Example: stock market

TIMBALAN PENGARAH PERUBATAN I TIMBALAN …

DILULUSKAN OLEH : Appendix 1 CARTA FUNGSI HOSPITAL KUALA LUMPUR. DATO' DR. ZAININAH MOHD ZAIN. PENGARAH . PENGARAH HOSPITAL KUALA LUMPUR. PADA : 10 Ogos 2011. TIMBALAN PENGARAH PERUBATAN I TIMBALAN PENGARAH PENGURUSAN. TIMBALAN PENGARAH PERUBATAN II TIMBALAN PENGARAH PERUBATAN III. SOKONGAN BUKAN KLINIKAL. CAW. CAW. UNIT CAW. UNIT. CAW. CAW. CAW. CAW. CAW. PERPUSTAKAAN. PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEJURUTERAAN TEKNOLOGI PERHUBUNGAN. KESELAMATAN PERKHIDMATAN PERJAWATAN KEWANGAN PENTADBIRAN PERUBATAN . LATIHAN & PENSWASTAAN (OPERASI) MAKLUMAT AWAM. KEPAKARAN KLINIKAL. NEURO- NEFRO- DERMA- PSIKIATRI & ANESTESIOLOGI PERUBATAN PUSAT. PERUBATAN RADIOTERAPI PENGIMEJAN PERUBATAN PERUBATAN . PEDIATRIK GENETIK. AM LOGI LOGI TOLOGI. KESIHATAN. & ONKOLOGI. PATOLOGI. DIAGNOSTIK. & RAWATAN.

carta fungsi hospital kuala lumpur pengarah rekod perubatan derma- perubatan tologi diagnostik psikiatri & kesihatan mental pediatrik radioterapi perubatan

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of TIMBALAN PENGARAH PERUBATAN I TIMBALAN …

1 DILULUSKAN OLEH : Appendix 1 CARTA FUNGSI HOSPITAL KUALA LUMPUR. DATO' DR. ZAININAH MOHD ZAIN. PENGARAH . PENGARAH HOSPITAL KUALA LUMPUR. PADA : 10 Ogos 2011. TIMBALAN PENGARAH PERUBATAN I TIMBALAN PENGARAH PENGURUSAN. TIMBALAN PENGARAH PERUBATAN II TIMBALAN PENGARAH PERUBATAN III. SOKONGAN BUKAN KLINIKAL. CAW. CAW. UNIT CAW. UNIT. CAW. CAW. CAW. CAW. CAW. PERPUSTAKAAN. PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEJURUTERAAN TEKNOLOGI PERHUBUNGAN. KESELAMATAN PERKHIDMATAN PERJAWATAN KEWANGAN PENTADBIRAN PERUBATAN . LATIHAN & PENSWASTAAN (OPERASI) MAKLUMAT AWAM. KEPAKARAN KLINIKAL. NEURO- NEFRO- DERMA- PSIKIATRI & ANESTESIOLOGI PERUBATAN PUSAT. PERUBATAN RADIOTERAPI PENGIMEJAN PERUBATAN PERUBATAN . PEDIATRIK GENETIK. AM LOGI LOGI TOLOGI. KESIHATAN. & ONKOLOGI. PATOLOGI. DIAGNOSTIK. & RAWATAN.

2 NUKLEAR REHABILITASI RESPIRATORI PENYELIDIKAN. MENTAL RAPI KLINIKAL. PUSAT. PEMBEDAHAN OBSTETRIK & NEURO- PEMBEDAHAN OFTALMO- OTORINO- PEMBEDAHAN PERGIGIAN BEDAH PESAKIT. FORENSIK UROLOGI KECEMASAN ORTOPEDIK SUMBER. AM GINEKOLOGI SURGERI LOGI LARINGOLOGI PLASTIK PEDIATRIK MULUT LUAR. PEDIATRIK TRANSPLAN. NASIONAL. SOKONGAN KLINIKAL. KERJA UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT. REKOD UNIT PEMULIHAN FISIO- DIETETIK & PENYELIAAN KEJURU- KESELAMATAN. FARMASI SOSIAL PSIKOLOGI KESIHATAN PENDIDIKAN PASCA- PENDIDIKAN PENGURUSAN. PERUBATAN SUCIHAMA CARAKERJA TERAPI SAJIAN HOSPITAL RAWATAN & KESIHATAN. PERUBATAN KAUNSELING AWAM KESIHATAN SISWAZAH BERTERUSAN KUALITI PEKERJAAN. Keluaran 02 Pindaan 03.


Related search queries