Example: air traffic controller

Search results with tag "Pravnem"

Dr. Senko Pličanič - ijupf.si

Dr. Senko Pličanič - ijupf.si

www.ijupf.si

Sestavni deli odločbe •Uvod •Izrek (dispozitiv) •Obrazložitev •Pouk o pravnem sredstvu •Podpis uradne osebe •Pečat organa

  Pravnem

OBRAZEC ZA PORO^ANJE O NAJEMNEM …

OBRAZEC ZA PORO^ANJE O NAJEMNEM …

www.gu.gov.si

OBRAZEC ZA PORO^ANJE O NAJEMNEM PRAVNEM POSLU NAJEMODAJALEC Ime in priimek Naslov EM[O Dr`avljanstvo NAJEMOJEMALEC Ime in priimek / …

  Pravnem

Navodilo - gu.gov.si

Navodilo - gu.gov.si

www.gu.gov.si

−Splošni podatki: vključuje skupne podatke o pravnem poslu kot so vrsta pravnega posla, pogodbena cena nepremičnine, predmet posla, podatki o kupcu/najemniku in

  Pravnem

Similar queries