Example: bankruptcy

KONTAKT OSOBE U ORGANIZACIONIM …

KONTAKT OSOBE U ORGANIZACIONIM JEDINICAMA. Naziv org. jedinice R. br. Adresa KONTAKT osoba Telefon Mob. telefon e-mail (RJ/RRJ/PJ). Mom ilo Jankovi , 011/3210-030 064/6651-599 1 Beograd centar Vase arapi a 13. Mira Kova evi 011/3210-023 064/6652-951 Slavica Stoi evi , 011/3535-066 064/6653-996 @posta rs Jelena Zlati , 011/3535-044 064/6653-117 2 Beogradski venac umadijski trg 2a Tamara Jankovi , 011/3535-044 064/6653-029 Ljiljana Petkovi 011/3535-066 064/6653-968. Vesna Nikoli , 011/3714-041 064/6656-160 3 Zemun Glavna 8. Tatjana Ve ovi 011/3714-035 064/6980-197 4 Pan evo Svetog Save 11 Danica ivojnov 013/309-041 064/6980-118 5 abac Kara or eva 10 Mirjana Joki 015/362-046 064/6663-124 6 Po arevac Jovana erbanovi a 3 Mi a Mitrovi 012/538-038 064/6659-266 Jasmina Radenkovi , 026/634-025 064/6652-100 7 Smederev

R. br. Naziv org. jedinice (RJ/RRJ/PJ) Adresa Kontakt osoba Telefon Mob. telefon e-mail 1 Beograd centar Vase Čarapića 13 Momčilo Janković, Mira Kovačević 011/3210-030

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of KONTAKT OSOBE U ORGANIZACIONIM …

1 KONTAKT OSOBE U ORGANIZACIONIM JEDINICAMA. Naziv org. jedinice R. br. Adresa KONTAKT osoba Telefon Mob. telefon e-mail (RJ/RRJ/PJ). Mom ilo Jankovi , 011/3210-030 064/6651-599 1 Beograd centar Vase arapi a 13. Mira Kova evi 011/3210-023 064/6652-951 Slavica Stoi evi , 011/3535-066 064/6653-996 @posta rs Jelena Zlati , 011/3535-044 064/6653-117 2 Beogradski venac umadijski trg 2a Tamara Jankovi , 011/3535-044 064/6653-029 Ljiljana Petkovi 011/3535-066 064/6653-968. Vesna Nikoli , 011/3714-041 064/6656-160 3 Zemun Glavna 8. Tatjana Ve ovi 011/3714-035 064/6980-197 4 Pan evo Svetog Save 11 Danica ivojnov 013/309-041 064/6980-118 5 abac Kara or eva 10 Mirjana Joki 015/362-046 064/6663-124 6 Po arevac Jovana erbanovi a 3 Mi a Mitrovi 012/538-038 064/6659-266 Jasmina Radenkovi , 026/634-025 064/6652-100 7 Smederevo Kara or eva 10.

2 Biserka Jovi 026/634-033 064/6659-967 Sanja Stanojevi , 014/294-039 064/6661-810 8 Valjevo Vuka Karad i a 5. Mirjana Stefanovi 014/294-006 064/6661-827 Jasmina Peji , 021/4807-016 064/6327-923 9 Novi Sad Narodnog heroja 2 eljka Damjanovi , 021/4807-274 064/6113-698 Milan Kod o 021/4807-013 064/6652-869 10 Zrenjanin Pupinova 1 Sanja Mo orinski 023/593-437 064/6662-747 Ilija Zubac, 022/600-602 064/6113-346 11 Srem. Mitrovica Kralja Petra I 2. eljko Simi 022/600-652 064/6660-555 12 Subotica Prvomajska 2-4 Tanja Ambru Despotovi 024/634-035 064/6661-271 Branislava Orli , 025/465-134 064/6655-931 13 Sombor Dositeja Obradovi a 12 Andreja Aralica 025/465-137 064/6660-402.

3 14 Kikinda Generala Drap ina 26 Biljana Mijin 0230/413-026 064/6657-025 Svetlana Dabovi , 034/504-032 064/6657-414 15 Kragujevac Kralja Petra I 30 Ana Petrovi , 034/504-032 064/6657-398 Slavoljub Gavrilovi 034/504-067 064/6660-443 Milica Joksimovi , 036/303-024 064/6657-893 16 Kraljevo Cara Lazara 37. Matija Pavlovi 036/303-004 064/8176-893 Olivera Blagojevi , 031/590-834 064/6661-717 17 U ice Obili eva 2 Slovenka Selakovi , 031/590-886 064/6661-518 Rajko Radosavljevi 031/590-833 064/8175-190 Sr an Simeunovi , 032/304-033 064/6663-494 18 a ak Kneza Milo a 6 Ivan Vlasteljica 032/304-004 064/6663-235.

4 Milan Jakovljevi , 035/200-837 064/6652-983 Tanja Pani , 035/200-821 064/6113-272 19 Jagodina Narodnog fronta 2. Nikola i akovi , 035/200-806 064/6113-748 Jelena Ili 035/200-836 064/6656-646. Jelena Eski , 037/413-740 064/6658-311 20 Kru evac Nemanjina 2 Lela Malinovi , 037/413-721 064/6113-485 Dejan Dimitrijevi 037/413-705 064/6650-571 21 Ni Vo da Kara or a 13a Jelena Miti 018/518-075 064/6654-625 Golub Dinulovi , 019/444-206 064/6662-435 22 Zaje ar Dragoslava Srejovi a 13. Nata a ivadinovi 019/444-215 064/6662-220 23 Bor or a Vajferta 1 Zorica Vuka inovi 030/453-305 064/6327-871 24 Prokuplje Jug Bogdanova 6 Nevena Gruji 027/320-308 064/6650-221 25 Vranje K.

5 Stefana Prvoven anog 49 Ninoslava Mili 017/407-037 064/6662-205 Emilija Cavni , 016/230-732 064/6113-341 26 Leskovac Svetozara Markovi a 1. Zoran Jovanovi 016/213-270 064/6658-516 27 Pirot Srpskih vladara 68 Sonja Hristov 010/305-700 064/6659-083 28 Kosovo i Metohija Kralja Milutina bb Svetomir Vulovi 018/509-369 064/6659-712 29 RPLC Beograd Ugrinova ka 210b Branislav Ni i 011/3643-017 064/6113-300


Related search queries