Example: marketing

PROSEDUR PERMOHONAN PERMIT …

PROSEDUR PERMOHONAN PERMIT MENGELUARKAN BAHAN BATUAN (GRANITE, PASIR SUNGAI/LOMBONG/ DARAT, tanah MERAH, tanah LIAT, BATU BATA DAN RUMPUT) 1. CARA PERMOHONAN PERMOHONAN hendaklah dibuat melalui borang PERMOHONAN PERMIT mengeluarkan/memindah/memproses bahan batuan (seksyen 69/72 KTN) dan disertakan dengan dokumen-dokumen berikut :- a. Pelan lokasi (RM per lot) - 10 salinan b. Perakuan Carian Rasmi (RM per lot) - 1 salinan c. Surat kebenaran dari orang-orang/badan - 1 salinan yang berkepentingan di atas tanah . d. Bagi PERMOHONAN daripada syarikat/koperasi/ pertubuhan berdaftar hendaklah disertakan :- i.

prosedur permohonan permit mengeluarkan bahan batuan (granite, pasir sungai/lombong/ darat, tanah merah, tanah liat, batu bata dan rumput) 1. cara permohonan

Tags:

  Tanah

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of PROSEDUR PERMOHONAN PERMIT …

1 PROSEDUR PERMOHONAN PERMIT MENGELUARKAN BAHAN BATUAN (GRANITE, PASIR SUNGAI/LOMBONG/ DARAT, tanah MERAH, tanah LIAT, BATU BATA DAN RUMPUT) 1. CARA PERMOHONAN PERMOHONAN hendaklah dibuat melalui borang PERMOHONAN PERMIT mengeluarkan/memindah/memproses bahan batuan (seksyen 69/72 KTN) dan disertakan dengan dokumen-dokumen berikut :- a. Pelan lokasi (RM per lot) - 10 salinan b. Perakuan Carian Rasmi (RM per lot) - 1 salinan c. Surat kebenaran dari orang-orang/badan - 1 salinan yang berkepentingan di atas tanah . d. Bagi PERMOHONAN daripada syarikat/koperasi/ pertubuhan berdaftar hendaklah disertakan :- i.

2 Perlembagaan Pertubuhan - 1 salinan ii. Sijil Pendaftaran - 1 salinan iii. Borang 24 - 1 salinan iv. Borang 49 - 1 salinan 2. BAYARAN PERMOHONAN RM bagi setiap satu PERMOHONAN . 3. BAYARAN SELEPAS KELULUSAN a. Kadar bayaran royalti :- Jenis tanah tanah Bahan Batuan Bermilik Kerajaan i. Batu Granite - RM smp RM smp ii. Pasir Sungai/ Lombong/Darat - RM smp RM smp iii. tanah Liat - RM smp RM smp iv. Rumput - RM smp RM smp v. tanah Merah - RM smp RM smp vi. Batu Bata - RM RM ketul batu ketul batu b.

3 Wang cagaran dikenakan 20% daripada jumlah royalti. c. Bayaran kupon/doket - RM per satu buku. Nama : .. Alamat : .. No. Telefon : Tarikh : PENTADBIR tanah , ALOR GAJAH. Tuan, PERMOHONAN PERMIT MENGELUARKAN / MEMINDAHKAN / MEMPROSES BAHAN BATUAN (SEK. 69/72 KANUN tanah NEGARA) BATU GRANITE, PASIR (LOMBONG/DARAT/SUNGAI/LAUT), tanah MERAH, tanah LIAT DAN RUMPUT. Saya * / Kami ..K/P Yang bertandatangan di bawah ini memohon PERMIT untuk :- i) Mengeluarkan bahan batuan ii) Memproses bahan batuan iii) Memindahkan bahan batuan Bagi tanah seperti berikut :- i) tanah saya sendiri lot No.

4 Mukim : .. Luasnya : .. ii) tanah Kepunyaan Encik/Cik/Syarikat : .. Lot No : .. (Kebenaran bertulis terdapat di Lampiran berkembar) iii) tanah Lombong Mukim : ..Luasnya : ..kepunyaan pajakan lombong Encik/Cik/Syarikat : .. (Kebenaran bertulis terdapat di Lampiran berkembar) - 2 - iv) tanah Kerajaan di Mukim : .. Luasnya : .. v) tanah rizab untuk kegunaan awam yang dikawal oleh Jabatan : .. di Mukim : .. Luasnya : .. (Kebenaran bertulis daripada Jabatan berkenaan terdapat di Lampiran berkembar) 2. Jumlah yang saya pohon padu bagi tempoh ..hari/ bulan dan untuk dibawa ke.

5 Tujuan PERMOHONAN : .. Bilangan Pekerja : .. orang 3. Saya akan menggunakan Jentera/Kenderaan :- Bil. Jenis No. KenderaanKepunyaan ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------- 1. 2. 3. ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------- 4. Saya tidak * / akan membina bangunan sementara / kekal di atas tanah tersebut berukuran :- i) Buka : .. Kaki ii) Panjang : ..kaki 5. Saya bersedia membayar wang cagaran untuk disimpan oleh Kerajaan sebanyak 20% (Dua puluh peratus) sekiranya PERMOHONAN saya berjaya.

6 - 3 - Kerajaan berhak memotong sebahagian/semua wang cagaran tersebut, sekiranya saya melanggar syarat-syarat yang ditetapkan. 6. Saya belum * / telah mempunyai pengalaman dalam kerja-kerja mengeluarkan/memproses/memindah bahan batuan seperti berikut : Bil. Jenis Kerja Tempoh Tarikh ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----- 1. 2. 3. ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----- 7. Maklumat diri saya / kami :- a) Orang Perseorangan :- Pekerja : Pendapatan : Umur : b) Syarikat : Aktiviti : Sekian, terima kasih.

7 Yang benar, .. (Nama : ) & Cop resmi jika ada) - 4 - Saya*/ Kami .. dengan ini memberi kebenaran kepada .. untuk memproses * / mengeluarkan / memindahkan bahan batuan di atas tanah .. 2. Saya * / Kami adalah :- i) Tuan tanah ii) Pemegang Pajakan Lombong iii) Jabatan Pengawal Rizab tanah Kerajaan Sekian, terima kasih. Yang benar, .. (Nama : Cop resmi jika ada (*) Potong yang tidak berkenaan.


Related search queries