Example: bachelor of science

Senarai Semak Penyerahan Dokumen Permit Masuk

Senarai Semak Penyerahan Dokumen Permit Masuk . 1. Surat permohonan untuk menyerahkan Dokumen Permit Masuk . 2. Surat Akuan dengan tandatangan, cop Mahkamah Seksyen /. Majestret / Pesuruhjaya Sumpah (Format dikepilkan). 3. Kad Pengenalan Pemastautin Tetap (MyPR) pemohon dengan satu (1) salinan. 4. Dokumen Permit Masuk dengan satu (1) salinan. Jika Permit Masuk Hilang, kemukakan: a) Cabutan Butir-butir Daftar Kad Pengenalan yang terkini dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia. b) Surat Akuan mengenai kehilangan Dokumen Permit Masuk . 5. Satu (1) salinan Sijil Kelahiran anak pemohon (jika anak warganegara). Peringatan : 1. Semua Dokumen asal perlu dibawa bersama semasa membuat permohonan untuk tujuan pengesahan.

1. Surat permohonan untuk menyerahkan dokumen Permit Masuk. 2. Surat Akuan dengan tandatangan, cop Mahkamah Seksyen / Majestret / …

Tags:

  Masuk

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Senarai Semak Penyerahan Dokumen Permit Masuk

1 Senarai Semak Penyerahan Dokumen Permit Masuk . 1. Surat permohonan untuk menyerahkan Dokumen Permit Masuk . 2. Surat Akuan dengan tandatangan, cop Mahkamah Seksyen /. Majestret / Pesuruhjaya Sumpah (Format dikepilkan). 3. Kad Pengenalan Pemastautin Tetap (MyPR) pemohon dengan satu (1) salinan. 4. Dokumen Permit Masuk dengan satu (1) salinan. Jika Permit Masuk Hilang, kemukakan: a) Cabutan Butir-butir Daftar Kad Pengenalan yang terkini dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia. b) Surat Akuan mengenai kehilangan Dokumen Permit Masuk . 5. Satu (1) salinan Sijil Kelahiran anak pemohon (jika anak warganegara). Peringatan : 1. Semua Dokumen asal perlu dibawa bersama semasa membuat permohonan untuk tujuan pengesahan.

2 2. Pihak Jabatan Imigresen juga berhak meminta pemohon / penaja untuk mengemukakan lain-lain Dokumen tambahan jika perlu. 3. Hanya permohonan yang lengkap sahaja akan diproses.


Related search queries