Example: biology

MD 40 - 115 - tohatsu.dk

INSTRUKSJONSBOK. MD. 40 - 115. Utombordsmotorer INSTRUKTIONSBOK. f r TLDI motorerna: MD40 MD50 MD75 MD90 MD115. DIN tohatsu UTOMBORDSMOTOR. GARREGISTRERING OCH IDENTIFIERING. Kontrollera vid k pet av denna produkt att GARANTIKORTET r korrekt och fullst ndigt ifyllt och skickat till den h r angivna adressaten. Detta GARANTIKORT. identifierar dig som den laglige garen av produkten och tj nar som din garantiregistrering. OM DENNA PROCEDUR INTE F LJS, KOMMER DIN UTOMBORDSMOTOR INTE. ATT T CKAS AV DEN TILL MPLIGA, BEGR NSADE GARANTIN. KONTROLL F RE LEVERANS. Kontrollera att produkten har kontrollerats av en auktoriserad tohatsu - terf rs ljare innan du accepterar leveransen. Begr nsad garanti Se den begr nsade garantin f r tohatsu -utombordsmotorn som du f r med denna produkt, villkoren och best mmelserna som, emellan t f r ndrade, inbegrips som referens i manualen.

DIN TOHATSU UTOMBORDSMOTOR ÄGARREGISTRERING OCH IDENTIFIERING Kontrollera vid köpet av denna produkt att GARANTIKORTET är korrekt och fullständigt ifyllt och skickat till den här angivna adressaten.

Tags:

  Tohatsu

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of MD 40 - 115 - tohatsu.dk

1 INSTRUKSJONSBOK. MD. 40 - 115. Utombordsmotorer INSTRUKTIONSBOK. f r TLDI motorerna: MD40 MD50 MD75 MD90 MD115. DIN tohatsu UTOMBORDSMOTOR. GARREGISTRERING OCH IDENTIFIERING. Kontrollera vid k pet av denna produkt att GARANTIKORTET r korrekt och fullst ndigt ifyllt och skickat till den h r angivna adressaten. Detta GARANTIKORT. identifierar dig som den laglige garen av produkten och tj nar som din garantiregistrering. OM DENNA PROCEDUR INTE F LJS, KOMMER DIN UTOMBORDSMOTOR INTE. ATT T CKAS AV DEN TILL MPLIGA, BEGR NSADE GARANTIN. KONTROLL F RE LEVERANS. Kontrollera att produkten har kontrollerats av en auktoriserad tohatsu - terf rs ljare innan du accepterar leveransen. Begr nsad garanti Se den begr nsade garantin f r tohatsu -utombordsmotorn som du f r med denna produkt, villkoren och best mmelserna som, emellan t f r ndrade, inbegrips som referens i manualen.

2 Serienummer Anteckna motorns serienummer i utrymmet nedan. Detta finns b de p nedre motorhuven och p cylinderblocket. Serienumret kommer att beh vas i h ndelse av st ld, eller f r att snabbt kunna identifiera utombordsmotortypen. Serienummer: Till dig, v r kund Tack f r att du v ljer en tohatsu utombordsmotor. Nu r du en stolt gare av en utm rkt utombordsmotor som kommer att tj na dig i m nga r fram ver. Denna manual b rl sas igenom i sin helhet, och inspektionen och underh llsprocedurerna som beskrivs senare i manualen b r noggrant f ljas. F lj fels kningsprocedurerna som r listade i slutet av manualen om du skulle f problem med motorn. Kontakta en auktoriserad tohatsu -verkstad eller terf rs ljare om problemet kvarst r. Vi nskar dig mycket n je med din utombordsmotor och all lycka med dina b t ventyr.

3 tohatsu CORPORATION. INNEH LL. ALLM N S KERHETSINFORMATION.. 8.. 1 SPECIFIKATIONER .. 10.. 2 NAMN P DELAR.. 15.. 3 INSTALLATION.. 20. 1. Montera utombordsmotorn p b ten.. 20. 2. Propellerval.. 23. 3. Installera fj rrkontrollenheterna.. 24. 4. Installera m tarna .. 29. 5. Installera styrstaget.. 31. 6. Installera batteriet .. 32.. 4 F RBEREDELSER F RE K RNING.. 34. och motorolja .. 34. rning.. 37.. 38.. 5 K RNING AV MOTORN.. 41.. 41. 2. Varmk rning av motorn.. 47. t och back.. 48. rning p grunt vatten .. 50. motorn.. 52.. 54. med upplutad motor .. 57.. 6 TA BORT OCH B RA MOTORN .. 60. bort utombordsmotorn.. 60. ra utombordsmotorn.. 60. rvara utombordsmotorn .. 61.. 7 FRAKT P B TTRAILER.. 62.. 8 JUSTERING .. 63. av fj rrkontrollreglaget.

4 63. av trimvred .. 63. av styrningslast.. 64. av gasreglagehandtaget.. 64.. 9 INSPEKTION OCH UNDERH LL .. 65. inspektion .. 66. inspektion.. 70. rvaring .. 76. rs songskontroll.. 78. efter grundk nning .. 79. motorn blivit genomdr nkt av vatten .. 79. rebyggande tg rder i kall v derlek .. 79.. 10 FELS KNING.. 80.. 11 VERKTYGSSATS OCH RESERVDELAR .. 82.. 12 TILLBEH R SOM TILLVAL .. 84.. 13 PROPELLERTABELL.. 86. 7. INDEX. ALLM N S KERHETSINFORMATION. 1. SPECIFIKATIONER 1. 2. NAMN P DELAR 2. 3. INSTALLATION 3. RBEREDELSER F RE K RNING 4. RNING AV MOTORN 5. BORT OCH B RA MOTORN 6. P B TTRAILER 7. 8. OCH UNDERH LL 9. KNING 10. OCH RESERVDELAR 11. R SOM TILLVAL 12. 13. ALLM N S KERHETSINFORMATION. OBSERVERA: FARA/VARNING/F RSIKTIGHET/Obs Innan du installerar, k r eller p annat s tt hanterar din motor, m ste du helt l sa igenom och f rst denna garmanual och noggrant f lja alla instruktioner.

5 S rskilt viktig r informationen som f reg s av orden FARA , VARNING , F RSIKTIGTHET och Obs! Var alltid s rskilt uppm rksam p s dan information f r att alltid s kerst lla ett s kert handhavande av utombordsmotorn. ! DANGER. Bristande uppm rksamhet kan resultera i allvarliga personskador eller d dsfall, och eventuellt ocks skador p egendom. ! WARNING. Bristande uppm rksamhet kan resultera i allvarliga personskador eller d dsfall, eller skador p egendom. ! CAUTION. Bristande uppm rksamhet kan resultera i allvarliga personskador eller skador p egendom. Obs! Denna instruktion ger specialinformation som underl ttar anv ndningen eller underh llet av utombordsmotorn eller som klarg r viktiga punkter. N DSTOPPBRYTARE. N dstoppbrytaren stannar motorn n r stoppbrytarsnodden dras av.

6 Denna stoppbrytarsnodd kan f stas vid f raren f r att minimera eller f rhindra skador fr n propellern om f raren skulle falla verbord. Vi rekommenderar starkt att n dstoppbrytarens snodd anv nds. ! WARNING. Oavsiktlig aktivering av n dstoppet (som n r t ex snodden dras ut under kraftig sj g ng). kan f passagerare att tappa balansen och ven falla verbord, eller ocks kan det leda till str mavbrott i kraftig sj g ng eller str mt vatten eller kraftig bl st. F rlorad kontroll under ankring r en annan potentiell fara. F r att minimera oavsiktlig aktivering av n dstoppbrytaren, r den 500 mm l nga snodden en spiralkabel som kan dras ut till 1300 mm i sin helhet. S KERT HANDHAVANDE AV B TEN. I egenskap av b tens f rare r du ansvarig f r s kerheten hos alla ombord, och hos de som r i b tar omkring dig, och att f lja lokala best mmelser f r b tf rare.

7 Du ska vara helt inf rst dd med hur man k r b ten p korrekt s tt, och hur man hanterar motorn och tillbeh ren. L s igenom denna manual noggrant f r att l ra dig om korrekt hantering och underh ll av utombordsmotorn. Det r mycket sv rt f r en person som befinner sig i vattnet att g ra undanman vrar om han eller hon ser en motorb t n rma sig, ven om det r i l g hastighet. D rf r ska motorn v xlas till neutralt l ge och st ngas av n r den r i omedelbar n rhet av personer i vattnet. ! WARNING. DET R STOR RISK F R ALLVARLIGA SKADOR OM EN PERSON I VATTNET. KOMMER I KONTAKT MED EN B T I R RELSE, V XELHUSET, PROPELLERN ELLER. ANDRA FASTA F REM L SOM R F STA VID B TEN ELLER V XELHUSET. SERVICE, UTBYTESDELAR & SM RJMEDEL. Vi rekommenderar att endast en auktoriserad serviceverkstad utf r service p.

8 Eller underh ll av denna utombordsmotor. Var noga med att anv nda originaldelar, originalsm rjmedel eller rekommenderade sm rjmedel. UNDERH LL. I egenskap av gare till denna motor b r du vara v lbekant med korrekta underh llsprocedurer. Det r f rarens ansvar att utf ra alla s kerhetskontroller och att tillse att alla instruktioner f r sm rjning och underh ll efterf ljs f r att k rningen ska vara s ker. Efterf lj alla instruktioner r rande sm rjning och underh ll. Du ska ta motorn till en auktoriserad terf rs ljare eller serviceverkstad f r periodvisa inspektioner vid de f reslagna intervallen. Korrekt periodiskt underh ll och ordentlig omsorg om denna motor minskar risken f r problem och begr nsar vergripande kostnader f r k rning. MONTERING.

9 Montering av en utombordsmotor m ste utf ras av en utbildad serviceperson som anv nder en lift eller kran med tillr cklig kapacitet. 10. SPECIFIKATIONER. 30B2 , 40B2. MODELL 30B2 40B2. 1 Objekt EPTO EFTO EFO. Totall ngd mm (tum) 630 (24,8) 1120 (44,1). 2 Totalbredd mm (tum) 345 (13,6) 384 (15,1). Totalh jd S L UL mm (tum) 1227 (48,3) 1354 (53,3) 1481 (58,3). H jd p akterspegeln S L UL mm (tum) 403 (15,9) 530 (20,9) 657 (25,9). 3 S kg (lb) - - - Vikt L kg (lb) 94,5 (208) 97,5 (215) 89,5 (197). 4 UL kg (lb) - - - Uteffekt kW (Hp) 22,1 (30) 29,4 (40). 5. Max k rr ckvidd rpm 4750 - 5750. Motortyp Direkt br nsleinsprutning Antal cylindrar 3. 6 Cylinderdiameter Slagl ngd mm (tum) 68 64 (2,68 2,52). Slagvolym mL (Cu in) 697 (42,5). 7 Avgassystem Avgasutbl sning genom nav Utsl ppskontroller EC (Elektronisk kontroll).

10 Kylsystem Vattenkylning 8 Motorsm rjning Oljeinsprutning Startsystem Elektrisk startmotor 9 T ndsystem Induktiv t ndning T ndstift NGK IZFR6Q. Omformare 12V,280W (max.). 10 Trimposition 4 6. Motorolja Originalmotorolja eller rekommenderad*. 11 V xell deolja Originalv xell deolja eller API GL5, SAE #80 till #90, approx. 500mL. Br nsletankkapacitet L (US gal) 25 (6,6). 12 Motoroljekapacitet L (US gal) Ca 2,0 (0,53). Utv xlingsf rh llande 1,85 (13 : 24). 13 Br nsle Blyfri bensin: Pumpst mpling 87 oktan (RON m rkning 91). Dessa specifikationer kan komma att ndras utan f reg ende meddelande. 14 * Tv kat olja TCW3, fordredt f r direkt injection motor. SPECIFIKATIONER 11. 50B2. MODELL 50B2. Objekt EPTO EFTO EFO 1. Totall ngd mm (tum) 630 (24,8) 1120 (44,1).


Related search queries