Example: dental hygienist

Search results with tag "Devlet memurlari"

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU Madde 68 B) - KHK …

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU Madde 68 B) - KHK …

www.omu.edu.tr

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU Madde 68 B) (Değişik: 4/5/1984 - KHK 199/1 md.) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı …

  Devlet, Memurlari, Devlet memurlari

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU, 926 SAY SİLAHLI ...

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU, 926 SAY SİLAHLI ...

www.mevzuat.gov.tr

451 657 sayili devlet memurlari kanunu, 926 sayili tÜrk sİlahli kuvvetlerİ personel kanunu, 2802 sayili hakİmler ve savcilar kanunu, 2914 sayili yÜksekÖĞretİm personel kanunu, 5434 sayili t.c. emeklİ sandiĞi kanunu İle dİĞer bazi kanun ve kanun

  Devlet, Memurlari, Devlet memurlari

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU Madde 68 - …

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU Madde 68 - …

personeldb.ankara.edu.tr

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU Madde 68 – (Değişik: 12/2/1982 - 2595/5 md.) A) Derece yükselmesi yapılabilmesi için: a) (Değişik: 26/6/1984 - KHK 241/4 md.) Üst derecelerden boş bir kadronun bulunması,

  Devlet, Memurlari, Devlet memurlari

KAMU ZARARLARININ TAZMİNİ KONUSUNDA …

KAMU ZARARLARININ TAZMİNİ KONUSUNDA …

www.tid.gov.tr

Kamu Zararlarının Tazmini... • 13 2- DEVLET MEMURLARI TARAFINDAN VERİLEN ZARARLAR Memurlar görevlerini özenle yerine getirmek, devlet malını korumak ve

  Devlet, Memurlari, Devlet memurlari

Similar queries