Example: bachelor of science

Search results with tag "O porezu na"

PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOBIT I. …

PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOBIT I. …

www.registar-propisa.ba

PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOBIT ("Službene novine FBIH", broj 88/16, od 09.11.2016.) I. OSNOVNE ODREDBE Član 1. (Predmet Pravilnika) (1) Ovim Pravilnikom se uređuje utvrđivanje porezne osnovice, procedure utvrđivanja i naplate poreza, procedure za ostvarivanje prava na porezne poticaje, oblik, sadržaj, načine i rokove

  Porezu, O porezu na

UREDBU O USLOVIMA I NAČINU PLAĆANJA GOTOVIM …

UREDBU O USLOVIMA I NAČINU PLAĆANJA GOTOVIM …

www.pufbih.ba

Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", br. 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11, ... povrat poreza na dodatu vrijednost u gotovini u skladu sa propisima o uslovima i načinu povrata poreza na dodatu vrijednost stranim državljanima. (2) Poslovni subjekti su dužni da sve uplate i isplate u gotovom novcu ...

  Porezu, Dodatu, O porezu na, Vrijednost, Na dodatu vrijednost

Zakon o porezu na dodatnu vrijednost Bosne i Hercegovine

Zakon o porezu na dodatnu vrijednost Bosne i Hercegovine

advokat-prnjavorac.com

ZAKON O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST BOSNE i HERCEGOVINE ("Službeni glasnik BiH", br. 9/2005, 35/2005, 100/2008 i 33/2017) I - OPŠTE ODREDBE Član 1 Teritorijalna primjena Ovim zakonom uvodi se obaveza i reguliše se sistem pla ćanja poreza na dodatu vrijednost (u daljem tekstu: PDV) na teritoriji Bosne i Hercegovine.

  Porezu, Dodatu, O porezu na, Na dodatu, Vrijednost, Bosne, Hercegovine, Vrijednost bosne i hercegovine, O porezu na dodatu vrijednost bosne i hercegovine

Mr. sc. KORNELIJA SIROVICA Troškovi službenog putovanja

Mr. sc. KORNELIJA SIROVICA Troškovi službenog putovanja

www.archery.hr

116 Računovodstvo i fi nancije 3/2017. PLAĆE I SOCIJALNO OSIGURANJE s plaće i naknade Za neoporezivo nadoknađivanje troškova službenog putovanja, odredbe članka 7. stavka 8. i 12. Pravilnika o porezu na dohodak ne- prekidno trajanje službenog putovanja vremenski ograničavaju na 30 dana.

  Porezu, O porezu na

Zakon o porezu na dohodak - sph.hr

Zakon o porezu na dohodak - sph.hr

sph.hr

Zakon o porezu na dohodak NN 177/04, 73/08, 80/10,114/11, 22/12 2 ZAKON O POREZU NA DOHODAK I. TEMELJNE ODREDBE 1. OPĆE ODREDBE Članak 1. (1) Porez na dohodak utvrđuje se i plaća prema odredbama ovoga Zakona.

  Zakona, Porezu, O porezu na

Novosti koje donosi novi Zakon o porezu na …

Novosti koje donosi novi Zakon o porezu na

www.racunovodstvo-porezi.hr

38 12/16 Novosti koje donosi novi Zakon o porezu na dohodak Milivoj Friganović, mag. oec. Aktualno daljnjem tekstu: Prijedlog zakona), su bitne pa ih iznosimo u nastav-

  Zakona, Porezu, O porezu na

Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dodatnu vrijednost …

Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dodatnu vrijednost

advokat-prnjavorac.com

O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST (Službeni glasnik BIH br. 93/05, 21/06, 60/06, 06/07,100/07, 35/08, 65/10)-NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST –1 I OPŠTE ODREDBE Član 1. Predmet pravilnika (1) Ovim pravilnikom bliže se propisuje način primjene Zakona o porezu na dodatu vrijednost (u daljem tekstu: Zakon). II PREDMET …

  Porezu, Dodatu, O porezu na, O porezu na dodatu vrijednost, Vrijednost

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak - zuko.ba

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak - zuko.ba

zuko.ba

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK Član 1. U Zakonu o porezu na dohodak ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 91/06 i

  Porezu, O porezu na

Zakon o porezu na dobit Federacije BiH - ADVOKAT

Zakon o porezu na dobit Federacije BiH - ADVOKAT

advokat-prnjavorac.com

Brčko Distrikt) ili na inozemnom tržištu radi ostvarivanja dobiti. (2) Obveznik poreza na dobit je i podružnica pravnog lica iz Republike Srpske i Brčko Distrikta, a koja je registrirana na teritoriji Federacije, za dobit koju ostvari poslovanjem u Federaciji.

  Porezu, O porezu na, Republiek, Republike srpske, Srpske

Zakon o porezu na dohodak - ISPRAVAN TEKST

Zakon o porezu na dohodak - ISPRAVAN TEKST

www.pufbih.ba

2 4. Predmet oporezivanja Član 4. Porezom na dohodak oporezuju se dohoci koje porezni obveznik ostvari od: 1) nesamostalne djelatnosti, 2) samostalne djelatnosti,

  Porezu, O porezu na

ZAKON o porezu na dobit - pufbih.ba

ZAKON o porezu na dobit - pufbih.ba

www.pufbih.ba

ZAKON O POREZU NA DOBIT („Službene novoine Federacije BiH“, broj: 15/16) I. OPĆE ODREDBE Član 1. (1) Ovim zakonom definira se: obveznik poreza na dobit, metodologija utvrđivanja porezne

  Porezu, O porezu na

ZAKON O POREZU NA DOHODAK - …

ZAKON O POREZU NA DOHODAK - …

www.parlamentfbih.gov.ba

2 ZAKON O POREZU NA DOHODAK I. OSNOVNE ODREDBE Član 1. (Predmet zakona) (1) Ovim zakonom propisuje se način utvrđivanja, plaćanja i prijave poreza na dohodak fizičkih lica u

  Zakona, Porezu, O porezu na

ZAKON O POREZU NA DOHODAK - feb.ba

ZAKON O POREZU NA DOHODAK - feb.ba

www.feb.ba

dohodak od nesamostalne djelatnosti kod poslodavaca koji imaju sjedište na području Federacije. (5) Nerezidentom, u smislu ovog Zakona smatra se fizička osoba koje na

  Zakona, Porezu, O porezu na

Jubilarne nagrade

Jubilarne nagrade

www.racunovodstvo-porezi.hr

1 Zakon o radu objavljen je u Nar. nov., br. 149/09, 61/11, 82/12 - Zakon o kri-terijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno ... neoporezivih iznosa utvrđenih Pravilnikom o porezu na dohodak6 , a što iznosi za navršenih:

  Porezu, O porezu na, Zakon, Zakon o

P R A V I L N I K O PRIMJENI ZAKONA O POREZU …

P R A V I L N I K O PRIMJENI ZAKONA O POREZU

www.pufbih.ba

Na osnovu člana 48., člana 31. stav (1) i člana 36. stav (2) Zakona o porezu na dohodak („Službene novine Federacije BiH“, broj 10/08 ), federalni ministar finansija-

  Porezu, O porezu na, O porezu

Sukladno članku 77. stavku 3. točki 6. Pravilnika o porezu ...

Sukladno članku 77. stavku 3. točki 6. Pravilnika o porezu ...

www.porezna-uprava.hr

REPUBLIKA HRVATSKA . MINISTARSTVO FINANCIJA . POREZNA UPRAVA –SREDIŠNJI URED . Sukladno članku 77. stavku 3. točki 6. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj

  Porezu, O porezu na, O porezu

Promjene poreznih propisa koje su stupile na snagu …

Promjene poreznih propisa koje su stupile na snagu …

www.porezna-uprava.hr

e) 8907 – Ostali plutajući objekti (na primjer, splavi, spremnici, kesoni, iskrcajne platforme, plutače i svjetionici-plutače). ZAKON O POREZU NA DOHODAK

  Porezu, O porezu na

Zakon o porezu na dobit preduzeća - icarus.rs

Zakon o porezu na dobit preduzeća - icarus.rs

www.icarus.rs

VLADA REPUBLIKE SRBIJE, MINISTARSTVO ZA PRIVREDU I PRIVATIZACIJU. Zakon o porezu na dobit preduzeća Ovim zakonom definisani su pojmovi …

  Porezu, O porezu na

Similar queries