Example: quiz answers

P PDV PRIJAVA-BA - uino.gov.ba

Obrazac p pdv . P D V prijava . Identifikacioni broj 1. BAR KOD 2. Naziv poreznog obveznika 3. Period 2. Adresa 4. Po tanski broj/Mjesto 5 Dostaviti do: Regionalni centar I. Isporuke i nabavke (svi iznosi iskazani bez PDV-a). IZLAZI ULAZI. Isporuke: (uklju uju i i one u SVE nabavke osim onih u vanposlovne svrhe) 11 21. osim onih u poljima 12 i 13: ,00 poljima 22 i 23: ,00. Vrijednost izvoza: Vrijednost uvoza: 12. ,00 22. ,00. Vrijednost nabavke od Isporuke oslobo ene pla anja PDV-a: 13. ,00 poljoprivrednika: 23. ,00. II. Izlazni PDV Ulazni PDV. PDV obra unat na ulaze (dobra i usluge). Od registrovanih obveznika PDV-a osim iznosa u poljima 42 i 43: 41 ,00. PDV na uvoz: 42 ,00. Pau alna naknada za poljoprivrednike: 43 ,00. PDV obra unat na izlaze Ulazni PDV. (dobra i usluge). 51. ,00 (ukupno). 61. ,00. 80 Obilje ite sa "X". Iznos PDV-a za uplatu/povrat Zahtjev za povrat 80.

Obrazac P PDV Identifikacioni broj 1 Naziv poreznog obveznika 3 Period 2 Adresa 4 Poštanski broj/Mjesto 5 Dostaviti do: IZLAZI 11,00 SVE nabavke osim onih u poljima 22 i …

Tags:

  P pdv prijava ba, Prijava, P pdv

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of P PDV PRIJAVA-BA - uino.gov.ba

1 Obrazac p pdv . P D V prijava . Identifikacioni broj 1. BAR KOD 2. Naziv poreznog obveznika 3. Period 2. Adresa 4. Po tanski broj/Mjesto 5 Dostaviti do: Regionalni centar I. Isporuke i nabavke (svi iznosi iskazani bez PDV-a). IZLAZI ULAZI. Isporuke: (uklju uju i i one u SVE nabavke osim onih u vanposlovne svrhe) 11 21. osim onih u poljima 12 i 13: ,00 poljima 22 i 23: ,00. Vrijednost izvoza: Vrijednost uvoza: 12. ,00 22. ,00. Vrijednost nabavke od Isporuke oslobo ene pla anja PDV-a: 13. ,00 poljoprivrednika: 23. ,00. II. Izlazni PDV Ulazni PDV. PDV obra unat na ulaze (dobra i usluge). Od registrovanih obveznika PDV-a osim iznosa u poljima 42 i 43: 41 ,00. PDV na uvoz: 42 ,00. Pau alna naknada za poljoprivrednike: 43 ,00. PDV obra unat na izlaze Ulazni PDV. (dobra i usluge). 51. ,00 (ukupno). 61. ,00. 80 Obilje ite sa "X". Iznos PDV-a za uplatu/povrat Zahtjev za povrat 80.

2 71. ,00 ako elite povrat Razlika polja 51 i 61. III. PODACI O KRAJNJOJ POTRO NJI. PDV na isporuke licima koja nisu registrovani PDV obveznici u: Federaciji BiH 32 ,00. Republici Srpskoj 33 ,00. Br ko Distriktu 34 ,00. Ovim potvr ujem da su navedeni podaci ta ni. Mjesto _____ Ime i prezime odgovornog lica _____. Datum _____ Potpis _____. BAR KOD 1.


Related search queries