PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: bachelor of science

Vereenvoudigd voorbeeld van een vereffening ...

Vereenvoudigd voorbeeld van een P 309340 Afgiftekantoor 9000 Gent X Tweewekelijks Verschijnt niet in juli vereffening : boekhoudkundige en fiscale aspecten Noot vooraf ACTIVA PASSIVA. Oprichtingskosten 200 000 Kapitaal 5 000 000. Dit voorbeeld analyseert zowel de boekhoudkundige als de fiscale aspecten van de ontbinding en de vereffening Gebouw 3 200 000 Wettelijke reserve 500 000. van een vennootschap. De invereffeningstelling en de af- Machines 2 000 000 Belastingvrije reserves 1 201 382. sluiting van de vereffening worden in de loop van twee Materieel 1 500 000 Beschikbare reserves 5 400 000. boekjaren doorgevoerd. De uitkering van de liquidatie- Financi le vaste 1 000 000 Overgedragen winst (500 000). bonussen aan de aandeelhouders gebeurt in geld en in activa (verlies). n enkele keer in de loop van het laatste boekjaar. Voorraden 3 500 000 Uitgestelde 618 618. belastingen In het bestek van dit artikel wordt niet verder ingegaan Handelsvorderingen 5 200 000.

PACIOLI NR. 286 BIBF-IPCF 3 23 NOvemBeR – 6 deCemBeR 2009 Boeking van de ereloonkosten i.v.m. de vereffening: 6370 Toevoeging aan voorzieningen voor risico’s en …

Tags:

  Van een

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of Vereenvoudigd voorbeeld van een vereffening ...

Related search queries