Example: bachelor of science

Installatie- en Servicehandleiding

Av a n t a Installatie- en Servicehandleiding R e m e h a Hoog rendement gaswandtoestel met warmwatervoorziening Vermogen: 6 - 27 kW. Comfortwarmwater: Gaskeur CW4. Remeha Avanta INHOUDSOPGAVE. 1 VEILIGHEID 5. Veiligheid algemeen 5. Veiligheid bij installatie-, inspectie- en onderhoudswerkzaamheden 5. 2 INSTALLEREN 6. De ketel 6. Ketelsamenstelling 6. Werkingsprincipe 6. Regeling 7. Besturing 7. Leveringsomvang 7. Ketel ophangen 8. Afmetingen, opstellingsruimte en aansluitpunten 8. Ophangen Remeha Avanta 9. Montage in badruimten 9. Waterzijdig aansluiten 9. Waterdoorstroming 9. Circulatiepomp 9. Aanvullende richtlijnen voor het sanitair- en cv-water 10.

2 Remeha Avanta INHOUDSOPGAVE 1 VEILIGHEID 5 1.1 Veiligheid algemeen 5 1.2 Veiligheid bij installatie-, inspectie- en onderhoudswerkzaamheden 5

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Installatie- en Servicehandleiding

1 Av a n t a Installatie- en Servicehandleiding R e m e h a Hoog rendement gaswandtoestel met warmwatervoorziening Vermogen: 6 - 27 kW. Comfortwarmwater: Gaskeur CW4. Remeha Avanta INHOUDSOPGAVE. 1 VEILIGHEID 5. Veiligheid algemeen 5. Veiligheid bij installatie-, inspectie- en onderhoudswerkzaamheden 5. 2 INSTALLEREN 6. De ketel 6. Ketelsamenstelling 6. Werkingsprincipe 6. Regeling 7. Besturing 7. Leveringsomvang 7. Ketel ophangen 8. Afmetingen, opstellingsruimte en aansluitpunten 8. Ophangen Remeha Avanta 9. Montage in badruimten 9. Waterzijdig aansluiten 9. Waterdoorstroming 9. Circulatiepomp 9. Aanvullende richtlijnen voor het sanitair- en cv-water 10.

2 Aansluiten sanitaire waterleidingen 10. Aansluiten retour cv-leiding', manometer, expansievat en vul- en aftapkraan. 10. Aansluiten aanvoer cv-leiding', expansievat en veiligheidsventiel 11. Thermostaatkranen 11. Aansluiten condensafvoer 11. Aansluiten vloerverwarming 12. Aansluiten zonneboiler 12. Gaszijdig aansluiten 12. Aanvullende richtlijn voor aansluiten gasleiding 12. Aansluiten gasleiding 12. Rookgasafvoer en luchttoevoer aansluiten 13. Open uitvoering 13. Gesloten uitvoering 14. Uitmonding in verschillende drukgebieden 14. Uitmondingen 15. Materiaal en aansluiten rookgasafvoer 15. Materiaal en aansluiten luchttoevoer (bij gesloten' uitvoering) 16.

3 Aanvullende richtlijnen voor aansluiten rookgasafvoer en/of luchttoevoer 16. Elektrisch aansluiten 16. De besturingsautomaat 16. Watertemperatuurregeling 17. Watergebrekbeveiliging 17. Maximaalbeveiliging 17. Regelaars en thermostaten aansluiten 17. Aansluiten aan/uit-thermostaat 18. Aansluiten modulerende regelaar 18. Aansluiten vorstbeveiliging 18. Blokkerende ingang 19. Aansluiten PDA 19. Inbedrijfstelling 19. Bedieningspaneel 19. Temperaturen uitlezen 19. Aanvullende richtlijnen voor het in bedrijf stellen 20. Ketel bedrijfsklaar maken 20. Normale opstartprocedure 23. Fout tijdens opstartprocedure 23. De ketel afstemmen op de installatie 24.

4 2. Parameters veranderen op gebruikersniveau (zonder toegangscode) 24. Parameters veranderen op serviceniveau (met toegangscode) 25. Belasting (Hi) voor cv-bedrijf veranderen 26. Ketel buiten bedrijf stellen 26. Ketel met vorstbeveiliging, voor langere tijd uit bedrijf 26. Ketel zonder vorstbeveiliging, voor langere tijd uit bedrijf 26. 3 INSPECTIE EN ONDERHOUD 27. Inspectiewerkzaamheden 27. Controle van de waterdruk 27. Controle van de rookgasafvoer en de luchttoevoer op dichtheid 27. Controle van de ontstekingselektrode 28. Controle van de verbranding 28. Controle van de brander 28. Controle van de warmtewisselaar (cv) 29.

5 Onderhoudswerkzaamheden 29. 4 STORINGEN 31. Algemeen 31. Storingscodes 31. Regelstop of blokkering 32. Storingsgeheugen 32. Storingen uitlezen 32. Storingen wissen 33. 5 SERVICE-ONDERDELEN 34. Algemeen 34. Exploded view 35. Legenda 36. 6 CE VERKLARING 37. 7 CHECKLISTEN (PROTOCOLLEN) 38. Checklist voor inbedrijfstelling (inbedrijfstellingsprotocol) 38. Checklist voor jaarlijkse inspectie (inspectieprotocol) 39. Checklist voor onderhoud (onderhoudsprotocol) 39. 8 VOORSCHRIFTEN 40. Normbladen 40. Remeha fabriekstest 40. Aanvullende richtlijnen 40. 9 TECHNISCHE SPECIFICATIES 41. Technische gegevens 41. 10 RENDEMENTGEGEVENS EN GASKEURLABELS 42.

6 Jaarrendement overeenkomstig gaskeur HR 42. Waterzijdig rendement 42. Jaargebruiksrendement voor tapwater overeenkomstig gaskeur CW 42. Gaskeurlabel 42. 3. Remeha Avanta INLEIDING. De Remeha Avanta is een hoog rendement combiketel, be- stemd voor wandmontage. Deze Installatie- en Servicehandleiding is bedoeld voor instal- lateurs en servicemonteurs. Het document bevat belangrijke informatie over de ketel en de (service-)onderdelen, voorbe- reidingen voor montage en installatie, bediening, inspectie, onderhoud, technische specificaties en het lokaliseren en op- heffen van storingen. Naast de Installatie- en Servicehandleiding bestaat de docu- mentatie bij de Remeha Avanta uit: De Montage-instructie.

7 De Gebruikershandleiding, Gebruikersinstructiekaart en Ga- rantiebewijs, voor de eindgebruiker;. Daarnaast zijn de volgende documenten verkrijgbaar: De Projecthandleiding, voor de werkvoorbereider, de project- leider, de calculator, de aannemer of de architect;. Het Product Data Blad, voor de technisch commerci le ge n- teresseerden;. De Eindgebruikersbrochure. Zie ook de Remeha internetsite voor meer nut- tige informatie. Opmerkingen: Lees deze instructie goed door alvorens de ketel op te han- gen, aan te sluiten en in werking te stellen; maak u met de werking en de bediening van de ketel goed vertrouwd en volg de gegeven aanwijzingen stipt op.

8 Remeha is niet verantwoordelijk voor schade die is ont- staan doordat aanwijzingen in deze documentatie niet zijn opgevolgd. Remeha werkt continu aan verbetering van haar produc- ten. De in deze technische informatie gepubliceerde gegevens zijn gebaseerd op de meest recente informatie. Zij worden ver- strekt onder voorbehoud van latere wijzigingen. Wij behouden ons het recht voor, op ongeacht welk moment, de constructie 4. en/of uitvoering van onze producten te wijzigen zonder ver- plichting eerder gedane leveranties dienovereenkomstig aan te passen. Voor suggesties voor verbetering van deze documentatie kunt u contact met ons opnemen.

9 Remeha afdeling Marketing, Postbus 32, 7300 AA Apel- doorn, telefoon: 055 - 549 69 69, internet: 1 VEILIGHEID. Veiligheid algemeen Ruikt u gaslucht? Handel als volgt: rook niet en maak geen vuur of vonken;. bedien geen elektrische schakelaars;. sluit de gaskraan;. open ramen en deuren;. spoor mogelijke lekkage op en dicht deze af. Waarschuwing! Zit het gaslek v r de gasmeter, waarschuw dan het gasbedrijf! Ruikt u rook- of verbrandingsgassen? Handel als volgt: haal de stekker uit het stopcontact;. open ramen en deuren;. spoor mogelijke lekkage op en dicht deze af. Veiligheid bij installatie-, inspectie- en onderhouds- werkzaamheden Volg de specifieke veiligheidsaanwijzingen, zoals aangegeven bij de instructies, stipt op.

10 5. Remeha Avanta 2 INSTALLEREN. De ketel 2 1 Ketelsamenstelling 1. Luchttoevoer 2. Rookgasafvoer 3. Bemanteling/luchtkast 4. Voorplaat warmtewisselaar 3 5. Ontstekings-/ionisatie-elektrode 6. Ventilator 7. Luchtafscheider met automatische ontluchter 16 8. Condensafvoer/sifon 4 9. Bedieningspaneel 10. Circulatiepomp 15 11. Automatische pomp-ontluchter 5 12. Driewegklep 13. Gascombinatieblok 14. Venturi 6 14 15. Besturingsautomaat 13 16. Luchtinlaatpijp 7. 12 Werkingsprincipe Gasluchtmengsel 8 11 De Remeha Avanta is voorzien van een bemanteling die te- vens als luchtkast dient. De ventilator zuigt lucht aan; in de venturi, aan de inlaatzijde van de ventilator, wordt het gas inge- 9 10 spoten.


Related search queries