Example: bankruptcy

1.0 MAKLUMAT UMUM TUNTUTAN WANG TAK …

MAKLUMAT UMUM TUNTUTAN WANG TAK DITUNTUT TUNTUTAN Banker's Cheque/Bank Draft/ TUNTUTAN OLEH BUKAN INDIVIDU (SYARIKAT/FIRMA). Wang Tak Dituntut (WTD) boleh membuat bayaran balik WTD Cashier's Order kepada empunya yang berhak sepertimana yang diperuntukkan di TUNTUTAN jenis Akaun Semasa, Simpanan Tetap, Insurans, bawah Seksyen 13, Akta WTD 1965: borang UMA-7 yang lengkap diisi dan ditandatangani. Gaji, Dividen, Deposit TNB, SYABAS, TM dan lain-lain Apabila Pendaftar WTD berpuas hati bahawa penuntut adalah empunya yang sah, Pendaftar WTD akan membayar kepada penuntut WTD dari Salinan kad pengenalan (hadapan dan belakang)/pasport Akaun Amanah atau Akaun Hasil (jika wang tersebut telah dipindahkan ke pemohon bagi bukan warganegara.)

Borang Bon Tanggungrugi UMA-8 yang lengkap diisi, dimatikan dengan setem hasil RM10.00 di LHDN dan ditandatangani di hadapan Hakim Mahkamah Sesyen, Majistret atau Pesuruhjaya

Tags:

  Borang

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of 1.0 MAKLUMAT UMUM TUNTUTAN WANG TAK …

1 MAKLUMAT UMUM TUNTUTAN WANG TAK DITUNTUT TUNTUTAN Banker's Cheque/Bank Draft/ TUNTUTAN OLEH BUKAN INDIVIDU (SYARIKAT/FIRMA). Wang Tak Dituntut (WTD) boleh membuat bayaran balik WTD Cashier's Order kepada empunya yang berhak sepertimana yang diperuntukkan di TUNTUTAN jenis Akaun Semasa, Simpanan Tetap, Insurans, bawah Seksyen 13, Akta WTD 1965: borang UMA-7 yang lengkap diisi dan ditandatangani. Gaji, Dividen, Deposit TNB, SYABAS, TM dan lain-lain Apabila Pendaftar WTD berpuas hati bahawa penuntut adalah empunya yang sah, Pendaftar WTD akan membayar kepada penuntut WTD dari Salinan kad pengenalan (hadapan dan belakang)/pasport Akaun Amanah atau Akaun Hasil (jika wang tersebut telah dipindahkan ke pemohon bagi bukan warganegara.)

2 borang UMA-7 yang lengkap diisi dan ditandatangani oleh Akaun Hasil). Sekurang-kurangnya dua (2) daripada tiga (3) dokumen berikut: pegawai syarikat lengkap dengan nama, jawatan dan cap rasmi Semakan WTD boleh dilakukan sendiri di kaunter Pejabat Pendaftar i. borang permohonan asal banker's cheque/bank draft/ syarikat/firma. WTD atau Pejabat Cawangan Negeri Jabatan Akauntan Negara cashier's order yang mempunyai cetakan bank bagi MAKLUMAT Salinan sijil pendaftaran syarikat/firma. Malaysia, ataupun dengan membuat semakan pada Warta transaksi tersebut.

3 Kerajaan yang disimpan di Perpustakaan Negara Malaysia. ii. Banker's cheque/bank draft/cashier's order yang asal. Dokumen asal (Contoh: sijil simpanan tetap dan lain-lain). pengesahan daripada bank penyerah WTD yang WTD tidak pernah melantik mana-mana individu/firma/ Surat pengesahan daripada syarikat yang membuat serahan menyatakan nama pembeli dan penerima banker's cheque/. syarikat sebagai orang tengah atau ejen untuk urusan TUNTUTAN WTD hendaklah disertakan jika dokumen asal tiada. bank draft/cashier's order seperti format yang ditetapkan. WTD.

4 Salinan penyata bank yang aktif (akaun semasa) yang tertera Salinan muka hadapan buku akaun/penyata bank pemohon sebarang keterangan lanjut, sila layari laman sesawang nama dan nombor akaun syarikat/firma yang disahkan oleh yang aktif serta disahkan oleh pihak bank (bayaran dikreditkan terus ke dalam akaun) pihak bank (bayaran akan di kreditkan terus ke dalam akaun). SENARAI SEMAK DOKUMEN PERMOHONAN TUNTUTAN WTD TUNTUTAN WTD oleh Waris/Pentadbir bagi TUNTUTAN OLEH INDIVIDU empunya yang telah meninggal dunia TUNTUTAN Banker's Cheque/Bank Draft/Cashier's Order TUNTUTAN jenis Akaun Simpanan, Akaun Semasa, borang UMA-7 yang lengkap diisi dan ditandatangani.

5 borang UMA-7 yang lengkap diisi dan ditandatangani oleh pegawai syarikat lengkap dengan nama, jawatan dan cap rasmi Simpanan Tetap, Insurans, Gaji, Dividen, Deposit TNB, Salinan kad pengenalan (hadapan dan belakang)/pasport syarikat/firma. SYABAS, TM dan lain-lain pemohon bagi bukan warganegara. Salinan sijil pendaftaran syarikat/firma. Dokumen asal (contoh: buku bank/sijil simpanan tetap dan borang UMA-7 yang lengkap diisi dan ditandatangani. lain-lain ). Sekurang-kurangnya dua (2) daripada tiga (3) dokumen berikut: permohonan asal banker's cheque/bank draft/cashier's Salinan kad pengenalan (hadapan dan belakang)/pasport Surat pengesahan daripada syarikat yang membuat serahan order yang mempunyai cetakan bank bagi MAKLUMAT transaksi pemohon bagi bukan warganegara.

6 WTD hendaklah disertakan jika dokumen asal tiada. tersebut. Dokumen asal (Contoh: buku bank/sijil simpanan tetap dan Surat Kuasa Mentadbir harta pusaka yang dikeluarkan oleh 's cheque/bank draft/cashier's order yang asal. lain-lain). Mahkamah Tinggi, Jabatan Ketua Pengarah Tanah & Galian pengesahan daripada bank penyerah WTD yang Persekutuan (JKPTG)/Amanah Raya Berhad. menyatakan nama pembeli dan penerima banker's cheque/. Surat pengesahan daripada syarikat yang membuat serahan bank draft/cashier's order seperti format yang ditetapkan. WTD hendaklah disertakan jika dokumen asal tiada.

7 Nota: Salinan penyata bank yang aktif (akaun semasa) yang tertera Salinan muka hadapan buku akaun/penyata bank pemohon ** Sijil Faraid adalah bukan Surat Kuasa Mentadbir. nama dan nombor akaun syarikat/firma yang disahkan oleh yang aktif serta disahkan oleh pihak bank (bayaran akan ** Perintah Mahkamah/Grant Of Probate/Letters Of Administration pihak bank (Bayaran akan dikreditkan terus ke dalam akaun). dikreditkan terus ke dalam akaun ). daripada Mahkamah Luar Negara perlu didaftar dan dimeterai di Mahkamah Tinggi Malaya. borang Bon Tanggungrugi UMA-8 yang lengkap diisi, dimatikan ** Salinan perlu disahkan oleh pihak yang mengeluarkan dokumen Setem Hasil di LHDN dan ditandatangani di hadapan Nota tersebut.

8 Hakim Mahkamah Sesyen, Majistret atau Pesuruhjaya Sumpah(jika Bagi TUNTUTAN WTD untuk Akaun Bersama (Joint Account) yang dikehendaki oleh Pendaftar). Salinan muka hadapan buku akaun / penyata bank pemohon mempunyai syarat operasi tandatangan bersama: yang aktif serta disahkan oleh pihak bank (bayaran dikreditkan TUNTUTAN OLEH SYARIKAT/FIRMA YANG MEMBUAT SERAHAN. ** TUNTUTAN hendaklah dibuat secara bersama oleh semua terus ke dalam akaun). pemegang akaun. *NOTA: borang UMA-7 yang lengkap diisi dan ditandatangani oleh pega- ** Salinan muka hadapan buku akaun bersama (joint account) yang wai syarikat lengkap dengan nama, jawatan dan cap syarikat/.

9 Bagi TUNTUTAN WTD bagi amaun sehingga RM2,000, sekiranya tiada aktif serta disahkan oleh pihak bank tersebut (bayaran dikreditkan firma. surat kuasa mentadbir, dokumen berikut adalah diperlukan: terus ke dalam akaun). i. Salinan dokumen yang menunjukkan pertalian/ hubungan seperti Salinan sijil pendaftaran syarikat/firma. Sijil Kelahiran atau Sijil Nikah. ii. Salinan Sijil Kematian. Surat pengesahan mengenai serahan dan MAKLUMAT WTD yang iii. borang Bon Tanggungrugi UMA-8 yang lengkap diisi, dimatikan diserahkan kepada Pendaftar. Setem Hasil di LHDN dan ditandatangani di hadapan Surat penjelasan mengenai TUNTUTAN yang dibuat.

10 Hakim Mahkamah Sesyen, Majistret atau Pesuruhjaya Sumpah bagi setiap butiran WTD. Bukti bayaran yang disahkan oleh pegawai syarikat. borang Bon Tanggungrugi UMA-8 yang lengkap diisi, dimatikan Perhatian : Mengikut amalan pihak bank, sekiranya tiada dengan setem hasil di LHDN dan ditandatangani di transaksi masuk dan keluar dalam tempoh tertentu, akaun hadapan Hakim Mahkamah Sesyen, Majistret atau Pesuruhjaya tersebut di anggap tidak aktif/dormant. Sumpah bagi setiap butiran WTD. Bagi kes pelantikan Pentadbir Harta Pusaka, hanya Pentadbir Salinan penyata bank yang aktif (akaun semasa) yang tertera Harta Pusaka sahaja yang boleh menuntut bagi pihak semua nama dan nombor akaun syarikat serta disahkan oleh pihak bank.


Related search queries