PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: dental hygienist

Search results with tag "Kenmerken"

Bijlage 4b: Zelf-rapportage vragenlijst over ...

richtlijnendatabase.nl

Het aantal kenmerken van ADHD in de volwassenheid is volgens de DSM-5 (APA, 2013) lager dan in de kindertijd (5/9). Met eenzelfrapportagevragenlijst scoort iemand soms minder kenmerken dan blijkt bij een diagnostisch interview met een specialist die doorvraagt en vragen kan verhelderen.

  Kenmerken

ZelfredzaamheidsRadar - Kennisbundels | Vilans

kennisbundel.vilans.nl

De ZelfredzaamheidsRadar bestaat uit 15 onderdelen, dekenmerken’. Geef voor elk van deze kenmerken de mate van zelfredzaamheid van je cliënt aan. Doe dat bij voorkeur samen met de cliënt en de eventuele mantelzorger(s). Geef per kenmerk een getal tussen de 1 (geheel afhankelijk) en de 5 (volledig zelfredzaam).

  Kenmerken, Zelfredzaamheidsradar, De zelfredzaamheidsradar, Kenmerken de

Socratische gespreksvoering Reflecteren op ...

www.hetnieuwetrivium.nl

www.hetnieuwetrivium.nl 4 Kenmerken van het socratische gesprek Kenmerkend voor de socratische dialoog is het expliciteren van de onderliggende

  Van de, Kenmerken van het, Kenmerken

Observatielijst voor vroege symptomen van dementie (OLD)

www.tno.nl

KENMERKEN 1. Vergeet steeds welke dag het is. 2. Vergeet regelmatig gebeurtenissen die kort geleden gebeurd zijn 3. Kan recent gehoorde verhalen of mededelingen niet meer navertellen 4. Valt vaak in herhalingen zonder het zelf door te hebben. 5. Vertelt regelmatig hetzelfde verhaal tijdens een gesprek. 6. Kan regelmatig niet op bepaalde woorden ...

  Voor, Kenmerken, Vorgee, Observatielijst voor vroege symptomen van, Observatielijst, Symptomen

Kennissynthese: gezondheidsvaardigheden: niet voor ...

www.nivel.nl

door psychologische kenmerken en sociale vaardigheden. In deze ken-nissynthese hanteren we een brede definitie van gezondheidsvaardighe-den, waarin al deze competenties aan de orde komen. Gezondheidsvaardigheden is de gangbare Nederlandse vertaling van het Engelse begrip health literacy. De term gezondheidsvaardigheden is in

  Kenmerken

Een overzicht van instrumenten voor het meten van ...

www.zorgvoorbeter.nl

In dit hoofdstuk ontrafelen we een aantal kenmerken en begrippen. 2.1 De cliënt c entraal? De aandacht voor zelfredzaamheid lijkt de laatste tijd vooral ingegeven te ... managen van het ziek zijn, de dagelijkse activiteiten en het regelen dat anderen hun deel van het werk doen. Deze drie elementen zorgen samen

  Van het, Kenmerken

Referentiekader taal en rekenen - SLO

slo.nl

verwerken via het houden van een vraaggesprek. Kan actief deelnemen aan gesprekken in het kader van werk/ beroepsvoorbereiding, een project of (maatschappelijke) stage en de evaluatie daarvan. Kan deelnemen aan informatieve, meningsvormende, beschouwende en besluit-vormende gesprekken over complexe onderwerpen. Kenmerken van de taakuitvoering

  Rekenen, Kenmerken, Referentiekader, Kenmerken van

Aanvraag voor het verblijfsdoel ‘arbeid als kennismigrant ...

ind.nl

daarvan is dit formulier uitgerust met een aantal kenmerken waaronder een barcode en zogenaamde ‘adjustment fields’ in de hoeken van elke pagina. Voor een goede scan van uw aanvraag is het volgende van belang: ... Het verstrekken van het verblijfsdocument kan langer duren als er geen inreisdatum wordt opgegeven.

  Van het, Kenmerken

IB Monitor 2021

www.dnb.nl

De resultaten van de uitgevoerde onderzoeken geven het beeld dat ruim 40% van de ... Cyberdreigingen kenmerken zich als sterk veranderlijk. Wanneer deze evaluatie niet of niet tijdig plaatsvindt, bestaat het risico dat instellingen steunen op beheersmaatregelen die de gewijzigde (cyber)dreigingen niet (afdoende) mitigeren. ...

  Van de, Kenmerken

BIJLAGE A: Model van aanvraagformulier: I - Identificatie ...

www.huisarts.be

kennis te hebben genomen van de bepalingen die in de Samenvatting van de Kenmerken van het Product (SKP) van de betrokken farmaceutische specialiteit zijn vermeld, meer bepaald dat: - een maximale posologie van 1x30 mg in één enkele inname per dag wordt aangeraden: - voor rechthebbenden met een matige tot ernstige nierinsufficiëntie ...

  Kenmerken van het, Kenmerken

Publieksonderzoek Steigertheater 2002 definitief - …

www.nijmegen.nl

Inhoudsopgave 1 Samenvatting en conclusies 3 1.1 Aanleiding voor onderzoek 3 1.2 Uitvoering van Steigertheater-publieksonderzoek 3 1.3 Kenmerken van de bezoekers 4

  Samenvatting, Kenmerken, Kenmerken van de

Similar queries