Example: confidence

MITUTOYO PROMOTION! - bts-company.com

JesenOktober 2010 Januar 2011 10 MITUTOYOPROMOTION!AFBCDEG]Mo nost vnosa merjenih vrednosti v MS Excel or WordPad]Mo nost povezave v razli ne statisti ne programe, kot MeasurLink ]Litijeva baterija omogo a prenosovBrez i na povezava orodja s PCIz spodnje tabele izberite ustrezen kratek kabel, ki je potreben za povezavo merilnega instrumenta z U-Wave -T oddajnikU-Wave-T kabelMerilni instrument s podatkovnim prenosom po cenikuCena/kabelza 1 5 kosCena/kabelza 6 10 kosCena/kabelza 11 kos in ve 02 AZD790 AVodoodporen kabel s podatkovno tipko85,50 70,00 65,00 60,00 02 AZD790 BVodoodporen kabel s podatkovno tipko85,50 02 AZD790CS podatkovno tipko80,00 02 AZD790D10 pinski plo ati kabel75,00 02 AZD790E6 pinski okrogel kabel75,00 02 AZD790 FPlo ati kabel75,00 02 AZD790 GPlo ati vodoodporen kabel80,00 ModelU-WAVE-T-Sender(IP-67-Model)U-WAVE- T-Sender(z zvo nim signalom)

AKCIJSKA CENA 1 € DIGIMATIC mikrometer Št. Merilno območje mm Cena po ceniku Akcijska cena 293-821 0–25 129,00 € 92,00 € Priložen …

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of MITUTOYO PROMOTION! - bts-company.com

1 JesenOktober 2010 Januar 2011 10 MITUTOYOPROMOTION!AFBCDEG]Mo nost vnosa merjenih vrednosti v MS Excel or WordPad]Mo nost povezave v razli ne statisti ne programe, kot MeasurLink ]Litijeva baterija omogo a prenosovBrez i na povezava orodja s PCIz spodnje tabele izberite ustrezen kratek kabel, ki je potreben za povezavo merilnega instrumenta z U-Wave -T oddajnikU-Wave-T kabelMerilni instrument s podatkovnim prenosom po cenikuCena/kabelza 1 5 kosCena/kabelza 6 10 kosCena/kabelza 11 kos in ve 02 AZD790 AVodoodporen kabel s podatkovno tipko85,50 70,00 65,00 60,00 02 AZD790 BVodoodporen kabel s podatkovno tipko85,50 02 AZD790CS podatkovno tipko80,00 02 AZD790D10 pinski plo ati kabel75,00 02 AZD790E6 pinski okrogel kabel75,00 02 AZD790 FPlo ati kabel75,00 02 AZD790 GPlo ati vodoodporen kabel80,00 ModelU-WAVE-T-Sender(IP-67-Model)U-WAVE- T-Sender(z zvo nim signalom)

2 Po ceniku145,00 145,00 Cena/enotoza 1 5 kos120,00 120,00 Cena/enoto za 6 10 kos115,00 115,00 Cena/enoto za 11 kos in ve 110,00 110,00 ModelU-Wave-R sprejemnikCena po cenikuAkcijska cena ,00 225,00 Dodatna oprema po ceniku02 AZE200 Pritrdilo U-Wave-T oddajnika na merilni instrument18,00 ]USB sistem za direktno povezavo brez software-a (HID) ali kot virtualni COM port (VCP)]USB ITPAK software za prenos merjenih vrednosti v txt format (v primeru uporabe kot VCP)]USB ITPAK software za uporabo v Excel]Kompatibilen z Windows2000/XP/Vista/Windows 7 Dodatna oprema cena06 ADV384No no stikalo z USB povezavo90,00 06 ADV386 USB-ITPAK software s hardware-skim klju em199,00 USB razdelilec MitutoyoUSB-ITPAK-SoftwareNo no stikalo z USB povezavo cena06 ADV380 AKabel z IP za ito z data tipko (za IP-67 pomi na merila)102,00 06 ADV380 BKabel z IP za ito z data tipko (za IP-65 mikrometre)102,00 06 ADV380CZ data tipko (za navadna digitalna pomi na merila)90,00 06 ADV380D10 pinski kabel (za ID-F ure) 90,00 06 ADV380E6 pinski kabel, okrogel priklop (za Quick mikrometre)90,00 06 ADV380 FNavaden kabel z ravnim priklju kom (za ID-C merilne ure)90,00 06 ADV380 Gkabel z IP za ito za merilne ure (Za ID-N merilne ure)90,00 NOVO!

3 U-Wave-R sprejemnikDirektna USB kabelska povezava DIGIMATIC3 Prilo en kontrolni certifikatABSOLUTE DIGIMATIC pomi na merilaDodatna oprema po cenikuAkcijska cena959149 Signalni kabel (1 m)34,50 26,00 959150 Signalni kabel (2 m)39,50 30,00 06 ADV380 CUSB-Signalni kabel (2 m)na strani 2 obmo jemmPodatkovniizhodPogonskikole ekCena po cenikuAkcijska cena500-181-210 150 Ravno100,00 75,00 500-184-210 150 1,9 mm100,00 75,00 500-161-210 150 Ravno125,00 98,00 t. 500-181-21 AKCIJSKA CENA75, V RheinlandID:2011207400 Prilo en kontrolni certifikat obmo je mmPogonskikole ekPodatkovniizhodCena po cenikuAkcijska cena500-706-110 150 Ravno148,00 109,00 500-709-110 150 1,9 mm148,00 109,00 500-707-110 200 Ravno208,00 155,00 500-708-110 300 Ravno289,00 220,00 500-716-110 150 Ravno189,00 142,00 500-717-110 200 Ravno238,00 179,00 500-718-110 300 Ravno339,00 255,00 Vodoodporna ABSOLUTE DIGIMATIC pomi na merila IP-67 Dodatna oprema po cenikuAkcijska cena05 CZA624 Signalni kabel (1 m)65,00 50,00 05 CZA625 Signalni kabel (2 m)74,00 57,00 06 ADV380 AUSB-Signalni kabel (2 m)na strani 2 t.

4 500-706-11 AKCIJSKA CENA109, Prilo en kontrolni certifikatPomi no merila z uro obmo jemmDelitevmmPogonskikole ekCena po cenikuAkcijska cena505-6850 1500,01 Ravno99,50 73,50 505-688*0 1500,01 Ravno99,50 73,50 brez pogonskega kole ka* t. 505-688 AKCIJSKA CENA73,50 Analogna pomi na merila obmo je mmNonijmm / inchTipCena po cenikuAkcijska cena530-1040 1500,05 / 1/128 Zgornji zaklepni vijak26,80 20,50 t. 530-104 AKCIJSKA CENA20,50 t. 293-821 AKCIJSKA CENA92, DIGIMATIC mikrometer obmo je mmCena po cenikuAkcijska cena293-8210 25129,00 92,00 Prilo en kontrolni certifikat t. 102-301 AKCIJSKA CENA33,50 Analogni mikrometer obmo jemmDelitevmmCena po cenikuAkcijska cena102-301 0 250,0143,50 33,50 102-30225 500,0166,00 48,50 Prilo en kontrolni certifikat t. 293-145 AKCIJSKA CENA139, ]Vretenski mehanizem omogo a hitro nastavitev v enem obrat bobna = 2 mm, kar pomeni 4 x hitrej i pomik kot pri obi ajnem mikrometru s pomikom vretena 0,5 mm.

5 Obmo jemmPodatkovni izhodCena po cenikuAkcijska cena293-145 0 25199,00 139,00 293-14625 50274,00 190,00 293-14750 75328,00 229,00 293-14875 100372,00 259,00 293-140 0 25282,00 198,00 293-14125 50348,00 244,00 293-14250 75420,00 295,00 293-14375 100479,00 335,00 Prilo en kontrolni certifikatPrilo en kontrolni certifikatDodatna oprema za pomi na merila s podatkovnim izhodom po cenikuAkcijska cena05 CZA662 Signalni kabel z Data tipko (1 m)68,00 52,00 05 CZA663 Signalni kabel z Data tipko (2 m)77,00 59,00 06 ADV380 BUSB-Signalni kabel (2 m)na strani 2 Merilno obmo je do 50 mmABSOLUTE DIGIMATIC mikrometer IP-65 Dodatna oprema za pomi na merila s podatkovnim izhodom po cenikuAkcijska cena05 CZA662 Signalni kabel z Data tipko (1 m)68,00 52,00 05 CZA663 Signalni kabel z Data tipko (2 m)77,00 59,00 06 ADV380 BUSB-Signalni kabel (2 m)na strani 2 obmo jemmPodatkovni izhodCena po cenikuAkcijska cena293-2400 25172,00 127,00 293-2300 25239,00 174,00 t.

6 293-240 AKCIJSKA CENA127, 5]Vi ina tevilk na zaslonu je 11 mm]Grafi ni prikaz ob prekora itvi toleran nih mej]Delitev 0,001 mm / 0,01 mm (nastavljiva)]Obra ljiv zaslon za 330 t. 103-137 AKCIJSKA CENA30,50 Analogni mikrometer obmo jemmCena po cenikuAkcijska cena103-137 0 2539,00 30,50 103-13825 5056,50 42,50 103-913-310 150415,00 305,00 103-913-31 t. 2046 SBAKCIJSKA CENA23, Merilne ure 57 mm je mm tevil nicaDelitev mmMerilna sila max. NCena po cenikuAkcijska cena2046S**10 0 100 (100 0)0,011,429,00 23,00 2046SB*10 0 100 (100 0)0,011,429,00 23,00 * s ploskim hrbti em ** z vpenjalnim u esom t. 543-681 BAKCIJSKA CENA94,50 Merilne ure ABSOLUTE DIGIMATIC ID-S obmo jemmCena po cenikuAkcijska cena543-681B12,7133,00 94,50 Prilo en kontrolni certifikatMerilno obmo je do 50 mmMerilne ure ABSOLUTE DIGIMATIC ID-CDodatna oprema po ceniku905338 Signalni kabel (1 m)25,50 905409 Signalni kabel (2 m)31,00 06 ADV380 FUSB-Signalni kabel (2 m)na strani 2 Dodatna oprema po ceniku905338 Signalni kabel (1 m)25,50 905409 Signalni kabel (2 m)31,00 06 ADV380 FUSB-Signalni kabel (2 m)na strani 2 obmo je mmDelitev na zaslonu mmCena po cenikuAkcijska cena543-400B12,70,01225,00 148,00 543-390B12,70,001 / 0,01299,00 199,00 Prilo en kontrolni certifikat330 Toleran ni prikazNa sliki: 543-390B t.

7 543-390 BAKCIJSKA CENA199, t. 513-404 EAKCIJSKA CENA58, Ro i ne merilne ure jemm tevil nicaDelitev mmMerilna sila NTipalo 2 mmCena po cenikuAkcijskacena513-404E0,80 40 00,010,3 Trdokovinski t. 10300674,00 58,00 t. 264-014-10 AKCIJSKA CENA135, Vmesnik USB DIGIMATIC]Direktna povezava na ra unalnik via USB brez dodatnega gonilnika]Z DATA tipko za prenos podatkov in mo nostjo povezave z no nim stikalomDodatna oprema po ceniku937179 TNo no stikalo37,00 Dodatna oprema po ceniku937179 TNo no stikalo37,00 po cenikuAkcijska cena264-014-10185,00 135,00 po cenikuAkcijska cena264-504-5D402,00 299,00 t. 264-504-5 DAKCIJSKA CENA299, DIGIMATIC Mini-Procesor DP-1 VR]Zajema lahko do 9999 podatkov ]Omogo a prikaz tevilnih parametrovMagnetno stojalo vi inammFinanastavitevCena po cenikuAkcijska cena7011 SNca. 16023576,50 55,00 7019 Bca. 320425162,00 118,00 t. 7011 SNAKCIJSKA CENA55, 7] Vsaka merilna kladica je opremljena z identifikacijsko tevilkoSatz- obmo je mmNastavni prstan mmCena po cenikuAkcijska cena468-981 6 12 8 / ,00 ,00 468-98212 25 16 / ,00 ,00 468-98325 50 30 / ,00 ,00 468-98450 75 62 / ,00 ,00 468-98575 100125 / ,00 ,00 ] Merilne povr ine s TiN prevleko ali trdokovinske,konus in zaporni deli trdokovinskiTrito kovni notranji mikrometer DIGIMATIC HoltestNa sliki: 468-983 Prilo en kontrolni certifikatPrilo en kontrolni certifikatPrilo en kontrolni certifikatNa sliki: 368-913 t.

8 368-911 AKCIJSKA CENA579, Naprave za trito kovno notranje merjenje HOLTEST] Merilne povr ine s TiN prevleko ali trdokovinske,konus in zaporni deli trdokovinskiSatz- obmo je mmNastavni prstan mmCena po cenikuAkcijska cena368-911 6 128 / 10779,00 579,00 368-91212 2016675,00 489,00 368-91320 5025 / ,00 ,00 368-91450 10062 / ,00 ,00 t. 468-981 AKCIJSKA , Naprava za notranje merjenje]Z analogno merilno uro 2046 SB]Trdokovinske kontaktne povr ine in trdokovinski merilni zati i]Ponovljivost: 0,5 m]Mejna napaka: 2 m t. 511-921 AKCIJSKA CENA292, obmo je mmDelitevmmCena po cenikuAkcijska cena511-92118 1500,01379,00 292,00 t. 516-947-10 AKCIJSKA , Kon na merila t. tevilo kladic v kompletuToleran ni razredCena po cenikuAkcijska cena516-943-10103 ,00 ,00 516-947-10 87 ,00 ,00 516-963-10 47 ,00 779,00 Na sliki: 516-943-10 NOVO!Dodatna oprema po cenikuAkcijska cena05 CZA662 Signalni kabel z Data tipko (1 m)68,00 52,00 05 CZA663 Signalni kabel z Data tipko (2 m)77,00 59,00 06 ADV380 BUSB-Signalni kabel (2 m)na strani 2To nost:(1,1 + 0,6 L/600) m t.

9 518-341D-21 AKCIJSKA , t. 192-613-10 AKCIJSKA CENA569, t. 570-302 AKCIJSKA CENA363, ]S podatkovnim izhodom] Funkcija nastavitve ni elne vrednosti je mo na v vsaki izbrani poziciji s pritiskom na gumbDigitalni vi inomer in zarisovalnikLinearni vi inomer Linear Height LH-600 D in LH-600 DGVsebina seta:Dr alo z navojem M3, plo ato tipalo premera 12 mm,rubin tipalo premera 1, 2, 3 in 4 mm,podalj ki 10 in 20 mm, klju Standardna oprema po cenikuK609123 Vsebina seta390,00 obmo je mmHodmmPravokotnost mCena po cenikuAkcijska cena518-341D-210 ,00 ,00 518-342D-21*0 ,00 ,00 * z ergonomi nim dr alom za la je upravljanje]Pnevmati no pomi ni mehanizem]Motorni pogon z-osi]Vgrajen meni za prikazovanje delovnega postopka]Zaporednje prednastavljenih programov]Neodvisno delovanje ob uporabi baterije za polnenje]S podatkovnim izhodom] Funkcija nastavitve ni elne vrednosti je mo na v vsaki izbrani poziciji s pritiskom na gumbABSOLUTE Digimatic vi inomer HDS obmo je mmDelitev na zaslonummCena po cenikuAkcijska cena192-613-100 3000,01 / 0,005755,00 569,00 192-614-100 6000,01 / 0, ,00 779,00 Dodatna oprema po ceniku905338 Signalni kabel (1 m)25,50 905409 Signalni kabel (2 m)

10 31,00 06 ADV380 FUSB-Signalni kabel (2 m)na strani 2 obmo je mmDelitev na zaslonu mmCena po cenikuAkcijska cena570-3020 3000,01539,00 363,00 570-3040 6000,01929,00 625,00 Dodatna oprema po ceniku905338 Signalni kabel (1 m)25,50 905409 Signalni kabel (2 m)31,00 06 ADV380 FUSB-Signalni kabel (2 m)na strani 29]Za testiranje kovinskih obdelovncev]Deluje na principu udarne kroglice ]Normiran po ASTM 7956]Merjenje po Vickers, Brinellu, Rockwell B in C,natezna trdnost shore HSEnotaL (Leeb)Udarna konicaKarbidna trdinaFunkcijeObmo ja pretvorb v naslednje HRC HRC; HRB HRBV ickers43 HV 950 HS HSBrinell20 894 HBNatezna trdnost499 1996 MPaPodatkovni izhodRS-232 C / DIGIMATICN apajanjeAli adapter, ali baterija LR6 (2 kosa)Merjenje trdote HARDMATIC HH-411 t. 810-298 AKCIJSKA , po cenikuAkcijska ,00 ,00 posebna oblika roke t. 810-208 DAKCIJSKA , Merilec trdote WIZHARD za Rockwell / Super Rockwell / Brinell]Merilec trdote v skladu z DIN EN ISO 6508 2in DIN EN ISO 6506 2]Z zaslonom za prikaz merjenih rezultatov]Elektronska regulacije merilne sile omogo a to nost merjenja.


Related search queries