Example: marketing

Search results with tag "Zakona"

PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOBIT I …

PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOBIT I …

www.pufbih.ba

Zakona o porezu na dobit („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br: 97/07 i 14/08) federalni ministar finansija-federalni ministar financija d o n o s i . PRAVILNIK . O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOBIT. I OSNOVNA ODREDBA . Član 1. Ovim pravilnikom bliže se razrađuje primjena odredbi Zakona o porezu

  Zakona, Porezu, Zakona o porezu

-INTEGRALNI TEKST-1 PRVI DIO OPĆE ODREDBE I - …

-INTEGRALNI TEKST-1 PRVI DIO OPĆE ODREDBE I - …

advokat-prnjavorac.com

zakona. 1. Integralni tekst sadrži tekst Zakona o upravnom postupku („Službeni novine Federacije BiH“, broj 2/98), koji je stupio na snagu 28.1.1998. godine i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj 48/99).

  Zakona, Zakona o, Izmjenama, Dopunama, Zakona o izmjenama i dopunama zakona o

O OBLIGACIONIM ODNOSIMA Federacije Bosne i …

O OBLIGACIONIM ODNOSIMA Federacije Bosne i …

advokat-prnjavorac.com

^lanom 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju Zakona o obligacionim odnosima (“Slu`beni list RBiH”, broj 13/93), brisan je ~lan 3. ZPZOO, tako da se od 7. juna 1993. godine opet primjenjuju odredbe navedenih ~lanova. Obligacioni odnosi i dru{tveno planiranje ^lan 4. Dru{tvena pravna lica u zasnivanju obligacionih odnosa ...

  Zakona, Zakona o, Izmjenama, Dopunama, Zakona o izmjenama i dopunama zakona o, Obligacionim, Odnosima, Federacije, O obligacionim odnosima federacije

Primjena blažeg zakona nakon stupanja na snagu - …

Primjena blažeg zakona nakon stupanja na snagu - …

www.vsrh.hr

3 Ana Garačić * Primjena blažeg zakona nakon stupanja na snagu novog Kaznenog zakona njegov izričit i ozbiljan zahtjev, a propisana je kazna zatvora od jedne do osam godina. To je djelo sada obuhvaćenu u čl. 112. st. 3.

  Zakona

PREGLED ODREDBI ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA O …

PREGLED ODREDBI ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA O

www.udruga-korporativnih-pravnika.hr

Akademik Jakša Barbić PREGLED ODREDBI ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA O MONISTIČKOM USTROJU ORGANA DIONIČKOG DRUŠTVA 1. Uvod Nakon izmjena i dopuna Zakona o trgovakim društvima iz 2003. došlo je do izmjena č

  Zakona, Zakona o

Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dodatnu vrijednost BiH

Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dodatnu vrijednost BiH

advokat-prnjavorac.com

O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST (Službeni glasnik BIH br. 93/05, 21/06, 60/06, 06/07,100/07, 35/08, 65/10)-NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST –1 I OPŠTE ODREDBE Član 1. Predmet pravilnika (1) Ovim pravilnikom bliže se propisuje način primjene Zakona o porezu na dodatu vrijednost (u daljem tekstu: Zakon). II PREDMET OPOREZIVANJA

  Zakona, Porezu, Zakona o porezu

PRAVILNIK O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I …

PRAVILNIK O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I …

fbihvlada.gov.ba

Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga, osim proizvoda koji prema, odredbama čl. 9., 11., 12., 13. i 14. Zakona o akcizama u BiH, podliježu obavezi plaćanja akcize i proizvoda na koje se porez na promet proizvoda plaća po drugim stopama. 715131 2. Porez na promet proizvoda iz člana 12. Zakona o porezu

  Zakona, Porezu, Zakona o, Zakona o porezu

PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA …

PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA

www.uino.gov.ba

Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", broj 9/05, 35/05 i 100/08), a u vezi sa članom 14. stav (3) Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 44/03 i 52/04), Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje na 107. sjednici, održanoj 27. aprila 2010. godine, donio je

  Zakona, Porezu, Zakona o, Zakona o porezu

2. (Priroda poreza) PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA …

2. (Priroda poreza) PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA

www.pufbih.ba

Na temelju člana 60. stava (1) Zakona o porezu na dobit ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/16), federalni ministar financija-

  Zakona, Porezu, Zakona o porezu na

Spremembe in dopolnitve zakona o delovnih …

Spremembe in dopolnitve zakona o delovnih …

www.informiran.si

posvetuj se e-novice pošlji prijatelju Spremembe in dopolnitve zakona o delovnih razmerjih – Kaj je novega? Pregled in razlaga najpomembnejših določb ZDR-A

  Zakona

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O …

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O

www.centar-motor.com

ZAKON . O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CESTOVNOM PRIJEVOZU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE . Članak 1. U Zakonu o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i …

  Zakona, Izmjenama, Dopunama, O izmjenama i dopunama zakona o

PRAVILNIK O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I ...

PRAVILNIK O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I ...

www.pufbih.ba

Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga 715912 4. Porez na promet energenata po nižoj stopi iz člana 12. stav 1. tač. 4. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga. 715913 5. Porez na promet osnovnih proizvoda poljoprivrede, ribarstva i proizvoda koji služe za ljudsku

  Zakona, Porezu, Zakona o porezu

Bosna i Hercegovina Obrazac PK-1001 Zahtjev za izdavanje ...

Bosna i Hercegovina Obrazac PK-1001 Zahtjev za izdavanje ...

obrasci.pufbih.ba

Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak (‘’Službene novine Federacije BiH’’, broj 67/08), a izuzetno od odredbi čl. 28. stav (1) Zakona o porezu na dohodak(‘’Službene novine Federacije BiH’’, broj 10/08) i članka 19. stav (2) Pravilnika, radi što bržeg uvođenja u sistem priznavanja

  Zakona, Porezu, Zakona o porezu

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU …

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU …

www.pufbih.ba

glasi: "(5) Iznimno, uposlenicima - rezidentnim poreznim obveznicima iz članka 2. stavak (4) ovog zakona, koji dohodak ostvaruju kod poslodavaca pravnih i fizičkih osoba

  Zakona, Izmjenama, Dopunama, O izmjenama i dopunama zakona o

O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DODATU ... - …

O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DODATU ... - …

www.uino.gov.ba

Na osnovu člana 70. Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", broj: 9/05 i 35/05), a u vezi sa članom 14. stav 3.

  Primjeni, Zakona, Porezu, O primjeni zakona o porezu na dodatu, Dodatu, Zakona o porezu na dodatu

Zakon o porezu na dohodak Federacije BiH - preciscen tekst

Zakon o porezu na dohodak Federacije BiH - preciscen tekst

advokat-prnjavorac.com

ovog Zakona. (2) Oporezivim prihodima od nesamostalne djelatnosti smatraju se i: 1) dodatni prihodi na osnovu naknada, pomoći i sl. koje poslodavac isplati zaposlenicima iznad iznosa utvrđenih Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak, 2) plaće koje umjesto poslodavca isplati drugo lice, 3) zaostale plaće odnosno razlike plaća koje

  Zakona, Porezu, Zakona o porezu, Zakon, Dohodak, Zakon o porezu na dohodak

Tabela 8 01.01.2022. SAVETNIK NEOPOREZIVI IZNOSI IZ …

Tabela 8 01.01.2022. SAVETNIK NEOPOREZIVI IZNOSI IZ …

www.zup.co.rs

NEOPOREZIVI IZNOSI1) IZ ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA2) Red. Broj Naziv primanja iz člana 18. Zakona Poreska oslobađanja na primanja zaposlenog Neoporezivi iznos Tačka Period Isplata na osnovu 1. Naknada troškova za dolazak i odlazak sa posla Za jedan mesec Do visine cene mesečne pretplatne karte za mesec, odnosno do visine stvarnih

  Zakona, Porezu, Zakona o porezu

ZAKON O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST

ZAKON O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST

www.uino.gov.ba

O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST ... Promet dobara je, u smislu ovog zakona, prijenos prava raspolaganja na stvarima (u daljnjem tekstu: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik. Dobrima se smatraju i voda, električna energija, plin, toplotna energija ili slično.

  Zakona, Porezu, O porezu

Dokument u pravilnom formatu - derk.ba

Dokument u pravilnom formatu - derk.ba

www.derk.ba

Objavljeno u “Službenom glasniku Republike Srpske” broj 34/09, od 16.10.2009. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRIČNOJ ENERGIJI

  Zakona, Zakon, Zakon o izmjenama i dopunama zakona o, Izmjenama, Dopunama

Zakon o porezu na dohodak - sph.hr

Zakon o porezu na dohodak - sph.hr

sph.hr

Zakon o porezu na dohodak NN 177/04, 73/08, 80/10,114/11, 22/12 2 ZAKON O POREZU NA DOHODAK I. TEMELJNE ODREDBE 1. OPĆE ODREDBE Članak 1. (1) Porez na dohodak utvrđuje se i plaća prema odredbama ovoga Zakona.

  Zakona, Porezu, O porezu na

ZAKON O POREZU NA DOHODAK - feb.ba

ZAKON O POREZU NA DOHODAK - feb.ba

www.feb.ba

dohodak od nesamostalne djelatnosti kod poslodavaca koji imaju sjedište na području Federacije. (5) Nerezidentom, u smislu ovog Zakona smatra se fizička osoba koje na

  Zakona, Porezu, O porezu na

ZAKON O POREZU NA DOHODAK - …

ZAKON O POREZU NA DOHODAK - …

www.parlamentfbih.gov.ba

2 ZAKON O POREZU NA DOHODAK I. OSNOVNE ODREDBE Član 1. (Predmet zakona) (1) Ovim zakonom propisuje se način utvrđivanja, plaćanja i prijave poreza na dohodak fizičkih lica u

  Zakona, Porezu, O porezu na

ZAKON o dopunama Zakona o koncesijama - vladahbz.com

ZAKON o dopunama Zakona o koncesijama - vladahbz.com

www.vladahbz.com

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska županija SKUPŠTINA Broj: 01-02-54.2/08 Tomislavgrad, 28. srpnja 2008. godine Predsjednik Skupštine

  Zakona, Zakon, Dopunama, Federacija, Bosne, Hercegovina, Bosna, Bosna i hercegovina federacija bosne, Zakon o dopunama zakona

Novosti koje donosi novi Zakon o porezu na …

Novosti koje donosi novi Zakon o porezu na

www.racunovodstvo-porezi.hr

38 12/16 Novosti koje donosi novi Zakon o porezu na dohodak Milivoj Friganović, mag. oec. Aktualno daljnjem tekstu: Prijedlog zakona), su bitne pa ih iznosimo u nastav-

  Zakona, Porezu, O porezu na

Nacrt zakona o porezu na imovinu i poreza na …

Nacrt zakona o porezu na imovinu i poreza na

www.vladausk.ba

c) invalidno lice na putni ki automobil koji je nabavljen uz porezne olakšice i osloba/anja, d) obrazovna, zdravstvena, penzijska, nau na, kulturna, vjerska, humanitarna i sportska

  Zakona, Porezu, Zakona o porezu na

PRAVILNIK O REGISTRACIJI I UPISU U JEDINSTVENI …

PRAVILNIK O REGISTRACIJI I UPISU U JEDINSTVENI …

www.uino.gov.ba

1 Na osnovu člana 14. Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini (''Službeni glasnik BiH'', broj: 44/03 i 52/04), i člana 18.

  Zakona, Zakona o

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

www.hzzo-net.hr

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 183 Na osnovi članka 19. stavka 3. i članka 77. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08, 94/09, 153/09, 71/10, 139/10 i

  Zakona, Zakona o

Promjene poreznih propisa koje su stupile na snagu …

Promjene poreznih propisa koje su stupile na snagu …

www.porezna-uprava.hr

ZAKON O LOKALNIM POREZIMA. Članak 11. stavak 3. točke 2. i 3. Zakona o lokalnim porezima stupio je na snagu 1. siječnja 2018., a isti se odnosi na porez na cestovna motorna vozila (za motocikle i za lake četverocikle i četverocikle) koji

  Zakona, Zakona o

Zakon o obligacionim odnosima - notarrs.com

Zakon o obligacionim odnosima - notarrs.com

notarrs.com

D i o p r v i OSNOVI OBLIGACIONIH ODNOSA (OP[TI DIO) G L A V A I. OSNOVNA NA^ELA Cilj i sadr`ina zakona ^lan 1. Radi stvaranja uslova za slobodan promet robe i obavljanja usluga na

  Zakona, Zakon, Zakon o

ZAKON O RADU - rif.hr

ZAKON O RADU - rif.hr

www.rif.hr

VII PREDGOVOR Zakon o radu (Nar. nov., br. 93/14.) je na snazi i primjenjuje se od 7. kolovoza 2014. godine, a noveliran je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o

  Zakona, Zakon, Izmjenama, Dopunama, Zakon o, O izmjenama i dopunama zakona o

ZAKON O POREZU NA DOHODAK

ZAKON O POREZU NA DOHODAK

www.pufbih.ba

O POREZU NA DOHODAK. ... Rezidentom Federacije u smislu ovoga zakona smatra se: fizička osoba koja ima prebivalište na teritoriju Federacije, fizička osoba koja na teritoriju Federacije neprekidno ili s prekidima boravi 183 ili više dana u bilo kojem poreznom razdoblju,

  Zakona, Porezu, O porezu

Zak.o izm.i dop.Zak.o licnom imenu-Sl.glasnik Brcko …

Zak.o izm.i dop.Zak.o licnom imenu-Sl.glasnik Brcko …

skupstinabd.ba

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LIČNOM IMENU PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  Zakona, Zakon, Zakon o izmjenama i dopunama zakona o, Izmjenama, Dopunama

Objašnjenje za popunjavanje PDV prijave

Objašnjenje za popunjavanje PDV prijave

www.uino.gov.ba

Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o primjeni zakona o porezu na dodanu vrijednost („Službeni glasnik BiH“ br. 60/2006), je definirano ko se smatra izvoznikom. Obveznici koji ne ispunjavaju pomenuti uslov imaju pravo na porezni kredit, odnosno u …

  Zakona, Zakona o, Izmjenama, Dopunama, O izmjenama i dopunama

KRIVIČNI ZAKON FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

KRIVIČNI ZAKON FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

www.oss.ba

aktom nadležne institucije u Federaciji, kantonu, gradu i općini donesenim na osnovu zakona proglašena službenom tajnom. (24) Poslovna tajna je podatak ili isprava koja je zakonom, drugim propisom ili općim

  Zakona

FBiH Zakon o vodama

FBiH Zakon o vodama

www.voda.ba

ZAKON O VODAMA I. TEMELJNE ODREDBE Članak 1. Predmet Zakona (1) Ovim se zakonom uređuje način upravljanja vodama unutar teritorija Federacije Bosne i

  Zakona

Aktualno Upute i odgovori Porezne uprave

Aktualno Upute i odgovori Porezne uprave

www.racunovodstvo-porezi.hr

2. Zakon o porezu na dodanu vrijednost Prema odredbama članka 78. Zakona o porezu na dodanu vrijed-nost (Narodne novine broj 73/13, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) svaki porezni obveznik obvezan je izdati račun za: 1) isporuke dobara i usluga koje je obavio drugom poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik (tijela

  Zakona, Porezu, O porezu, Zakona o porezu

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA - advokatedvinagic.com

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA - advokatedvinagic.com

advokatedvinagic.com

Priprema: www.legalist.ba 2 D i o p r v i OSNOVI OBLIGACIONIH ODNOSA (OPŠTI DIO) GLAVA I. OSNOVNA NAČELA Cilj i sadržina zakona Član 1. Radi stvaranja uslova za slobodan promet robe i obavljanja usluga na tržištu i za

  Zakona

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ... - Radius …

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ... - Radius …

radius.ba

Broj 24 - Ponedjeljak, 28. lipnja/juna 1999. Na osnovu clana 10. stav 2. Zakona o porezu na dobit preduzeca ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj

  Zakona, Zakona o, Izmjenama, Dopunama, O izmjenama i dopunama

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA POREZNA …

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA POREZNA …

www.porezna-uprava.hr

2. Zakon o porezu na dodanu vrijednost . Prema odredbama članka 78. Zakona o porezu na dodanu vrijednost Narodne novine broj (73/13, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) svaki porezni obveznik obvezan je izdati račun za: 1. isporuke dobara i usluga koje je obavio drugom poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja

  Zakona, Porezu, O porezu, Zakona o porezu

Zakon o zabrani diskriminacije u Bosni i Hercegovini

Zakon o zabrani diskriminacije u Bosni i Hercegovini

advokat-prnjavorac.com

1Neslužbeni pročišćeni tekst sadrži: Zakon o zabrani diskriminacije ("Službeni glasnik BiH", broj 59/09); Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije ("Službeni glasnik BiH", broj 66/16)-označen podebljanim slovima. Ovaj neslužbeni prečišćeni tekst služi za internu upotrebu i na isti se ne može pozivati

  Zakona, Izmjenama, Dopunama, O izmjenama i dopunama zakona o

MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA SREDIŠNJI …

MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA SREDIŠNJI …

www.porezna-uprava.hr

prema propisima o porezu na dohodak, utvrđuju dohodak od imovine i imovinskih prava, ali su promijenili način utvrđivanja dohotka, pa prema tim primicima utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti (članak 7. točka 5.3. Zakona o doprinosima) 0046 Ostali stjecatelj primitka/osiguranik po osnovi obavljanja ostalih samostalnih

  Zakona, Porezu, Zakona o, O porezu

POLOŽAJ ZAŠTI ENOG NAJMOPRIMCA - vsrh.hr

POLOŽAJ ZAŠTI ENOG NAJMOPRIMCA - vsrh.hr

www.vsrh.hr

4 Danom stupanja na snagu Zakona o najmu prestalo je stanarsko pravo svim tim osobama (lanak 30. stavak 1., ZNS) koje tim danom stjeu prava i obveze najmoprimca

  Zakona, Zakona o

Zakon o upravnom postupku BiH - Prnjavorac | BiH

Zakon o upravnom postupku BiH - Prnjavorac | BiH

advokat-prnjavorac.com

izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku (“Službeni glasnik BiH“, broj 53/16)-označen podebljanim i podvučenim slovima. Ovaj neslužbeni prečišćeni tekst služi za internu upotrebu i na isti se ne može pozivati prilikom službene upotrebe. https//advokatprnjavorac.com. 4. Načelo zakonitosti

  Zakona, Zakon, Izmjenama, Dopunama, Postupku, Upravnom, Zakon o upravnom postupku bih, Izmjenama i dopunama zakona o

Similar queries