PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: dental hygienist

2 - Formule i funkcije - matematika.fkit.hr

EXCEL - Formule I funkcije . UPISIVANJE Formule U POLJE. Postoji nekoliko na ina da se u odre eno polje u Excelu upi e formula: 1. DIREKTNIM UPISIVANJEM. Ovaj na in je najzahtjevniji, jer pretpostavlja da znate sintaksu Formule . Recimo da elimo izra unati aritmeti ku sredinu broj anih podataka upisanih u polja A1 do A5, i da rezultat izra una bude u polju C6. Kliknemo na C6 i upi emo =AVERAGE(A1:A5) te pritisnemo Enter. Vidimo rezultat izra una: 2. KORI TENJEM IZBORNIKA. Kliknite na polje C6 u kojeg elite upisati formulu. Izaberite Insert/Function iz izbornika i potom pod Or select a category izaberite Statistical te u donjem izborniku funkciju AVERAGE te pritisnite OK : 1. Sada pod Number1 ili upi ite A1:A5 (to je oznaka da elimo izra unati aritmeti ku sredinu podataka upisanih u polja od A1 do A5) ili mi em, dr e i pritisnutu lijevu tipku, prije ite preko polja A1 do A5.

1 EXCEL - FORMULE I FUNKCIJE UPISIVANJE FORMULE U POLJE Postoji nekoliko načina da se u određeno polje u Excelu upiše formula: 1. DIREKTNIM UPISIVANJEM

Tags:

  Formule, Matematika, 2 formule i funkcije matematika, Funkcije, Fkit, Formule i funkcije

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of 2 - Formule i funkcije - matematika.fkit.hr

Related search queries