruptcy

Grovvarer 22/07/04 10:30 Side 2 - BAR transport og …

Grovvarer 22/07/04 10:30 Side 2. SIKKER transport . AF Grovvarer . Branchearbejdsmilj r det for transport og engros Grovvarer 22/07/04 10:30 Side 4. INDHOLD FORORD. s1: Indhold Denne branchevejledning er udarbejdet af Branchearbejdsmilj r det for transport og engros og er en del af indsatsen for at styrke den forebyggende arbejdsmilj indsats inden for transportomr det. Branchevejledningen er en del af en st rre indsats for at f d kket s2: risiko for smittespredning alle aspekter af chauff romr det med detailr dgivning og vejledning inden for omr det specialk ret jer.

3 RISIKO FOR SMITTE-SPREDNING FODERKØRSELMED TANKBIL 2 Der er igennem de senere år anvendt mange penge på at sanere foderstof- og landbrugsbranchen for salmonella og

Tags:

  Timest, Risiko

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Grovvarer 22/07/04 10:30 Side 2 - BAR transport og …

1 Grovvarer 22/07/04 10:30 Side 2. SIKKER transport . AF Grovvarer . Branchearbejdsmilj r det for transport og engros Grovvarer 22/07/04 10:30 Side 4. INDHOLD FORORD. s1: Indhold Denne branchevejledning er udarbejdet af Branchearbejdsmilj r det for transport og engros og er en del af indsatsen for at styrke den forebyggende arbejdsmilj indsats inden for transportomr det. Branchevejledningen er en del af en st rre indsats for at f d kket s2: risiko for smittespredning alle aspekter af chauff romr det med detailr dgivning og vejledning inden for omr det specialk ret jer.

2 S3: Foderk rsel med tankbil Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i over- ensstemmelse med arbejdsmilj lovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejled- s4: Praktisk sikkerhed ved l sning ningen, som den foreligger og har ikke taget stilling til, om den d kker samtlige relevante emner inden for det p g ldende omr de. s5: Afl sning Branchevejledningen er t nkt som inspiration og vejledning til dig, der arbejder med transport af korn- og foderstoffer og til din sikkerhedsgruppe. Det er din arbejdsgivers pligt at give dig den forn dne instruktion i at udf re arbejdet p en farefri m de herunder i, s6: Praktisk sikkerhed ved afl sning i silo hvordan forholdene hos kunderne skal vurderes og hvad du skal g re, hvis du vurderer, at forholdene ikke er sikkerhedsm ssigt forsvarlige.

3 Det st tter vi ved at lave denne vejled- s7: Med cyklon ning, der ogs kan ogs bruges som inspiration til jeres arbejdspladsvurdering. Branchevejledningen d kker ikke alle aspekter ved chauff romr det. De generelle forhold s8: Praktisk sikkerhed ved afhentning af varer med suge ladvogn omkring arbejdsmilj for chauff rer kan du l se om i Arbejdsmilj h ndbog for chauff - rer . Derudover findes flere specifikke vejledninger som for eksempel Jeg k rer foderstof- bus . Vejledningerne er udgivet af Branchearbejdsmilj r det for transport og engros, og s9: Levering af stors kke med kranmonteret ladvogn henvisninger til dem findes sidst i denne vejledning.

4 S10: Levering af Grovvarer med varetursbil At arbejde med grovvaretransport byder p nogle s rlige arbejdsmilj forhold, herunder risici for uds ttelse for st v og st j. Det er is r s danne forhold vejledningen sigter mod. s11: Bilag til kopiering Hvis du i dit arbejde er p lagt at bruge specielle former for personlige v rnemidler, skal du naturligvis anvende dem. Hvis du oplever fejl og mangler i arbejdsmilj et i forhold til det, der er beskrevet i vejledningen, s opfordrer vi dig til at give dine erfaringer videre til jeres arbejdspladsvurdering, s de kan indarbejdes i handleplanerne og indg i forebyg- gelsen af arbejdsmilj problemer.

5 1. Grovvarer 22/07/04 10:30 Side 6. risiko FOR SMITTE- FODERK RSEL MED. SPREDNING TANKBIL. Der er igennem de senere r anvendt afl sning hos kunderne og reng ring af N r du k rer med tankbil, er der mange mange penge p at sanere foderstof- og vognens tanke og f rerkabine. Kontakt ting at v re opm rksom p . Denne vej- 1. Ved t mning af kun et rum hos en mod- landbrugsbranchen for salmonella og med husdyr, uanset om det sker hos fri- ledning vejleder ikke om enhver sikker- tager anvendes rum nr. 3 i anl g med 6. andre typer bakterier, der har medf rt st r- tids- eller professionelle avlere, kan v re hedsm ssig situation, der kan opst i rum re og mindre forgiftninger af befolkningen problematiske, da der kan ske overflytning arbejdet, men koncentreres om de typiske 2.

6 Ved t mning af to rum hos en modtager og endog har medf rt d dsfald. Som og inficering i nye bes tninger via dig eller sikkerhedsm ssige situationer, der er ved v lges det forreste og det bageste rum chauff r i grovvarebranchen risikerer du at dit udstyr. Derfor skal slanger og andet arbejde med tankbil. I n ste afsnit om k r- 3. Ved t mning af k rre skal sikres, at v re en potentiel smittespreder. Derfor er udstyr holdes fri af potentielle smittespre- sel med ladvogn vil du ogs kunne finde trykket p k rretr kket ikke overstiger det vigtigt, at alle forholdsregler f lges dere, s som dyr, d de dyr og m ddinger.

7 Forhold, som g r sig g ldende for k rsel det tilladte V-v rdi (oftest 1000 kg.). omhyggeligt. Af hensyn til dig selv, foder- Alle foderproducenter har meget klare med tankbil. 4. Ved t mning af anh ngere skal ogs . producenterne og den vrige befolkning, regler p dette omr de. De skal naturligvis sikres j vnt mning. Herudover skal skal du v re opm rksom p det ansvar, altid f lges. opm rksomheden henledes p , at du b rer i den anledning. L sning s fremt der er et eller to fuldt lastede rum tilbage, b r disse ligge midt p . Du har direkte indflydelse p en eventuel anh ngeren.

8 Placeres foderet ikke i smittespredning af salmonella og lignende N r foderet l sses, skal du sikre dig, at du midten, er der risiko for, at anh ngeren gennem personlig hygiejne og under kender afl sser kkef lgen, da det har kan v lte i forbindelse med skarpe betydning for overholdelsen af reglerne for sving. maksimalt akseltryk p bilen, n r f rste afl sning er foretaget. Et eksempel p det Hvis du er i tvivl om l sse- og afl sse- er: r kkef lgen, skal du henvende dig til din arbejdsgiver. 2 3. Grovvarer 22/07/04 10:30 Side 8. PRAKTISK SIKKERHED AFL SNING.

9 VED L SNING. Du b r kende volumen og v gten p det, V r s rligt Afl sningen foreg r selvsagt hos den du l sser p din bil for at undg overl s. enkelte kunde, og her kan v re lige s for- Overl s for ger bremsel ngden voldsomt opm rksom skellige forhold, som der er kunder. Igen er og ger risikoen for v ltning. de typiske sikkerhedsm ssige situationer om vinteren: beskrevet i denne vejledning. Ved f rdsel p stiger og gangbroer p tank- bilen skal udvises agtp givenhed. Sikker- Ved f rdsel p gangbroer og stiger p . hedsgel nderet p tankbilen skal altid an- lastbiler skal du om vinteren v re I silo vendes ved f rdsel p tankens verste opm rksom p , at is kan g re stiger og gangbro.

10 Brug alle trin p stigerne og brug gangbroer meget glatte. Domed kslet kan st tteh ndtagene. Spring ikke det sidste v re frosset fast, da der dannes kondens Se p siloen f r du p begynder afl sning- stykke ned og spring under INGEN omst n- inde i tanken under afl sningen. S rg for, en hvis du vurderer, at det ikke ser sikker- digheder fra gangbro p lastbil til k rre eller at domed kslet er godt smurt med et sili- hedsm ssigt forsvarligt ud at p begynde omvendt. Husk ogs altid at vende ansigtet koneprodukt, som forhindrer fastfrysning. afl sning i siloen, skal du kontakte kunden ind mod stigen ved op- eller nedstigning.