Example: barber

Search results with tag "Devlet"

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ …

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ …

megep.meb.gov.tr

Teknik anlamda protokol kavramı devlet törenlerinde diplomatik ilişkilerde, sosyal hayatta ve resmi ilişkilerde davranış ve öncelikler konusunda uyulacak kurallar dizisi anlamına gelmektedir. Bu kurallara uyma ölçüsü toplumların ve devletlerin uygarlık düzeylerini gösterir.

  Protokol, Devlet

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU Madde …

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU Madde …

www.omu.edu.tr

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU Madde 68 B) (Değişik: 4/5/1984 - KHK 199/1 md.) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü

  Kanunu, Devlet, Memurlari, Devlet memurlari kanunu

4179 - Mevzuat Bilgi Sistemi

4179 - Mevzuat Bilgi Sistemi

www.mevzuat.gov.tr

4182-1 Devlet memurları her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedirler. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, memleketin bağımsızlığını ve

  Devlet

KAMU ZARARLARININ TAZMİNİ KONUSUNDA …

KAMU ZARARLARININ TAZMİNİ KONUSUNDA …

www.tid.gov.tr

Kamu Zararlarının Tazmini... • 13 2- DEVLET MEMURLARI TARAFINDAN VERİLEN ZARARLAR Memurlar görevlerini özenle yerine getirmek, devlet malını korumak ve

  Devlet, Memurlari, Devlet memurlari

2018 - dokuman.osym.gov.tr

2018 - dokuman.osym.gov.tr

dokuman.osym.gov.tr

1 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 1.1 "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet

  Personel, Devlet

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU Madde …

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU Madde …

personeldb.ankara.edu.tr

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU Madde 68 – (Değişik: 12/2/1982 - 2595/5 md.) A) Derece yükselmesi yapılabilmesi için: a) (Değişik: 26/6/1984 - KHK 241/4 md.) Üst derecelerden boş bir kadronun bulunması,

  Kanunu, Devlet, Memurlari, Devlet memurlari kanunu

E-Devlet entegrasyonu ile kobilerin kosgeb hizmetlerine ...

E-Devlet entegrasyonu ile kobilerin kosgeb hizmetlerine ...

www.kosgeb.gov.tr

e-Devlet sayfasından giriş işleminiz onaylandıktan sonra gelen sayfada ; ‘Vergi / T.C. Kimlik No’ bilgisini ve ilgili 5 maddelik vekaletnameyi okuduktan sonra ‘Kabul ediyorum’ kutusunu işaretleyip ‘Giriş’ butonuna bastıktan sonra ilgili sayfaya yönlendirileceksiniz.

  Devlet

OSMANLI DEVLET Đ’NDE KADININ STATÜSÜ, E ĞĐ TĐMĐ VE …

OSMANLI DEVLET Đ’NDE KADININ STATÜSÜ, E ĞĐ TĐMĐ VE …

manevisosyalhizmet.com

OSMANLI DEVLET Đ’NDE KADININ STATÜSÜ, E ĞĐTĐMĐ VE ÇALI ŞMA HAYATI (1839-1918) SĐBEL DULUM Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Devlet

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU, 926 …

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU, 926

www.mevzuat.gov.tr

451 657 sayili devlet memurlari kanunu, 926 sayili tÜrk sİlahli kuvvetlerİ personel kanunu, 2802 sayili hakİmler ve savcilar kanunu, 2914 sayili yÜksekÖĞretİm personel kanunu, 5434 sayili t.c. emeklİ

  Sayili, Kanunu, 657 sayili devlet memurlari kanunu, Devlet, Memurlari, 926 sayili

T. C. - resmigazete.gov.tr

T. C. - resmigazete.gov.tr

www.resmigazete.gov.tr

23 TEMMUZ 1565 (Resmî Gazete) Eşleri birinci fıkrada gösterilen faaliyetlerde bulunan Devlet me­ murları, bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle

  Devlet

1655 - Mevzuat Bilgi Sistemi

1655 - Mevzuat Bilgi Sistemi

www.mevzuat.gov.tr

1657 Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarda Gözönünde Bulundurulacak Hususlar (1) Madde 9 – Yer değiştirme suretiyle atanmalar, Devlet Memurlarının dengeli bir şekilde dağılımını sağlamak için öğrenimi, uzmanlığı, iş tecrübesi, mesleki bilgisi gibi özellikleri ile boş kadro durumu gözönünde bulundurularak

  Devlet

HAVACILIK ALFABESİ - Devlet Hava Meydanları İşletmesi

HAVACILIK ALFABESİ - Devlet Hava Meydanları İşletmesi

www.dhmi.gov.tr

HAVACILIK ALFABESİ A Alpha B Bravo C Charlie D Delta E Echo F Foxtrot G Golf H Hotel I India J Juliet K Kilo L Lima M Mike N November O Oscar P Papa Q Quebec R Romeo ...

  Havacilik alfabesi, Havacilik, Alfabesi, Devlet

Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Kontrol Daire …

Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Kontrol Daire …

www.tarim.gov.tr

•Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa

  Devlet

T.C. MALøYE BAKANLIöI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜ Ü

T.C. MALøYE BAKANLIöI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜ Ü

www.kbs.gov.tr

3 1.BÖLÜM TANITIM 1 Say2000i PERSONEL MODÜLÜ say2000i sisteminde yer alan Personel Modülünde;-657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışan memurların,-2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi çalışan akademik personelin,-2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa tabi çalışan hakim ve savcıların,-Açıktan vekil olarak atanan personelin,

  Personel, Devlet

SIKIYÖNETİM KANUNU - mevzuat.gov.tr

SIKIYÖNETİM KANUNU - mevzuat.gov.tr

www.mevzuat.gov.tr

4732 Hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili istemler, o bölgedeki Devlet kurum ve organlarınca yerine getirilir. Sıkıyönetim Komutanlığı emrine atanan veya görev alan bilcümle personelin, Sıkıyönetim süresince Sıkıyönetim

  Mevzuat, Kanunu, Devlet

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI - dpb.gov.tr

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI - dpb.gov.tr

www.dpb.gov.tr

2 Kapsam Devlet Personel Başkanlığı - Tüm hakları saklıdır İstihdam Fazlası Personel Nakil Hakkı Bulunan Diğer Personel Nakle Tabi Personel

  Personel, Devlet, Devlet personel

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI Avrupa Birliği ... - …

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI Avrupa Birliği ... - …

www.dpb.gov.tr

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI www.dpb.gov.tr 7 • Sözleşme ile engelli kişilere, yardıma, tıbbi tedaviye, sosyal korunmaya muh-taç kişiler olarak bakmak yerine, toplumun aktif üyesi olarak özgür ve bi-

  Personel, Devlet, Devlet personel

DEVLET PROTOKOL LİSTESİ - mfa.gov.ct.tr

DEVLET PROTOKOL LİSTESİ - mfa.gov.ct.tr

mfa.gov.ct.tr

devlet protokol lİstesİ cumhurbaŞkani cumhurİyet meclİsİ baŞkani baŞbakan eskİ cumhurbaŞkanlari t.c. bÜyÜkelÇİsİ ktbk komutani gÜv. k. komutani ve tÜmen komutanlari

  Protokol, Devlet, Devlet protokol

DEVLET MEMURLARINA YAPILAN FAZLA VEYA YERSİZ …

DEVLET MEMURLARINA YAPILAN FAZLA VEYA YERSİZ …

www.calismadunyasi.gov.tr

43 devlet memurlarina yapilan fazla veya yersİz Ödemelerİn gerİ alinmasi reimbursing the overpay or undue payments granted to civil servants

  Devlet

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI ... - Mevzuat Bilgi Sistemi

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI ... - Mevzuat Bilgi Sistemi

www.mevzuat.gov.tr

238 d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları dışında kalan ve kamu fonu kullanan, özel kanunlarla veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kuruluşları ve bu nitelikteki bankalar ve bunların en az sermayesinin

  Personel, Devlet, Devlet personel

DEVLET İHALE KANUNU - mevzuat.gov.tr

DEVLET İHALE KANUNU - mevzuat.gov.tr

www.mevzuat.gov.tr

5970 İhaleler kesin zaruret olmadıkça iin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır. Arsası temin edilmemi, mülkiyet ve kamulatırma ilemleri tamamlanmamı olan ve gerekli olduğu halde imar

  Devlet

Similar queries