Example: barber

NOVO SHARK LINE (sl) - BTS Company

The Right Tool at the Right Time N O V O SHARK LINE. Aplikacijski navojni svedri Uvod Dormer je ponovno predstavili zelo uspe no linijo strojnih navojnih svedrov (po DIN. standardu) imenovano SHARK LINE. Prepoznavna je po obro kih ( SHARK ) na orodju, kateri predstavljajo uporabo orodja za posamezne materiale. Razvoj nove serije je pripeljal do novih karakteristik posamezne linije SHARK Line kot je specialna prevleka ter goemetrija orodja. SHARK Line serija navojnih svedrov je idealna izbira navojnih svedrov, kjer potrebujete visoko kvaliteto navojev v posamezen material. Karakteristike & Prednosti Uporaba Enostavno vrezovanje navojev v slepe luknje ne glede na uporabljen material. Ozna evanje na orodju z barvnimi obro ki Vsak obro ek predstavlja orodje za posamezen material. Izbolj ana geometrija za odvajanje odrezkov zmanj uje te ave pri va em proizvodnem procesu. Znatno zmanj anje aksilne sile zmanj uje mo nost izdelave neto nih navojev.

2 Material orodja • Nova linija Shark Line so izdelani iz specialnega sintranega orodnega jekla (HSS-E-PM). Ta zagotavlja odlično kombinacijo žilavosti in trdosti orodja, rezultat je izjemna zmogljivost

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of NOVO SHARK LINE (sl) - BTS Company

1 The Right Tool at the Right Time N O V O SHARK LINE. Aplikacijski navojni svedri Uvod Dormer je ponovno predstavili zelo uspe no linijo strojnih navojnih svedrov (po DIN. standardu) imenovano SHARK LINE. Prepoznavna je po obro kih ( SHARK ) na orodju, kateri predstavljajo uporabo orodja za posamezne materiale. Razvoj nove serije je pripeljal do novih karakteristik posamezne linije SHARK Line kot je specialna prevleka ter goemetrija orodja. SHARK Line serija navojnih svedrov je idealna izbira navojnih svedrov, kjer potrebujete visoko kvaliteto navojev v posamezen material. Karakteristike & Prednosti Uporaba Enostavno vrezovanje navojev v slepe luknje ne glede na uporabljen material. Ozna evanje na orodju z barvnimi obro ki Vsak obro ek predstavlja orodje za posamezen material. Izbolj ana geometrija za odvajanje odrezkov zmanj uje te ave pri va em proizvodnem procesu. Znatno zmanj anje aksilne sile zmanj uje mo nost izdelave neto nih navojev.

2 Znatno zamnj anje momenta zmanj uje obrabo orodja ter mo nost loma. Geometrija vija nice Posebna geometrija svedrov z Rumenim, Rde im in Zelenim obro kom zmanj uje mo nost rezanja navoja pri povratnem gibu. Rezalni rob Rumeni, Rde i in Modri navojni svedri za jekla in nerjavna jekla imajo posebno obdelavo rezalnega roba, ki omogo a trdnost orodja in zmanj uje mo nost mikro- odrezka na rezalnem robu. Rezultat je podalj ana ivljenska doba orodja. 1. Material orodja Nova linija SHARK Line so izdelani iz specialnega sintranega orodnega jekla (HSS-E-PM). Ta zagotavlja odli no kombinacijo ilavosti in trdosti orodja, rezultat je izjemna zmogljivost pri visokih rezalnih hitrostih. Mikro struktura tradicionalnega Mikro struktura HSS-E-PM. HSS-E (M35) * (Erasteel). Povr inska obdelava Z uporabo ustrezne povr inske obdelave smo dosegli daljo produktivnost, ivljensko dobo orodja tez zanesljivost.

3 Steam Tempering (ST) TiAlN. ST prevleka omogo a absorbcijo TiAlN je ve slojna ilava prevleka, hladilno-mazalne teko ine med samim odporna na visoke tempetarure. rezanjem navoja. Dobra zbira za Uporabna pri vrezovanju navojev v vrezovanje navojev v nerjavna jekla. abrazivne materiale, npr. lito elezo. Hard Chrome (Cr) TiAlN-Top Cr prevleka pove a povr insko trdoto TiAlN-Top je ve slojna prevleka, ki orodja, do 68 Hrc. Onemogo a zagotavlja nemoten proces. nalepek na orodju, e posebej Odlikuje jo visoka ilavost, namenjena uporabna za rezanje navojev v ob uporabi z visokimi hitrostmi in ogljikova in konstrukcijska jekla, baker pomiki, zagotavlja dalj ivljensko in medenino. dobo. Nemenjena obdelavi ilavih materialov Super-B in pobolj anih jekel, kakor tudi Super-B je trda prevleka z nizkim obdelavi aluminija trenjem, ki prepre uje pretirano obrabo orodja. Posebje priporo jiva za vrezovanje navojev v ilave materiale, npr.

4 Inox 2. Yellow SHARK Za visoko produkcijo nizkooglji nih jekel. Povr inska obdelava Na voljo z Hard Chrome (Cr) prevleko, ki prepre uje nalepek na rezalnem robu. Yellow SHARK imajo e dodatno obdelavo rezalnega roba, ki omogo a odli ne karakteristike za obdelavo jekel. Oblika vija nice Ravna oblika za skoznje izvrtine ter zavita 40 vija nica za slepe izvrtine Posebna geometrija Yellow SHARK svedrov zmanj uje mo nost rezanja navoja pri povratnem gibu. Metri ni Metri ni fini Ravni - Hard Chrome Ravni - Hard Chrome E297 od M3 - M30 E299 od - Zaviti - Hard Chrome Zaviti - Hard Chrome E298 od M3 - M30 E300 od - DIN 371, M3 - M10; DIN 376, M12 - M30 DIN 374. Red SHARK Namenjeni za vrezovanje navojev v legirana jekla. Povr inska obdelava Dobavljivi brez prevleke ali TiALN-Top prevleko, ki omogo a vrezovanje navojev v legirana jekla. Oblika vija nice Ravna oblika za skoznje izvrtine ter zavita 45 vija nica za slepe izvrtine.

5 Posebna geometrija Red SHARK svedrov zmanj uje mo nost rezanja navoja pri povratnem gibu. Bru eni na zadnji strani navoja Red SHARK navojni svedri so na zadnji strani bru eni, kar omogo a zmanj evanje tvorjenja odrezka na navojnem svedru, kakor tudi zmanj uje moment pri povratnem gibu orodja. Vpetje orodja Pri uporabi Red SHARK navojnih svedrov je priporo ljiva uporaba dr al z minimalno kompenzacijo. Metri ni Ravni - svetli brez prevleke Zaviti - svetli brez prevleke E255 od M3 - M20 E260 od M3 - M20. Ravni - z TiALN Top prevleko Zaviti - z TIALN Top prevleko E256 od M3 - M20 E261 od M3 - M20. DIN 371, M3 - M10; DIN 376, M12 - M20. 3. Blue SHARK Namenjeni za vrezovanje navojev v nerjavna jekla. Povr inska obdelava Dobavljivi z Steam Tempered (ST) ali Super-B. (TiALN + WC/C) prevlekama za uporabo na nerjavnih jeklih. Oblika vija nice Ravna oblika za skoznje izvrtine ter zavita 40.

6 Vija nica za slepe izvrtine. Bru eni na zadnji strani navoja Na E238 in E239 zavitih Blue SHARK navojnih svedrih taka geometrija omogo a odli no odvajanje odrezkov ter zmanj uje moment pri povratnem gibu orodja. Metri ni Metri ni fini Ravni - Steam Tempered Ravni - Steam Tempered E240 od M3 - M30 E384 od - Ravni - Super B Zaviti - Steam Tempered E241 od M3 - M20 E383 od - Zaviti - Steam Tempered DIN 374. E238 od M3 - M30. BSP(G). Zaviti - Super B. Zaviti - Steam Tempered E239 od M3 - M20. E382 od 1/8 -28 do 1 -11. DIN 371, M3 - M10; DIN 376, M12 - M20. DIN 5156. White SHARK Namenjeni uporabi za lito elezo. Povr inska obdelava Steam temepred (ST) ali TiALN prevleka, ki omogo a obdelavo litega eleza. Oblika vija nice Ravna oblika omogo a odli ne zmogljivosti orodja v slepe in skoznje izvrtine v materialih, ki dajejo kratke odrezke. Metri ni Ravni - Steam Tempered Ravni - TiAlN.

7 E201 od M3 do M10 - DIN 371 E390 od M3 do M20. Ravni - Steam Tempered DIN 371, M3 - M10; DIN 376, M12 - M20. E252 od M8 do M24 - DIN 376. 4. Green SHARK Namenjeni uporabi za ne elezne kovine. Povr inska obdelava Dobavljivi kot Bright Finish ali z TiALN-Top prevleko, namenjeni za obdelavo aluminija, medenine in bakra. Oblika vija nice Ravna oblika za skoznje izvrtine ter zavita 35 vija nica za slepe izvrtine. Posebna geometrija Green SHARK svedrov zmanj uje mo nost rezanja navoja pri povratnem gibu. Metri ni Ravni - Bright E471 od M3 do M20. Ravni - Super B. E472 od M3 do M20. Zaviti - Bright E473 od M3 do M20. Zaviti - Super B. E474 od M3 do M20. DIN 371, M3 - M10; DIN 376, M12 - M20. 5. Nasveti & namigi Rigid tapping je namenjen predvsem za vrezovanje navojev v slepe izvrtine. Ob uporabi Red SHARK navojnih svedrov na CNC strojih in rigid tapping je priporo ljiva uporaba dr al z minimalno kompenzacijo.

8 Priporo ena je uporaba ER pu za navojne svedre DIN 6499, zmanj uje mo nost zdrsa in pove uje ivljensko dobo orodja. Pri vrezovanju navojev v nerjavna jekla je priporo ljivo pove anje rezalnega olja na 8-10%. Uporabljajte pravilne dimenzije svedrov za predvrtane luknje. e aplikacija omogo a, lahko pri vrtanju v te ko obdelovalne materiale pove ate luknjo predvrtanja. Tako lahko pove ate ivljensko dobo navojnega svedra. Ob uporabi ro nega hlajenja/mazanja bodite pozorni na pravilo izbiro rezalnega olja iz Dormer prodajnega programa. e aplikacija omogo a lahko vrtate 1-2 globine koraka navoja globlje ter se tako izognete mo nosti loma orodja. Specialna oblika vija nice Brusilno orodje, ki izdeluje SHARK Line navojne svedre, zagotavlja kontrolo odrezka ter onemogo a tvorjenje odrezka pri povratnem gibu. 6. Superiorna trdnost/mo rezalnega roba HSS-E-PM ima bolje kontrolirano strukturo materiala, ki omogo a enotnej o obrabo, kar zagotavlja bolj dosleden in stabilen proces, kar je bistvenega pomena pri obdelavi kot je vrezovanje navojev.

9 Minimalne sledi obrabe po dalj i dobi uporabe E261 M8 po vrezovanju E390 M8 po navojih v lito elezo navojev v jeklo SS0727 (AMG ). Uddeholm Orvar Supreme (AMG ) Vc = 35 M/min, globina navoja a = 16 mm Vc = 20 M/min, globina navoja a = 20 mm Priporo ljiva rezilna olja za SHARK Line navojne svedre SHARK Uporaba Rezilno orodje Jekla M200 No 1 (Blue). Medenina / Baker M200 No 2 (Red). Jeklena zlitina M200 No 1 (Blue). Nerjavna jekla M200 No 1 (Blue). Lito elez < 230HB Emulzija Lito elez > 230HB M200 No 1 (Blue). Ne elezne kovine M200 No 2 (Red). 7. AMG. Odli na izbira Uporaba Skupine materialov Odli no za uporabo Dobro za uporabo E297 E298 E299 E300 E255 E256 E260. Primer: M3 - M30 M3 - M30 M4 - M30 M4 - M30 M3 - M20 M3 - M20 M3 - M20. 10 = rezalna hitrost m/min +/- 10%. Skupine materialov (AMG) Trdota Natezna trdnost Magnetno mehko jeklo < 120 < 400 25 25 25 25. Konstrukcijsko jeklo < 200 < 700 22 22 22 22.

10 Ogljikovo jeklo < 250 < 850 18 18 18 18. Legirano jeklo < 250 < 850 16 16 16 16 16 30 16. Legirano/kaljeno jeklo > 250 < 350 > 850 < 1200 10 10 10 10 7 17 7. Legirano/kaljeno jeklo > 350 > 1200 < 1620 4 11 4. Legirano jeklo kaljeno 49-55 HRc > 1620 Legirano jeklo kaljeno 55-63 HRc > 1980 Prosto obdelano nerjavno jeklo < 250 < 850 Avstenitno jeklo < 250 < 1100 Feritno, avstenitno, martenzitno jeklo < 300 < 1000 INOX - kaljen > 320 < 410 > 1100 < 1400 Siva litina, lamelarni grafit < 150 < 500 Siva litina, legirana > 150 300 > 500 1000 elezo Nodularna litina/ temprana litina < 200 < 700 Nodularna, temprana litina > 200 < 300 > 700 < 1000 Titan, nelegiran < 200 < 700 Titanove zlitine < 270 < 900 5 10 5. Titanove zlitine > 270 <350 > 900 1250 Nikelj, nelegiran < 150 < 500 Nikeljeve zlitine < 270 < 900 5 10 5. Nikeljeve zlitine > 270 <350 > 900 < 1200 Baker < 100 < 350 12 12 12 12.


Related search queries