Example: bankruptcy

Search results with tag "Porezu"

PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOBIT I …

PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOBIT I …

www.pufbih.ba

Zakona o porezu na dobit („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br: 97/07 i 14/08) federalni ministar finansija-federalni ministar financija d o n o s i . PRAVILNIK . O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOBIT. I OSNOVNA ODREDBA . Član 1. Ovim pravilnikom bliže se razrađuje primjena odredbi Zakona o porezu

  Zakona, Porezu, Zakona o porezu

Zakon o porezu na dohodak - sph.hr

Zakon o porezu na dohodak - sph.hr

sph.hr

Zakon o porezu na dohodak NN 177/04, 73/08, 80/10,114/11, 22/12 2 ZAKON O POREZU NA DOHODAK I. TEMELJNE ODREDBE 1. OPĆE ODREDBE Članak 1. (1) Porez na dohodak utvrđuje se i plaća prema odredbama ovoga Zakona.

  Zakona, Porezu, O porezu na

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak - zuko.ba

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak - zuko.ba

zuko.ba

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK Član 1. U Zakonu o porezu na dohodak ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 91/06 i

  Porezu, O porezu na

PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK …

PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

www.feb.ba

Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak FEB dd Sarajevo Ažurirano: 20.06.2021. Na osnovu člana 31. stav (1), člana 36. stav (2) i člana. Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13), federalni ministar finansija-federalni ministar financija, donosi PRAVILNIK

  Porezu, Dohodak, O porezu na dohodak

Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dodatnu vrijednost BiH

Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dodatnu vrijednost BiH

advokat-prnjavorac.com

O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST (Službeni glasnik BIH br. 93/05, 21/06, 60/06, 06/07,100/07, 35/08, 65/10)-NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST –1 I OPŠTE ODREDBE Član 1. Predmet pravilnika (1) Ovim pravilnikom bliže se propisuje način primjene Zakona o porezu na dodatu vrijednost (u daljem tekstu: Zakon). II PREDMET OPOREZIVANJA

  Zakona, Porezu, Zakona o porezu

P R A V I L N I K O PRIMJENI ZAKONA O POREZU …

P R A V I L N I K O PRIMJENI ZAKONA O POREZU

www.pufbih.ba

Na osnovu člana 48., člana 31. stav (1) i člana 36. stav (2) Zakona o porezu na dohodak („Službene novine Federacije BiH“, broj 10/08 ), federalni ministar finansija-

  O primjeni zakona o porezu, Primjeni, Zakona, Porezu, Zakona o porezu na

ZAKON O POREZU NA DOHODAK

ZAKON O POREZU NA DOHODAK

www.pufbih.ba

O POREZU NA DOHODAK. ... Rezidentom Federacije u smislu ovoga zakona smatra se: fizička osoba koja ima prebivalište na teritoriju Federacije, fizička osoba koja na teritoriju Federacije neprekidno ili s prekidima boravi 183 ili više dana u bilo kojem poreznom razdoblju,

  Zakona, Porezu, O porezu

O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DODATU ... - …

O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DODATU ... - …

www.uino.gov.ba

Na osnovu člana 70. Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", broj: 9/05 i 35/05), a u vezi sa članom 14. stav 3.

  Primjeni, Zakona, Porezu, O primjeni zakona o porezu na dodatu, Dodatu, Zakona o porezu na dodatu

ZAKON O POREZU NA DOHODAK - …

ZAKON O POREZU NA DOHODAK - …

www.parlamentfbih.gov.ba

2 ZAKON O POREZU NA DOHODAK I. OSNOVNE ODREDBE Član 1. (Predmet zakona) (1) Ovim zakonom propisuje se način utvrđivanja, plaćanja i prijave poreza na dohodak fizičkih lica u

  Zakona, Porezu, O porezu na

Novosti koje donosi novi Zakon o porezu na …

Novosti koje donosi novi Zakon o porezu na

www.racunovodstvo-porezi.hr

38 12/16 Novosti koje donosi novi Zakon o porezu na dohodak Milivoj Friganović, mag. oec. Aktualno daljnjem tekstu: Prijedlog zakona), su bitne pa ih iznosimo u nastav-

  Zakona, Porezu, O porezu na

ZAKON o porezu na dobit - pufbih.ba

ZAKON o porezu na dobit - pufbih.ba

www.pufbih.ba

ZAKON O POREZU NA DOBIT („Službene novoine Federacije BiH“, broj: 15/16) I. OPĆE ODREDBE Član 1. (1) Ovim zakonom definira se: obveznik poreza na dobit, metodologija utvrđivanja porezne

  Porezu, O porezu

Zakon o porezu na dohodak - ISPRAVAN TEKST

Zakon o porezu na dohodak - ISPRAVAN TEKST

www.pufbih.ba

2 4. Predmet oporezivanja Član 4. Porezom na dohodak oporezuju se dohoci koje porezni obveznik ostvari od: 1) nesamostalne djelatnosti, 2) samostalne djelatnosti,

  Porezu, O porezu

Zakon o porezu na dobit preduzeća - icarus.rs

Zakon o porezu na dobit preduzeća - icarus.rs

www.icarus.rs

VLADA REPUBLIKE SRBIJE, MINISTARSTVO ZA PRIVREDU I PRIVATIZACIJU. Zakon o porezu na dobit preduzeća Ovim zakonom definisani su pojmovi …

  Porezu, O porezu na

PRAVILNIK O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I …

PRAVILNIK O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I …

fbihvlada.gov.ba

Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga, osim proizvoda koji prema, odredbama čl. 9., 11., 12., 13. i 14. Zakona o akcizama u BiH, podliježu obavezi plaćanja akcize i proizvoda na koje se porez na promet proizvoda plaća po drugim stopama. 715131 2. Porez na promet proizvoda iz člana 12. Zakona o porezu

  Zakona, Porezu, Zakona o, Zakona o porezu

Bosna i Hercegovina Obrazac PK-1001 Zahtjev za izdavanje ...

Bosna i Hercegovina Obrazac PK-1001 Zahtjev za izdavanje ...

obrasci.pufbih.ba

Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak (‘’Službene novine Federacije BiH’’, broj 67/08), a izuzetno od odredbi čl. 28. stav (1) Zakona o porezu na dohodak(‘’Službene novine Federacije BiH’’, broj 10/08) i članka 19. stav (2) Pravilnika, radi što bržeg uvođenja u sistem priznavanja

  Zakona, Porezu, Zakona o porezu

PRAVILNIK O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I ...

PRAVILNIK O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I ...

www.pufbih.ba

Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga 715912 4. Porez na promet energenata po nižoj stopi iz člana 12. stav 1. tač. 4. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga. 715913 5. Porez na promet osnovnih proizvoda poljoprivrede, ribarstva i proizvoda koji služe za ljudsku

  Zakona, Porezu, Zakona o porezu

Zakon o porezu na dohodak Federacije BiH - preciscen tekst

Zakon o porezu na dohodak Federacije BiH - preciscen tekst

advokat-prnjavorac.com

ovog Zakona. (2) Oporezivim prihodima od nesamostalne djelatnosti smatraju se i: 1) dodatni prihodi na osnovu naknada, pomoći i sl. koje poslodavac isplati zaposlenicima iznad iznosa utvrđenih Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak, 2) plaće koje umjesto poslodavca isplati drugo lice, 3) zaostale plaće odnosno razlike plaća koje

  Zakona, Porezu, Zakona o porezu, Zakon, Dohodak, Zakon o porezu na dohodak

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA POREZNA …

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA POREZNA …

www.porezna-uprava.hr

2. Zakon o porezu na dodanu vrijednost . Prema odredbama članka 78. Zakona o porezu na dodanu vrijednost Narodne novine broj (73/13, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) svaki porezni obveznik obvezan je izdati račun za: 1. isporuke dobara i usluga koje je obavio drugom poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja

  Zakona, Porezu, O porezu, Zakona o porezu

Aktualno Upute i odgovori Porezne uprave

Aktualno Upute i odgovori Porezne uprave

www.racunovodstvo-porezi.hr

2. Zakon o porezu na dodanu vrijednost Prema odredbama članka 78. Zakona o porezu na dodanu vrijed-nost (Narodne novine broj 73/13, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) svaki porezni obveznik obvezan je izdati račun za: 1) isporuke dobara i usluga koje je obavio drugom poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik (tijela

  Zakona, Porezu, O porezu, Zakona o porezu

Zakon o porezu na dodatnu vrijednost Bosne i Hercegovine

Zakon o porezu na dodatnu vrijednost Bosne i Hercegovine

advokat-prnjavorac.com

ZAKON O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST BOSNE i HERCEGOVINE ("Službeni glasnik BiH", br. 9/2005, 35/2005, 100/2008 i 33/2017) I - OPŠTE ODREDBE Član 1 Teritorijalna primjena Ovim zakonom uvodi se obaveza i reguliše se sistem pla ćanja poreza na dodatu vrijednost (u daljem tekstu: PDV) na teritoriji Bosne i Hercegovine.

  Porezu, Dodatu, O porezu na, Na dodatu, Vrijednost, Bosne, Hercegovine, Vrijednost bosne i hercegovine, O porezu na dodatu vrijednost bosne i hercegovine

Zakon o porezu na dohodak Republike Srpske

Zakon o porezu na dohodak Republike Srpske

advokat-prnjavorac.com

ZAKON O POREZU NA DOHODAK REPUBLIKE SRPSKE ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 60/2015, 5/2016 - ispr., 66/2018, 105/2019, ... sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrijednost, koje se isplaćuju na poseban namjenski ... između Bosne i Hercegovine i drugih zemalja, ukoliko nisu državljani ili rezidenti Republike

  Porezu, Dodatu, Republiek, Vrijednost, Bosne, Hercegovine, Bosne i hercegovine, Srpske, Dohodak, O porezu na dohodak republike srpske, Na dodatu vrijednost

PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOBIT I. …

PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOBIT I. …

www.registar-propisa.ba

PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOBIT ("Službene novine FBIH", broj 88/16, od 09.11.2016.) I. OSNOVNE ODREDBE Član 1. (Predmet Pravilnika) (1) Ovim Pravilnikom se uređuje utvrđivanje porezne osnovice, procedure utvrđivanja i naplate poreza, procedure za ostvarivanje prava na porezne poticaje, oblik, sadržaj, načine i rokove

  Porezu, O porezu na

ZAKON O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST

ZAKON O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST

www.uino.gov.ba

O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST ... Promet dobara je, u smislu ovog zakona, prijenos prava raspolaganja na stvarima (u daljnjem tekstu: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik. Dobrima se smatraju i voda, električna energija, plin, toplotna energija ili slično.

  Zakona, Porezu, O porezu

PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA …

PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA

www.uino.gov.ba

Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", broj 9/05, 35/05 i 100/08), a u vezi sa članom 14. stav (3) Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 44/03 i 52/04), Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje na 107. sjednici, održanoj 27. aprila 2010. godine, donio je

  Zakona, Porezu, Zakona o, Zakona o porezu

Nacrt zakona o porezu na imovinu i poreza na …

Nacrt zakona o porezu na imovinu i poreza na

www.vladausk.ba

c) invalidno lice na putni ki automobil koji je nabavljen uz porezne olakšice i osloba/anja, d) obrazovna, zdravstvena, penzijska, nau na, kulturna, vjerska, humanitarna i sportska

  Zakona, Porezu, Zakona o porezu na

Obračun zarada, naknada i drugih primanja zaposlenih kod ...

Obračun zarada, naknada i drugih primanja zaposlenih kod ...

www.skolaknjigovodstva.com

Primer obračuna dnevnice za službeno putovanje u zemlji Prema Zakonu o porezu na dohodak građana neoporezivi iznos dnevnice za službeni put u zemlji je iznos od 2.132,00 din. dnevno (važio do 31.01.2015.). Propisano poresko oslobađanje se primenjuje srazmerno, ako je pola dnevnice, poresko oslobođenje je 1.066,00 din.

  Porezu, Dohodak, O porezu na dohodak

Zakon o porezu na dobit Federacije BiH - ADVOKAT

Zakon o porezu na dobit Federacije BiH - ADVOKAT

advokat-prnjavorac.com

Brčko Distrikt) ili na inozemnom tržištu radi ostvarivanja dobiti. (2) Obveznik poreza na dobit je i podružnica pravnog lica iz Republike Srpske i Brčko Distrikta, a koja je registrirana na teritoriji Federacije, za dobit koju ostvari poslovanjem u Federaciji.

  Porezu, O porezu na, Republiek, Republike srpske, Srpske

ZAKON O POREZU NA DOHODAK - feb.ba

ZAKON O POREZU NA DOHODAK - feb.ba

www.feb.ba

dohodak od nesamostalne djelatnosti kod poslodavaca koji imaju sjedište na području Federacije. (5) Nerezidentom, u smislu ovog Zakona smatra se fizička osoba koje na

  Zakona, Porezu, O porezu na

2. (Priroda poreza) PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA …

2. (Priroda poreza) PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA

www.pufbih.ba

Na temelju člana 60. stava (1) Zakona o porezu na dobit ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/16), federalni ministar financija-

  Zakona, Porezu, Zakona o porezu na

UREDBU O USLOVIMA I NAČINU PLAĆANJA GOTOVIM …

UREDBU O USLOVIMA I NAČINU PLAĆANJA GOTOVIM …

www.pufbih.ba

Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", br. 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11, ... povrat poreza na dodatu vrijednost u gotovini u skladu sa propisima o uslovima i načinu povrata poreza na dodatu vrijednost stranim državljanima. (2) Poslovni subjekti su dužni da sve uplate i isplate u gotovom novcu ...

  Porezu, Dodatu, O porezu na, Vrijednost, Na dodatu vrijednost

Jubilarne nagrade

Jubilarne nagrade

www.racunovodstvo-porezi.hr

1 Zakon o radu objavljen je u Nar. nov., br. 149/09, 61/11, 82/12 - Zakon o kri-terijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno ... neoporezivih iznosa utvrđenih Pravilnikom o porezu na dohodak6 , a što iznosi za navršenih:

  Porezu, O porezu na, Zakon, Zakon o

Promjene poreznih propisa koje su stupile na snagu …

Promjene poreznih propisa koje su stupile na snagu …

www.porezna-uprava.hr

e) 8907 – Ostali plutajući objekti (na primjer, splavi, spremnici, kesoni, iskrcajne platforme, plutače i svjetionici-plutače). ZAKON O POREZU NA DOHODAK

  Porezu, O porezu

Z A K O N - icarus.rs

Z A K O N - icarus.rs

www.icarus.rs

Z A K O N O POREZU NA DODATU VREDNOST I. UVODNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom uvodi se porez na dodatu vrednost (u daljem tekstu: PDV) u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Republika).

  Porezu, Dodatu, O porezu na dodatu, Na dodatu

SADRŽAJ - rif.hr

SADRŽAJ - rif.hr

www.rif.hr

RaËunovodstvo i fi nancije 3 SRPANJ 2010. RIF-ove OBAVIJESTI Napomene: 1. Neoporezivi iznosi (od red. br. 1. do 22.) propisani su u Ël.13. i 16. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05., 96/06., 68/07. i

  Porezu, Pravilnika o porezu na, Pravilnika

MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA …

MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA …

www.porezna-uprava.hr

Prilog 2. prema propisima o porezu na dohodak, utvrđuju dohodak od imovine i imovinskih prava, ali su promijenili način utvrđivanja dohotka, pa prema tim primicima utvrđuju

  Porezu, O porezu

Sukladno članku 77. stavku 3. točki 6. Pravilnika o …

Sukladno članku 77. stavku 3. točki 6. Pravilnika o

www.porezna-uprava.hr

REPUBLIKA HRVATSKA . MINISTARSTVO FINANCIJA . POREZNA UPRAVA –SREDIŠNJI URED . Sukladno članku 77. stavku 3. točki 6. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj

  Porezu, O porezu

Mr. sc. KORNELIJA SIROVICA Troškovi službenog …

Mr. sc. KORNELIJA SIROVICA Troškovi službenog …

www.archery.hr

116 Računovodstvo i fi nancije 3/2017. PLAĆE I SOCIJALNO OSIGURANJE s plaće i naknade Za neoporezivo nadoknađivanje troškova službenog putovanja, odredbe članka 7. stavka 8. i 12. Pravilnika o porezu na dohodak ne- prekidno trajanje službenog putovanja vremenski ograničavaju na 30 dana.

  Porezu, Porezu na

Tabela 8 01.01.2022. SAVETNIK NEOPOREZIVI IZNOSI IZ …

Tabela 8 01.01.2022. SAVETNIK NEOPOREZIVI IZNOSI IZ …

www.zup.co.rs

NEOPOREZIVI IZNOSI1) IZ ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA2) Red. Broj Naziv primanja iz člana 18. Zakona Poreska oslobađanja na primanja zaposlenog Neoporezivi iznos Tačka Period Isplata na osnovu 1. Naknada troškova za dolazak i odlazak sa posla Za jedan mesec Do visine cene mesečne pretplatne karte za mesec, odnosno do visine stvarnih

  Zakona, Porezu, Zakona o porezu

MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA SREDIŠNJI …

MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA SREDIŠNJI …

www.porezna-uprava.hr

prema propisima o porezu na dohodak, utvrđuju dohodak od imovine i imovinskih prava, ali su promijenili način utvrđivanja dohotka, pa prema tim primicima utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti (članak 7. točka 5.3. Zakona o doprinosima) 0046 Ostali stjecatelj primitka/osiguranik po osnovi obavljanja ostalih samostalnih

  Zakona, Porezu, Zakona o, O porezu

Moderne Methoden der Beschaffung - prozeus.de

Moderne Methoden der Beschaffung - prozeus.de

www.prozeus.de

Moderne Methoden der Beschaffung WS 08/09 Der Einkauf im Wandel Kurzfassung Hochschule Darmstadt Projektteam: Maik Assmann Julian Bürklein Oliver Esch

  Porezu, Methoden, Moderne methoden der beschaffung prozeus, Moderne, Beschaffung, Moderne methoden der beschaffung

Similar queries