Example: barber

JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA IMMIGRATION ... …

JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA . IMMIGRATION DEPARTMENT OF MALAYSIA . MAKLUMAT SYARIKAT/COMPANY INFORMATION (DP10). No Fail LHDN/Income-tax File No. : 1 Nama Syarikat/Company Name : 2 No Pendaftaran/Registration No. : (Sila sertakan Sijil Pendaftaran Syarikat/Please enclose ). 3 Nombor Telefon Syarikat/Telepho : - 4 Nombor Fax Syarikat/Fax No. : - 5 Email Syarikat/ E-mail : 6 Alamat Pejabat / Kilang / Address Of Company 7 Alamat Surat-Menyurat/Correspondence Address 8 Kegiatan Syarikat Secara Ringkas Dan Menyeluruh/Nature Of Business: 9 Tarikh Memulakan Pengeluaran / Perniagaan / Commencem : 10 Pasaran Barangan : (a) Dalam Negeri % (b) Luar Negeri (eksport) %. 11 a) Jumlah Keseluruhan Jawatan P/P* : b) Jumlah Jawatan P/P* yang diisi oleh Pegawai Tempatan: c) Jumlah Jawatan P/P* yang diisi oleh Pegawai Dagang : d) Jumlah Jawatan P/P* yang telah diwarganegarakan : (diambilalih oleh Pegawai Tempatan).

14 *B/L/R - Baru / Lanjutan / Rayuan Tarikh Lahir MAKLUMAT PEGAWAI DAGANG DAN JAWATAN YANG DISANDANG Bil Jawatan Dipohon (Dalam Bahasa Inggeris)

Tags:

  Malaysia, Jabatan, Imigresen, Jabatan imigresen malaysia

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA IMMIGRATION ... …

1 JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA . IMMIGRATION DEPARTMENT OF MALAYSIA . MAKLUMAT SYARIKAT/COMPANY INFORMATION (DP10). No Fail LHDN/Income-tax File No. : 1 Nama Syarikat/Company Name : 2 No Pendaftaran/Registration No. : (Sila sertakan Sijil Pendaftaran Syarikat/Please enclose ). 3 Nombor Telefon Syarikat/Telepho : - 4 Nombor Fax Syarikat/Fax No. : - 5 Email Syarikat/ E-mail : 6 Alamat Pejabat / Kilang / Address Of Company 7 Alamat Surat-Menyurat/Correspondence Address 8 Kegiatan Syarikat Secara Ringkas Dan Menyeluruh/Nature Of Business: 9 Tarikh Memulakan Pengeluaran / Perniagaan / Commencem : 10 Pasaran Barangan : (a) Dalam Negeri % (b) Luar Negeri (eksport) %. 11 a) Jumlah Keseluruhan Jawatan P/P* : b) Jumlah Jawatan P/P* yang diisi oleh Pegawai Tempatan: c) Jumlah Jawatan P/P* yang diisi oleh Pegawai Dagang : d) Jumlah Jawatan P/P* yang telah diwarganegarakan : (diambilalih oleh Pegawai Tempatan).

2 *Jawatan Professional / Pengurusan yang bergaji RM 5, sebulan 12 Modal Syarikat : Modal dibenar Modal dibayar Pinjaman (RM) (RM) Dalam Negeri Luar Negeri (Jika berkaitan sertakan surat persetujuan FIC). 13 Struktur Ekuiti : Milik Syarikat MALAYSIA Milik Asing Bumiputra (%) Bukan Bumiputra (%) Negara % Negara % Negara %. MAKLUMAT PEGAWAI DAGANG DAN JAWATAN YANG DISANDANG. 14. Tempoh Tempoh Jawatan Dipohon Status Gaji Tarikh No Bil No File LHDN Nama Pegawai Dagang Jantina Berkhidmat Di Dipohon RM/Bulan Warganegara (Dalam Bahasa Inggeris) *B/L/R MALAYSIA (Bulan) Lahir Passport *B/L/R - Baru / Lanjutan / Rayuan 15 Ringkasan Tugas Pegawai Dagang : (Sertakan Lampiran). 16 Penyandang pernah/sedang berkhidmat di MALAYSIA dengan majikan lain : Ya Tidak i) Jika YA, nyatakan nama, alamat dan tempoh berkhidmat dengan majikan dahulu : ii) Alasan berhenti kerja Tamat Kontrak Letak Jawatan Alasan lain (sila nyatakan) : 17 PENGAKUAN (PENGANJUR / PENAJA).

3 Saya mengaku dan mengesahkan bahawa segala maklumat yang dinyatakan di dalam permohonan ini adalah benar : Tandatangan : Jawatan : Tarikh : Cop Rasmi Syarikat.


Related search queries