Example: biology

Stichting Metropolis M

Stichting Metropolis M. BALANS per 31-12-2014. 2014 2013. ACTIVA. Vorderingen Overlopende activa Liquide middelen TOTAAL PASSIVA. Stichtingskapitaal 34 34. Bestemmmingsfonds en reserves Kortlopende schulden Leveranciers Belastingen en premies Overlopende passiva TOTAAL EXPLOITATIEREKENING 2014. Omzet AF inkoop omzet ( ) ( ). Personeelskosten ( ) ( ). Overige bedrijfslasetn ( ) ( ). Resultaat Stichting MetropolisM is een Algemeen Nut Beoogende Instelling en zet zich in voor het stimuleren van het debat en het ontwikkelen van talent met betrekking tot de inhoudelijke discussie in het beeldende kunst.

Stichting Metropolis M BALANS per 31-12-2014 2014 2013 ACTIVA Vorderingen € 50.945 € 37.563 Overlopende activa € 8.202 € 17.012

Tags:

  Balan

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Stichting Metropolis M

1 Stichting Metropolis M. BALANS per 31-12-2014. 2014 2013. ACTIVA. Vorderingen Overlopende activa Liquide middelen TOTAAL PASSIVA. Stichtingskapitaal 34 34. Bestemmmingsfonds en reserves Kortlopende schulden Leveranciers Belastingen en premies Overlopende passiva TOTAAL EXPLOITATIEREKENING 2014. Omzet AF inkoop omzet ( ) ( ). Personeelskosten ( ) ( ). Overige bedrijfslasetn ( ) ( ). Resultaat Stichting MetropolisM is een Algemeen Nut Beoogende Instelling en zet zich in voor het stimuleren van het debat en het ontwikkelen van talent met betrekking tot de inhoudelijke discussie in het beeldende kunst.


Related search queries