PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: stock market

Search results with tag "Van een"

De fiscale aspecten van de overdracht van een onderneming

www.vdvaccountants.be

algemeenheid van goederen of een bedrijfstak is een registratierecht van 0,5 % verschuldigd. Op de overdracht van aandelenzijn geen regis-tratierechten verschuldigd. Bij registratie van de akte die de verkoop of ruil van aandelenregelt, geldt enkel het algemeen vast recht.

  Van een, Algemeenheid, Goederen, Algemeenheid van goederen

Waarom overschakelen naar een ... - Welkom bij VDV

www.vdvaccountants.be

3 De definitie van een vennootschap volgens het wetboek vennootschappen is als volgt: “een vennootschap wordt opgericht door een contract op grond waarvan twee of …

  Van een

De algemene vergadering van uw vennootschap

www.vdvaccountants.be

De algemene vergadering van uw vennootschap De jaar- of bijzondere algemene vergaderingen vormen een belangrijke gebeurtenissen in het leven van een vennootschap. Omdat rond deze periode heel wat jaarvergaderingen op stapel staan, is

  Van een

Basis voor het maken van een verpleegplan

www.verpleegkunde.net

Rens Martijn, 26-12-06 Pagina- 4 - &ODVVLILFDWLH 9RRUEHHOG˛ De inhoud van een damestas is te onderscheiden in dropjes, pepermuntjes, kam, zakdoek, lipstick, een

  Van een

Hoofdstuk 3 Theorie van een lerende organisatie

www.myriamlieskamp.nl

Hoofdstuk 3 Theorie van een lerende organisatie 3.1 Inleiding De gedachte bij een lerende organisatie is, dat mensen werkelijk veranderen als mensen

  Van een

verbouwing van een onroerende zaak tot een nieuw ...

www.europesefiscalestudies.nl

3 Lijst van afkortingen Wet ob Wet Omzetbelasting 1968 Btw belasting over de toegevoegde waarde WBR Wet belastingen van het rechtsverkeer

  Van een

Willen, moeten en structuur in de klas: over het ...

www.vfo.be

Willen, moeten en structuur in de klas: over het stimuleren van een optimaal leerproces Maarten Vansteenkiste Eline Sierens Bart Soenens Willy Lens

  Van een

Vereenvoudigd voorbeeld van een vereffening ...

www.bibf.be

PACIOLI NR. 286 BIBF-IPCF 3 23 NOvemBeR – 6 deCemBeR 2009 Boeking van de ereloonkosten i.v.m. de vereffening: 6370 Toevoeging aan voorzieningen voor risico’s en …

  Van een

Competitiereglement - donhn.nl

www.donhn.nl

Competitiereglement 2017/2018 3 6. Indien een team gebruik maakt van een dispensatiespeler dient op het wedstrijdformulier in de kolom “Disp.” een “D” (dispensatiespeler) te worden vermeld.

  Van een

DE UITVOERBARE KRACHT VAN EEN NOTARIELE …

tpr.be

Wanneer de huurder in gebreke blijft huurgelden te betalen, de gewezen echtgenoot weigert nog verder bij te dragen in het onder­ houd van de kinderen, of wanneer de lener nalaat het afbetalingsplan

  Van een

5. VOORDELEN IN NATURA - vdvaccountants.be

www.vdvaccountants.be

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen 17 5.3 Gratis PC en Internet De voordelen die de bedrijfsleider geniet dankzij het gratis gebruik van een PC en een

  Van een

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken …

www.triodos.nl

3 1. Het afsluiten van een hypotheek De Triodos Hypotheekadviseur kan u informeren over de hypotheekmogelijkheden in uw persoon­ lijke situatie.

  Van een

Een Nederlandse schuldeiser heeft een vordering …

www.nipr-online.eu

NIPR 2015 Afl. 2 / p. 2 van 8 ‘Grensverleggend’ derdenbeslag slagverlof in andere EU-lidstaten. Ten tweede, is in 2014 de Verordening tot het invoeren van een Europees bankbeslag5 (hierna: EAPO-Vo) ingevoerd.

  Van een

Similar queries